• Kocham to! 3
Skocz do zawartości
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Ranking

 1. Leonid Repulijski

  Leonid Repulijski

  Obywatel Federacji - klon


  • Punkty

   15

  • Postów

   496


 2. Kamiljan de Harlin

  Kamiljan de Harlin

  Pracownik NKI


  • Punkty

   11

  • Postów

   222


 3. Bolesław Kirianóo von Hohenburg

  • Punkty

   8

  • Postów

   734


 4. Piotr Jankowski

  Piotr Jankowski

  Obywatel Federacji


  • Punkty

   8

  • Postów

   328


Popularna zawartość

Zawartość, która uzyskała najwyższe oceny od 14.03.2024 uwzględniając wszystkie działy

 1. Zapraszam do dyskusji. Nawiązując do flagi z początków Westlandu, przedstawiam swoją propozycję: 4 gwiazdy reprezentujące 4 hrabstwa - Kentucky, Los Klamczox, Taskas oraz Doctrinę i Brandię. Do uzgodnienia jest sprawa godła. Może powinno znaleźć się na nim unikalne dla Westlandu zwierzę?
  3 punkty
 2. Klaryfikacja FKW informuje, że Ustawa specjalna Kodeks Cywilny zdefiniowała pojęcie aktywnego obywatela, co unieważnia wyznaczoną przez FKW definicję roboczą. Zgodnie z Art. 7 Ustawy specjalnej Kodeks Cywilny, aktywnych obywateli jest więcej niż siedmiu. Oznacza to, że na mocy Art. 11. Ustawy specjalnej Ordynacja Wyborcza obywatele wybiorą w głosowaniu 5 Członków Kongresu.
  3 punkty
 3. Velke Mesto Achkov, dnia 21 marca 2024 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Zarządzam co następuje: działając z urzędu wszczynam postępowanie w sprawie o stwierdzenie ważności wyborów do Kongresu II Federacji Nordackiej III kadencji przeprowadzonych w dniach 17–19 marca 2024 roku; nadaję sprawie następującą sygnaturę: WW 1/24; wyznaczam SN Benjamina Romanowa na przewodniczącego składu orzekającego. Benjamin Romanow Sędzia Najwyższy
  2 punkty
 4. Odpowiedź Federalnej Komisji Wyborczej na uchwałę najwyższego sądu federalnego Federalna Komisja Wyborcza w składzie: - Leonid Repulijski (przewodniczący Komisji), - Bolesław Kirianóo von Hohenburg (członek Komisji) pragnie odpowiedzieć na zarzuty postawione sędziego najwyższego Benjamina Romanowa w uchwale NSF z dnia 10 kwietnia 2024 roku. [...] Przewodniczący Komisji obwieścił, iż wybranych zostanie trzech członków Kongresu. Sam fakt dokonania obwieszczenia nie budzi większych zastrzeżeń. Sąd ma jednak poważne wątpliwości co do samej liczby obieranych członków Kongresu. Jak zauważono, na dzień ogłoszenia Uchwały nie istniała jasna i uregulowana definicja aktywnego obywatela, co stanowiło kluczowy element w procesie wyborczym. [...] Brak jasno określonej definicji aktywnego obywatela w chwili ogłoszenia uchwały i brak odpowiednich działań mających na celu jej uregulowanie przed wyborami stanowią naruszenie zasad demokratycznego procesu wyborczego. Federalna Komisja Wyborcza przypomina, że FKW nie przeprowadziło wyborów w oparciu o definicję aktywnego obywatela określoną przez Przewodniczącego, lecz w oparciu o definicję z art. 7. Ustawy Specjalnej Kodeks Cywilny z dnia 12/03/2024: "Obywatel, który w miesiącu poprzedzającym obecny miesiąc napisał na forum nordackim przynajmniej 5 postów, jest obywatelem aktywnym.". Komitety miały możliwość zgłoszenia 10 kandydatów od samego początku okresu zgłoszeń. Nie widzimy w tym żadnego zaniedbania ze strony FKW ani naruszenia żadnego przepisu prawa. Zarzut dotyczący faktu, że FKW rozpisało wybory przed ustanowieniem prawnej definicji aktywnego obywatela, uważamy za bezzasadny. Ustawa specjalna "Ordynacja Wyborcza" z dnia 02/11/2023 nakłada na Federalną Komisję Wyborczą obowiązek przeprowadzenia wyborów. Bezczynność FKW w postaci zwlekania z rozpisaniem wyborów byłaby naruszeniem prawa. FKW była fizycznie zmuszona przeprowadzić wybory, niezależnie od istnienia definicji aktywnego obywatela w prawie. Co więcej, taka definicja pojawiła się PRZED rozpoczęciem głosowania, a więc kwestia została uregulowana na czas, co legitymizuje wybory, jakowoż odbyły się w zgodzie z tą definicją. I I I . Sąd zwraca uwagę na istotną czynność dokonaną przez Przewodniczącego Federalnej Komisji Wyborczej w dniu 16 marca 2024 roku, która dotyczyła zmiany liczby obieranych członków Kongresu. Zgodnie z Ordynacją wyborczą, liczba kandydatów poszczególnych komitetów nie może przekraczać dwukrotności liczby obieranych członków Kongresu. Przed zmianą dokonaną przez Przewodniczącego Komisji, komitety mogły zgłosić maksymalnie sześciu kandydatów, zaś po zmianie – dziesięciu. Wobec tego, po zmianie liczby obieranych członków Kongresu Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej powinien umożliwić komitetom wyborczym utworzenie nowej listy kandydatów, co jednak nie miało miejsca. Przedstawiona przez sąd opinia jest nieprawdziwa. Federalna Komisja Wyborcza umożliwiała od samego początku zgłaszania list kandydatów zawierających do 12 kandydatów. Komitety miały możliwość zgodnie z Ordynacją Wyborczą zgłosić 12 kandydatów. Dopóki FKW uznawała, że wybierane jest 3 Kongresmenów, kandydaci powyżej liczby 6 uznawali byli za nadmiarowych (to znaczy niebiorących udziału w wyborach), jednak można było ich zgłaszać. Wraz z klaryfikacją definicji aktywnego obywatela przez Kongres, kandydaci powyżej liczby 6 uznawani byli za zwykłych kandydatów. Utworzenie nowych list kandydatów nie było potrzebne, bo listy 12 kandydatów złożone przed ustalaniem liczby mandatów na 5 były dalej ważne po podniesieniu tejże liczby do 5 Kongresmenów. Dlatego rejestracja list od nowa była bezcelowa. I V. Kolejnym istotnym aspektem, który potwierdza naruszenie zasad demokratycznego procesu wyborczego, jest samo przeprowadzenie głosowania. Zgodnie z Ordynacją wyborczą, jeżeli liczba kandydatów nie przekracza liczby obieranych członków Kongresu, wyborów nie powinno się przeprowadzać, a wszyscy kandydaci automatycznie otrzymują mandat. Niemniej jednak, pomimo tej jasnej zasady, Federalna Komisja Wyborcza postanowiła przeprowadzić głosowanie. Takie działanie stanowi oczywiste naruszenie wyraźnych przepisów Ordynacji wyborczej i podważa całą integralność procesu wyborczego. Uczciwość i przejrzystość procesu wyborczego są fundamentem demokracji i zaufania społecznego do instytucji państwowych. Naruszenie tych zasad podważa wiarygodność całego systemu wyborczego oraz godzi w zaufanie obywateli do rządzących. Wobec powyższych faktów, Sąd nie pozostał obojętny na tak rażące naruszenia prawa wyborczego. Decyzja o przeprowadzeniu głosowania pomimo braku konieczności tego czynu stanowi jednoznaczne naruszenie zasad demokratycznego procesu wyborczego oraz podważa legitymację wyników wyborów do Kongresu. Dlatego też, Sąd uznaje to za kolejny argument przemawiający za stwierdzeniem nieważności tychże wyborów. Przeprowadzenie głosowania w momencie, kiedy nie było ono konieczne, nie wpływa w żaden sposób na wynik wyborów, a jedynie na termin publikacji tychże wyników. Jeśli do wyboru w głosowaniu była tylko jedna opcja, to wynik głosowania byłby identyczny, jak nieprzeprowadzenie głosowania. Niedorzeczne jest unieważnianie na tej podstawie wyniku wyborów, bo pomyłka w tym względzie nie naruszyła żadnych demokratycznych zasad. Jedyne co zmieniła decyzja o przeprowadzeniu głosowania, to wydłużenie całego procesu wyborczego o czas głosowania. V. Niezachwiana zasada demokratycznego procesu wyborczego jest taka, że uczestnicy wyborów powinni mieć równe szanse oraz być traktowani w sposób uczciwy i transparentny. Niestety, w świetle powyższych nieprawidłowości, nie można mówić o uczciwym i transparentnym przebiegu wyborów do Kongresu. Brak jasno określonej definicji aktywnego obywatela oraz brak umożliwienia komitetom wyborczym zgłoszenia nowej listy kandydatów po zmianie liczby obieranych członków Kongresu to poważne naruszenie demokratycznych standardów. Wszyscy uczestnicy wyborów mieli równe szanse. Jak już wyjaśniono: Definicja aktywnego obywatela została określona przed rozpoczęciem głosowania, tudzież ogłoszenia wyników w związku z brakiem konieczności organizacji głosowania. Komitety miały możliwość zgłosić liczbę kandydatów adekwatną do liczby wybieranych mandatów - pięciu mandatów. Prywatna opinia sędzi nie stanowi podstawy do unieważnienia wyborów. Taką podstawą byłoby naruszenie przepisów, zaniedbania mające wpływ na wynik wyborów lub oszustwa wyborcze, których nie miało miejsca, bo sam Najwyższy Sąd Federalny ich nie stwierdził. V I . W części czwartej Sąd postanowił o wyznaczeniu obecnego Spikera Kongresu II Federacji Nordackiej na pełniącego jego obowiązki. Decyzja taka jest uzasadnionia koniecznością zachowania ciągłości władzy i podstaw demokracji. Gdyby sędziemu zależało na ciągłości władzy i podstawach demokracji, to nie opróżniałby składu Kongresu skazując kraj na utratę wszelkich fundamentów demokracji reprezentacyjnej. Jaka forma demokracji polega na nieistnieniu organu wybieranego w wyborach, który kształtowałby prawo, a na istnieniu jednoosobowego sądu mogącego bez żadnych ograniczeń kształtować państwo w dowolny dla siebie sposób? Kongres kontroluje funkcjonowanie sądu posiadając prawo do odwołania Prezesa NSF. Brak możliwości odwołania Prezesa NSF i pociągnięcia go do odpowiedzialności za jego czyny doprowadza do patologicznej sytuacji rodem z monarchii absolutystycznej, gdzie słowo jednej osoby jest niepodważalne przez żaden organ. FKW stanowczo sprzeciwia się gwałceniu przez sąd zasad demokracji i intronizacji Sędziego Najwyższego. Sąd Najwyższy nie może funkcjonować bez Kongresu albo jakiegokolwiek innego organu, któryby monitorował przestrzeganie przez niego prawa. Federalna Komisja Wyborcza oczekuje od Najwyższego Sądu Federalnego wydania prawdziwie sprawiedliwej decyzji w tej sprawie.
  2 punkty
 5. Czcigodny Kongresie, Dziś z opóźnieniem (z powodów jakże haniebnych, mianowicie obowiązków szkolnych) jako Spiker-Senior otwieram Posiedzenie Inauguracyjne Kongresu III kadencji. Jednocześnie jest to moje pierwsze doświadczenie w Kongresie, chociaż nie do końca, bo przypomnę, że w 2019 roku byłem posłem do parlamentu VII kadencji ówczesnego FN. Przechodząc dalej, liczę na wsparcie starszych i bardziej doświadczonych kongresmenów w razie pomyłek podczas posiedzenia. Moje podejście do Federacji Nordackiej jest dość zdystansowane jednakże istnieją wśród nas osobniki zdeterminowane do rozwoju naszego wielkiego państwa, poszerzania jego zauważalności, pomnażania zasobów, wzrostu siły i jestem gotów pomóc w dążeniach do tych celów. Obyśmy więc byli dojrzałym społeczeństwem i konsekwentnie działali na rzecz dobra Federacji Nordackiej. Z tych słów pragnę więc pogratulować wszystkim Kongresmenom ich wspaniałej decyzji dotyczącej poświęceniu się służbie Kongresmena w organie ustawodawczym Federacji Nordackiej. Oby więc ta kadencja była owocna i wniosła wiele dobrego, oby przyszłe wspomnienia z tej kadencji patrzyły na nią przychylnie i oceniły ją dobrze. Oby więc Wasze Ekscelencje @Leonid Repulijski@Bolesław Kirianóo von Hohenburg@Henryk Ziemiański@Tadeusz I Wielki były sumienne w służbie Kongresu. Na inauguracyjnym posiedzeniu Kongresu III kadencji odbędą się ślubowania na Członka Kongresu. Proszę każdego Kongresmena o wypowiedzenie przysięgi, która brzmi następująco: "Ja, [imię i nazwisko], z woli narodu wybrany Kongresmanem przysięgam sumiennie spełniać obowiązki przedstawiciela narodu, realizować dane Suwerenowi obietnice i stać na straży powagi urzędu, jaki piastuję.". Do przysięgi można, ale nie trzeba, dołączyć formułę religijną. Niezłożenie przysięgi w terminie do 72 godzin od rozpoczęcia posiedzenia równoznaczne jest ze zrzeczeniem się mandatu. Po złożeniu przysiąg, przejdziemy do wyboru właściwego Spikera Kongresu III kadencji.
  2 punkty
 6. Chciałbym tylko zauważyć, iż na terenie Imperium Kiriańskiego działa obecnie Milicja Kontrrewolucjyjna i Gwardia Wichryjska, które w mojej opinii jak najbardziej zaspokajają potrzebę na "narracyjną policję" i inne prowincje mogły by w tej kwestii brać przykład z Kirianii. Warto było by jednak stworzyć organizację (najlepiej międzynarodową) ułatwiającą komunikację między poszczególnymi służbami (na wzór nieistniejącego Europolu).
  2 punkty
 7. Na pewno trzeba napisać w takim artykule o Stemplu, bo to rzecz międzynarodowa i ułatwiająca życie oraz integrująca nas.
  2 punkty
 8. Natchion obecną sytuacją geopolityczną, gdzie ponad 30 państw (spośród których tylko 15 co najmniej ledwo zipie) działa na 20 odrębnych forach, zamiast złączyć siły swoich informatyków w kręgu maks. 6 ośrodków aktywności, napisaliśmy nowy utwór. Dostępny jest do lektury w systemie prasowym Nordaty - http://nordata.pl/article/52. Nie rozumiem fenomenu "bycia na swoim". Sarmacja posiada rozbudowany system gospodarczy, gdzie możesz inwestować w akcje spółek, kupować jedzenie, samochody, etc, a człowiek woli korzystać z forumowego, opisowego systemu gospodarczego. Lumeria też ma systemy informatyczne niczego sobie. Nordata jest w drodze do osiągnięcia podobnego poziomu rozwoju informatycznego. Czy dla naszego wspólnego zdrowia psychicznego, nie powinniśmy odpuścić sobie z samotnymi forumami, zmyślonymi budynkami i przejść na wyższy poziom, poziom bardziej atrakcyjny dla potencjalnych nowych mikronautów? Czy nie łatwiej byłoby nam osiągnąć ten stan koncentrując się przy pięciu, choćby nawet sześciu centrach aktywności? Śmiem twierdzić, że oprócz realiozy, głównym czynnikiem stojącym za powolnym rozkładem Sclavinii, Teutonii, a w szczególności Baridasu, jest rozstanie z Sarmacją. Porzucenie jej wyrafinowanych systemów informatycznych, środowiska, z którym się już zintegrowało państwo i obywatele, średnio ma sens. Jeszcze bardziej dziwi mnie wystąpienie Hawilandu ze wspólnego forum nordackiego, uzasadnione tym, że "nowe forum napędza aktywność". Wiecie ile postów napisano na nowym hawilandzkim forum w przeciągu ostatnich 30 dni? Dwadzieścia cztery (24). Na wspólnym nordackim forum działy Hawilandu tętniły życiem i Hawiland wyrzucał z siebie ponad 70 postów miesięcznie. Nie mówię, że zmiana forum to jedyny powód załamania demograficznego wzmienionych państw. Jest to jednak jeden z głównych powodów, przynajmniej według mnie. Nie przesadzajmy jednak z tą koncentracją. Nie widzę problemu w tym, że taki gigant jak Kotlina Edelweiss ma własne forum. Im nie za bardzo się opłacają jakieś unie informatyczne... Nie widzę jednak sensu w tym, aby nowe lub stare ale ledwo zipiące kraje, nie korzystały z niezwykle korzystnej oferty wykorzystywania gotowych rozwiązań giganta informatycznego i zamiast tego stawiały konające powoli ze wzlotami i upadkami forum oraz statyczną stronę. A co Wy sądzicie na ten temat? @Mieszkaniec@Obywatel Federacji@Obywatel Federacji - klon
  2 punkty
 9. Nie pozostawia cienia wątpliwości fakt, że w długoterminowej perspektywie czasowej brak państwowej kontroli nad systemami informatycznymi, na których rezyduje państwo, może rodzić poważne problemy. Obecny układ oparty na wzajemnym zaufaniu, gdzie od strony prawnej forum i państwo nie podlegają wzajemnej kontroli, lecz współegzystują w synergii, naraża nas na ryzyko bezkarnego przekraczania uprawnień przez administrację forum lub przejęcie faktycznej władzy nad krajem przez NKI. Bynajmniej jednak nie posądzam obecnych członków Nordackiego Konsorcjum Informatycznego o destrukcyjne skłonności ani złe intencje - funkcjonowanie NKI możemy obecnie ocenić na wzorowe. Pamiętajmy jednak, że obecna sytuacja może nie utrzymać się w przyszłości, a brak regulacji prawnych tylko czyni okazję, aby ktoś wykorzystał swoje uprawnienia. Moim zdaniem instytucja Policji powinna być ściśle związana z moderacją forum. Powinna ona dbać o porządek, przestrzeganie prawa i nakładać kary za wykroczenia. Nieoceniony jest także wymiar narracyjny takiej policji, która mogłaby pomóc nam lepiej prowadzić akcje fabularne, takie jak protesty czy pościgi za przestępcami.
  2 punkty
 10. Może odkopię: na profilu Mikronacyjnej Ligi Kobiet ukazało się podsumowanie ostatnich dwóch kolejek ligowych. Z Hasselandu udał się z wizytą do Skarlandu krążownik floty hasselandzkiej. Grupa Kapitałowa Telexia nabyła dla siebie instytucję i wypłaciła ostatnią dywidendę redaktorską w Gazecie Hasselandzkiej. Trwają przygotowania do emisji akcji i przekształcenia w spółkę akcyjną. W pierwszym półroczu tego roku Telexia ma nieco ponad 78 000 lt zapadalnego zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji. W skromnym póki co sklepie firmowym grupy można zakupić epokowy odbiornik radiowy, produkowany w jej zakładach w Skarlandzie.
  2 punkty
 11. Najważniejsze frakcje wewnątrz partii: STARA GWARDIA Złożona głownie ze starszych działaczy opozycyjnych z doświadczeniem z czasów carskich. Zdecydowanie opowiadają się za pokojowymi metodami walki i panicznie boją się rewolucji. Są przeciwni nadmiernej ingerencji państwa w gospodarkę. Opowiadają się za systemem parlamentarnym z umiarkowaną rolą samorządów. SPOŁECZNICY Grupa lokalnych działaczy o bardzo różnorodnych poglądach, których łączy troska o lokalne interesy i dążenie do jak najdalej idącej decentralizacji. EKOLODZY Frakcja składająca się z aktywistów działających na rzecz środowiska naturalnego. W schyłkowym okresie cesarstwa władze pozwalały na tego typu działalność, dzięki czemu środowiska proekologiczne zbudowały bardzo silne i w pełni legalne struktury, na czele z stowarzyszeniem Zielony Świt. SUSPILIŚCI To grupa zwolenników teorii gospodarczo-społecznej bordyjskiego filozofa Kiryła Aspionowa, który w swoim dziele "Społeczeństwo" pisał: "Jeśli w pogoni za pieniędzmi i zyskiem pozwalamy na moralne zubożenie ludzi, to takie społeczeństwo nie jest nikomu potrzebne", oraz "Dobrostan przynależny wyłącznie najlepiej urodzonym to objaw całkowitego upadku społeczeństwa.". W myśl tej idei suspiliści domagają się większej kontroli państwa nad gospodarką dla zwiększenia "dobrobytu społecznego". Część działaczy suspilistycznych w przyjazny sposób spogląda na ZKRR. TECHNOKRACI Grupa złożona głównie z ekspertów skupionych na konkretnych obszarach i ściśle ze sobą współpracujących. Skupieni głównie wokół partyjnego Think-Tanku uss-arvasin. To oni w głównej mierze odpowiadają za dalekosiężne strategie, które mają zostać wdrożone po przejęciu władzy przez Ruch Obywatelkski. NACJONALIŚCI Krótko po utworzeniu BiN część ze współtworzących go działaczy popadła w głęboki konflikt z prezesem nowej partii Tarmo Mölderem, krytykując brak wewnątrzpartyjnej demokracji, i zbytnio liberalne podejście do gospodarki. Po wystąpieniu z partii BiN postanowili założyć stowarzyszenie "Prawe Skrzydło", jednak ostatecznie ze względu na brak wystarczającego poparcia i struktur w terenie zgodzili się na start z list RO. Obecnie wraz z nielicznymi konserwatywnymi członkami ruchu stanowią najbardziej wyraźnie odrębną, zarówno ideowo jak i organizacyjnie frakcję, przez co często spekuluje się o ich odłączeniu się od partii. NIEZALEŻNI Część kandydatów RO nie było wcześniej związanych z siecią samorządową ani innymi powiązanymi organizacjami. Tacy deputowani reprezentują bardzo różne poglądy i z reguły trzymają się na uboczu partii, często nie będąc oficjalnie jej członkami i przewodząc niewielkim grupką swoich zwolenników, z których każda może stać się w przyszłości osobną partyjką.
  2 punkty
 12. Jeśli ma Wasza Ekscelencja zastrzeżenie co do prawidłowości przeprowadzenia wyborów, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby napisać skargę wyborczą do Najwyższego Sądu Federalnego.
  2 punkty
 13. GŁOSOWANIE NR 1 I POSIEDZENIA DUMY EESTIŃSKIEJ I KADENCJI Treść pytania: Czy jesteś za udzieleniem przez Dumę wotum zaufania kandydatowi na premiera: Hansowi Födervelowi? Rozkład głosów: 54 posłów ZA, 42 posłów PRZECIW, WSTRZYMAŁO SIĘ 4 posłów. Wynik głosowania: Udzielenie przez Dumę wotum zaufania Hansowi Födervelowi. ZA Partia Walcząca (38 posłów) Ruch Obywatelski (1 poseł) Stronnictwo Kiryjskie (11 posłów) Eestińska Partia Rolników (2 posłów) Platforma Narodowa (2 posłów) PRZECIW Ruch Obywatelski (27 posłów) Bezprawie i Niesprawiedliwość (12 posłów) Eestińska Partia Rolników (2 posłów) Liberałowie (1 poseł) WSTRZYMAŁO SIĘ Partia Walcząca (1 poseł) Ruch Obywatelski (1 poseł) Eestińska Partia Rolników (2 posłów) NIEOBECNI Żaden poseł nie był nieobecny.
  1 punkt
 14. I POSIEDZENIE DUMY EESTIŃSKIEJ I KADENCJI Marszałek: vacat Marszałek-senior: Veljo Pats (jako Prezydent) Partie obecne w Dumie: - Partia Walcząca (39 posłów) - Ruch Obywatelski (29 posłów) - Bezprawie i Niesprawiedliwość (12 posłów) - Stronnictwo Kiryjskie (11 posłów) - Eestińska Partia Rolników (6 posłów) - Platforma Narodowa (2 posłów) - Liberałowie (1 poseł) Porządek obrad: - insygnowanie premiera przez Tymczasowego Prezydenta - głosowanie nad kandydaturą i ewentualna opcjonalna kandydatura Dumy w przypadku odrzucenia - Przedstawienie projektu małej konstytucji Walczącej Republiki
  1 punkt
 15. Mając na względzie interes narodowy i dobro II Federacji Nordackiej, mimo swoich zastrzeżeń Federalna Komisja Wyborcza zobowiązuje się powtórzyć wybory. Nie zgadzamy się w żadnym stopniu z wadliwym wyrokiem Najwyższego Sądu Federalnego, ale uważamy, że spór organów władzy powstały w momencie nieuznania przez FKW decyzji sądu zaszkodziłby integralności wewnętrznej kraju i jego wizerunku na arenie międzynarodowej.
  1 punkt
 16. Dzień Dobry Szanowni Obywatele i Obywatelki Nordaty! Pragnę dzisiaj otworzyć debatę na temat powołania do życia Policji Nordackiej której celem byłoby utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w II FN, jak i na temat regulacji administracji forum. Do dyskusji zapraszam wszystkich obywateli II Federacji Nordackiej, i proszę serdecznie o realny udział obywateli w dyskusji, ponieważ napewno każdy z nas podziela inne opinie na temat tych pomysłów.
  1 punkt
 17. Czcigodny Kongresie, Szanowny Panie Spikerze, Szanowny Panie Prezydencie, oraz wszyscy Wielce Szanowni Obywatele! Mogę z pełną dozą pewności stwierdzić, że nasz kraj znajduje się obecnie na skraju przepaści. I tylko i wyłącznie od nas zależy to, czy zrobimy ogromny krok naprzód, czy jednak cofniemy się, dokonamy refleksji i postawimy na swojej drodze trwały most. Idea pannordatyzmu i ultranordatyzmu jest od kilku-, a nawet kilkunastu miesięcy poważnie zagrożona. Zdaje się, że społeczeństwo nordackie polaryzuje się bardziej i bardziej, mimo że sytuacja demograficzna jest gorsza i gorsza. Z początku entuzjastycznie nastawiona do projektu II Federacji Nordackiej Winkulia wycofała się ze współpracy. Królestwo Hawilandu opuściło niedawno nasze wspólne nordackie systemy informatyczne. Coś po prostu nie działa i jeśli nie znajdziemy jak najszybciej tej usterki, to problem może niedługo szybko zacząć eskalować, a kto wie, co wtedy może się wydarzyć... Pomimo tego, jak nasze federalne społeczeństwo stało się podzielone na osi politycznej, wzywam Was Wielce Szanowni Obywatele do zachowania jedności w kwestiach elementarnych. Wszyscy jesteśmy Nordatczykami, łączy nas wspólna tradycja, kultura, język, cele i dążenia. Chcemy, aby II Federacja Nordacka żyła w dobrobycie, przyciągała nowych obywateli i nie odrzucała obecnych. Musimy skoncentrować swoje wysiłki na rzecz osiągnięcia tych celów pomimo dzielących nas różnic politycznych. Jestem gotowy do współpracy z Narodową Partią Norweglandu, Partią Demokratyczną i niezrzeszonymi działaczami. II FN to nasza wspólna ojczyzna i żadne podziały polityczne nie zburzą naszej jedności. Powołałem jako Premier nowy rząd. Wiem, że nie zadowoli on każdego, ale będziemy się starać jak tylko możemy, aby uczynić II Federację Nordacką silniejszą. Biorę na siebie odpowiedzialność za resort spraw zagranicznych, bo mam nakreśloną wizję rozwoju naszej dyplomacji. Przede wszystkim powinniśmy otworzyć się na świat. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Księstwem Sarmacji, Palatynatem Leocji i Kotliną Edelweiss to podstawa. Nie wykluczam współpracy z Paktem Bundżadarskim, ale nie ma mowy o naszym przystąpieniu do tego sojuszu. Kluczowa będzie walka z czerwoną zarazą, która szerzy się po Nordacie, a niedługo opanować może cały Pollin. II Federacja Nordacka musi być bastionem obrony przed systemami totalitarnymi, dlatego też antykomunizm będzie jedną z cech opisujących naszą politykę. Będziemy podejmować wszelkie możliwe środki, aby zatrzymać lewacką rewolucję i stanąć w obronie demokratycznych wartości. Wicepremierem oraz Wiceministrem Spraw Zagranicznych zostanie Bolesław Kiranóo von Hohenburg, dyplomata o ugruntowanej reputacji, który będzie pełnił kluczową rolę w rozwijaniu naszych relacji z innymi państwami oraz obronie naszych interesów na arenie międzynarodowej. Wierzę w doświadczenie, jakie zdobył przez ostatnie miesiące piastowania stanowiska Premiera i MSZ. Minister Nauki Aleksander Novak, człowiek z pasją do poszerzania horyzontów, zgłębiania kultury i historii nordackich etnosów, będzie kierował resortem nauki, który ma kluczowe znaczenie dla rozwoju technologicznego, kulturowego i cywilizacyjnego naszego narodu. Ministerstwo Gospodarki powierzam Kamiljan de Harlin. Osoba ta będzie zabiegać o utworzenie nordackiego systemu gospodarczego oraz poszerzenie Strefy Norda o nowe państwa. Ministrem Spraw Wewnętrznych a zarazem Ministrem Sprawiedliwości nominowany został Tadeusz Henrykowski - człowiek o nieskazitelnej reputacji, uczciwy i sprawiedliwy. Liczę na to, że uda mu się sformować Policję Nordacką oraz uregulować kwestie administracji nad systemami informatycznymi Nordaty. Naturalnie zwracam się z uprzejmą prośbą do Czcigodnego Kongresu o wyrażenie dla mojego rządu wotum zaufania. Dziękuję.
  1 punkt
 18. Saluton! Jak wiecie już doskonale, mikronacje są bardzo zintegrowaną społecznością (oczywiście zdarzają się wyjątki, ale nie o tym mowa) no więc stwierdziłem, że idealnym pomysłem będzie podzielenie się z Wami pewnym pomysłem, który chodzi mi po głowie od dobrych kilku miesięcy. Jednocześnie proszę też o jakieś wysyłanie odnośników do posta albo chociażby jakiejś wzmianki o całej akcji wszędzie gdzie się da, bo im więcej rąk do pracy będziemy mieć do dyspozycji tym więcej uda nam się zrobić! No ale dobra, o co mi chodzi? Mówiąc prosto, chodzi o artykuł opisujący wirtualne państwa, który znajduje się na realnej polskiej Wikipedii, na który faktycznie wchodzi w ciągu miesiąca około 500 osób! Dla nas jest to bardzo dużo osób, które po przeczytaniu owego artykułu nie wiele potrafią z niego wyciągnąć, zrozumieć, czy zainteresować się tematem... No i teraz właśnie tutaj mamy problem, bo jest to 500 osób, które być może mogłyby do nas dołączyć, jednak nie zrobią tego no bo artykuł totalnie do tego nie zachęca. Moją propozycją jest jakaś wspólna konsolidacja sił i wspólna poprawa tego artykułu. Na dobry początek nie będzie to trudne, ponieważ kochani admini Wikipedii nawet dodali szablon informujący o konieczności dodania przypisów, więc wystarczy wyszukać odpowiednie przypisy na najlepiej każdą postawioną tezę w artykule — proste! Później dojdzie konieczność aktualizacji całego artykułu, ale sądzę, że powinniśmy sobie z tym jakoś poradzić. Problem jest taki, że artykuł nie może być reklamą oraz przedstawiać neutralny punkt widzenia, co oznacza, że jesteśmy zmuszeni pisać o ogóle, a nie o konkretnej mikronacji (chociaż tutaj możliwa byłaby wzmianka o pierwszych polskich mikronacjach). Ogólnie rzecz biorąc polecam przejrzeć sobie poprzednie linki, ponieważ da się łatwo zrozumieć z nich cały sens Wikipedii, która jest encyklopedią. Oczywiście nikogo nie zmuszam do edycji, jednak zauważcie, że w niedalekiej przyszłości stopniowa aktualizacja tego artykułu wyjdzie nam po prostu na dobre! Więc jeśli ktoś ma chęci i odrobinę wolnego czasu to zdecydowanie zachęcam do własnej edycji lub też zwykłej debaty czy pytań nad rzeczami co do których moglibyście nie być pewni.
  1 punkt
 19. Gratulacje dla zwycięzcy.
  1 punkt
 20. NKI sprawdza się bardzo dobrze w roli administracji będąc w tym samym momencie ogranemu apolitycznym i zdecydowanie optowałbym za tym aby tak pozostało. jakaś forma policji pomocniczej mogłaby oczywiście współistnieć ale trzeba by się dobrze zastanowić na co możemy takiej policji pozwolić w obliczu tego że mamy dobrze zbudowaną i dobrze działającą administrację która spełnia sporą część potencjalnych zadań policji.
  1 punkt
 21. Wasza Imperatorska Mość Zwracam się tu z propozycją zakupu lub dzierżawy terenu jednej z wysp u wschodniego wybrzeża Kiriani. Należałoby również od razu zaznaczyć dlaczego w ogóle taka propozycja jest składana, dlaczego szukamy specyficznie terenu wyspy oraz potencjalnego jego dalszego przeznaczenia. Espada Monerskap poszukuje terenu pod budowę swojego głównego ośrodka badawczego i produkcyjnego. Jak jest powszechnie wiadomo zajmujemy się między innymi rozwojem i produkcją uzbrojenia na rzecz między innymi Zjednoczonych Sił. Fakt prowadzenia takiego przedsiębiorstwa wymaga nierzadko zachowania pewnego poziomu ograniczenia wiedzy osób postronnych nad prowadzonymi projektami stąd też szukamy miejsca bezpiecznego w obrębie naszego państwa. Po drugie rozwój i produkcja broni wiąże się oczywiście z pewnym zagrożeniem dla osób postronnych zwłaszcza gdy przychodzi do testowania owych rozwiązań toteż poszukujemy specjalnie obszarów które można łatwo odizolować jak i wysiedlić z ludności cywilnej aby uniknąć potencjalnych postronnych i nieprzyjemnych incydentów. Wyspy Kiriani wydają się być w naszym mniemaniu stosunkowo łatwe od odizolowania jak i są położone na tyle blisko reszty stałego lądu iż komunikacja z nimi nie powinna również stanowić problemu. Stosunkowo najkorzystniejsze byłoby dla nas nabycie terenu niezamieszkanego przez ludzi lub takiego zamieszkanego przez niewielką ich liczbę aby móc możliwie budżetowo zaoferować im zamieszkanie gdzie indziej. Prosilibyśmy bardzo o rozważenie powyższej propozycji jak i wycenę gdyby władze były temu przychylne. W razie wszelkich pytań pozostajemy do dyspozycji. Z wyrazami szacunku, Właściciel Espada Monerskap:
  1 punkt
 22. Wydzielone Miasto Kirianopol, 4 kwietnia 2024 RR. IMPERATORAT KIRIANII I BORNFOSTU Odpowiada Szanownemu Panu Albertowi Fryderykowi de Espadzie Szanowny panie, Imperatorat Kirianii i Bornfostu wraz ze wszystkimi swoimi władzami popiera wysiłki mające za cel rozbudowę Zjednoczonych Sił Federacji Nordackiej i przychylnym okiem patrzy na firmy i zakłady pomagające w realizacji tej idei. Rozumiemy oczywiście półtajny tryb działania Espada Monerskap i konieczność posiadania odosobnionego kawałka ziemii. Jeżeli chodzi o Archipelag (przez duże A), jak to historycznie nazywany był zespół wysp i cieśnin nad wschodnim wybrzeżem Kirianii, mamy, mówiąc szczerze, niemały problem z mapowaniem dokładnej ilości i ułożenia tychże. Obszar wysp kiriańskich, jak i cała okolica należały do bardzo wielu państw i były na wielu mapach, często w innej formie na każdej z nich. Od końcówki 2021 roku podjąłem już parę prób stworzenia dokładnej mapy tego obszaru, ale okazuje się, że tak czy siak którąś z wersji trzeba będzie zignorować na rzecz innej. Druga rzecz, że większość z nich jest zamieszkała. W tej sytuacji mogę jednak zaproponować nieco bardziej oddaloną od brzegu Wyspę Fałszywej Nadziei, zaznaczoną poniżej. Jest całkowicie wyludniona i na tyle duża, aby powstało całe miasteczko Monerskapu. Może być nieco problemów komunikacyjnych, ale wierzę, że będą do pokonania. Tak jak wspominałem, Imperium Kiriańskiemu bliskie są wartości silnej armii oraz gospodarki Federacji, w związku z czym możemy wydzierżawić teren na rok za symboliczną opłatą. Zapraszam do negocjacji na discordzie (Nekkos#7175). Pozdrawiam, Bolesław II w Koronie Bolesław I na Bornfoście .pismo { font-family: 'Roboto Slab', serif; font-size: 1.1em; line-height: 170%; background-color: #ffffff; color: #222; margin: 1.4rem 8%; padding: 5% 5% 7.5% 5%; box-shadow: inset 0 0 50px rgb(16 53 76 / 40%), 0 0 20px rgb(16 53 76 / 80%); border-radius: 2px; } .pismo { font-family: 'Roboto Slab', serif; font-size: 1.1em; line-height: 170%; background-color: #ffffff; color: #222; margin: 1.4rem 8%; padding: 5% 5% 7.5% 5%; box-shadow: inset 0 0 50px rgb(16 53 76 / 40%), 0 0 20px rgb(16 53 76 / 80%); border-radius: 2px; } DW: @Albert Fryderyk de Espada
  1 punkt
 23. Drodzy rodacy, Z kilkanastominutowym opóźnieniem rozpoczynam orędzie. Na początek chciałbym państwu życzyć wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, spędzonych w gronie rodzinnym. Warto byłoby na okres Wielkanocy odpocząć od mikronacji. Przepraszam za moją niską aktywność w ostatnich dniach, ale real trochę przytłacza i jeszcze do tego przygotowanie się do świąt. Przed mną jeszcze dużo do zrobienia, przede wszystkim chciałbym zacząć dyskusję o odznaczeniach, bo warto uhonorować osoby, które się zasłużyły dla państwa. Rozpoczyna się dzisiaj miesiąc kwiecień, a co za tym niedługo kończę kadencję prezydencką. Niestety, muszę stwierdzić, że nie wszystko udało się zrealizować z mojego programu wyborczego i będę startował w następnych wyborach prezydenckich. Mam nadzieję, że wkrótce większość obywateli wróci do aktywności, dzięki czemu przyczyną się do godnego budowania naszej Ojczyzny.
  1 punkt
 24. Federalny Wątek Kosmiczny NAJSZYBSZE CODZIENNE! WIADOMOŚCI KOSMICZNE Rozpoczęło się odliczanie do ostatniego lotu Delta IV Heavy, która wystrzeli super tajny ładunek misji NROL 70 o 17:40 czasu polskiego. Ma być to 160. misja ULA oraz 99. misja poświęcona bezpieczeństwu narodowemu USA. Na ten moment mobilna wieża serwisowa na Cape Canaveral została rozłożona i zabezpieczona w pozycji startowej. Wieża ta jest bardzo ważna ponieważ to właśnie ona zapewnia podstawową ochronę przed warunkami pogodowymi podczas pobytu rakiety na platformie startowej. W każdym razie szykuje się bardzo smutny start 😕 Źródło informacji: ULA na 𝕏 (1) ULA na 𝕏 (2) ULA na 𝕏 (3)
  1 punkt
 25. Zgłaszam się na Vajs-Spikera. Chętnie zaoferuję swoje wsparcie merytoryczne nowemu Kongresowi.
  1 punkt
 26. Bycie obywatelem mikroświata nie jest wcale takie łatwe. Idee łączenia we wspólne państwa/systemy i następnie odchodzenia bardzo mnie zaskakują. Czy to nie da się przeżyć w jednym miejscu choćby i kilkunastu miesiący zanim się w ogóle pomyśli o odłączeniu? Gdyby nie to, że ja mikronacje bardzo lubię/lubilem i wróciłem po latach to nie zakotwiczyłbym już chyba nigdzie. Edelweiss dał mi sporą dawkę ekscytacji i nadal ją mam. Niestety wybory aktywnościowe są albo/albo. I tutaj często kosztem np. dobrego filmu ale ja czuję, że wybierając mikro sprawia mi to przyjemność. |Dla przykładu : młodzież bardziej obyta w grach (ja już niestety, choć lubię, nie jestem taki obeznany w nowe tytuły) widzi tam więcej czynników spełniających ich kryteria dobrej zabawy. A w mikro trzeba czasem pomyśleć nieco inaczej, trzeba troszkę kreatywności takiej namacalnej, nawet jeśli korzysta się z dzisiejszych udogodnień np.AI, to jednak pomysłowość jest ważna. I jak nie idzie to się szybko wypala i zmienia "klocki". Mikro ma jeden minus - nie ma tego czegoś co zmusi do powrotu, jak dobra gierka na peceta(kolejny poziom, fabuła, akcja, regrywalność etc.). Ma tylko jedno - ludzi, a jak z nimi się nie dogadujesz to nie wrócisz...
  1 punkt
 27. Dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad, a mianowicie zgłoszeń na Vajs-Spikerów. Ustawowy czas na zgłaszanie kandydatur to maksymalnie 48 godzin. Vajs-Spikerem zostanie każdy kandydat, który otrzyma więcej niż połowę głosów w głosowaniu wielokrotnym.
  1 punkt
 28. Federalny Wątek Kosmiczny NAJSZYBSZE CODZIENNE! WIADOMOŚCI KOSMICZNE Z całej swojej małej realiozy zapomniałem poinformować Was, że Dragon C209, który leciał na ISS z misją CRS-30 zadokował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a wszystkie 12 zaczepów zostało zapiętych (twarde dokowanie). Oznacza to początek około miesięcznego pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej właśnie, który ma potrwać do końca kwietnia i podczas którego na ISS przetransportowanych z powrotem na Ziemię zostanie 2812 kilogramów sprzętu, materiałów i eksperymentów naukowych. Źródło informacji: SpaceX na 𝕏
  1 punkt
 29. Dość ciekawa analiza, swoją drogą ja też sporo o tym problemie napisałem w Leocji no ale wiadomo, że nie o wszystkich problemach wymienionych tutaj udało mi się napisać😕 W tym momencie cały mikroświat jest w dość trudnej sytuacji, gdzie aktywność utrzymuje się w państwach gdzie głowa państwa (posiadająca władzę absolutną) aktywnie uczestniczy w życiu swojego kraju (Edelweiss, Leocja) jednak w momencie kiedy owy władca ma jakąś realiozę to całe państwo stopniowo wyhamowuje swoją aktywność... Trochę dziwne ale prawdziwe!
  1 punkt
 30. Zgodnie z regulaminem Kongresu gdy zgłosi się tylko jeden kandyda na Spikera, obejmuje on urząd i prowadzi dalszą część obrad. Zgodnie z tym @Bolesław Kirianóo von Hohenburgobejmuje urząd Spikera.
  1 punkt
 31. Wyjaśnienie o które nikt nie zdążył poprosić, a każdy potrzebował. Pewnie powinniśmy. Jeżeli chcemy zmaksymalizować "przypływalność" nowych mikronautów to powinniśmy stworzyć jedno superpaństwo o trzyliterowej nazwie, zautomatyzować każdy aspekt życia i wydać własną aplikację mobilną, w której byśmy działali (+ logowanie za pomocą konta na TikToku). Ale wtedy stalibyśmy się zwykłą grą RPG, a w internecie jest wiele gier RPG tworzonych przez profesjonalistów, po co więc startować w wyścigu, którego nie możemy wygrać? Jestem za zautomatyzowaniem tych aspektów mikronacji, które są najżmudniejsze i w wielu krajach pozostawionych samych sobie, bo nikomu nie chce się tego aktualizować - rynek, bankowość, itp. A o tym co akurat nasza postać je wysmarujmy posta, zamiast odklikowywać codzienne prace społeczne na zakup zupek. Śmiem się zgodzić, ale wydaje mi się, żeby potęga informatyczna Ludzików Zza Morza, czy raczej jej brak stanowiły znaczący powód ich śmierci - UNP miało i ma nadal zaawansowane forum z funkcją przechodzenia między wątkami bez odświeżania strony (!). Posiadali zaprzyjaźnionych programistów i jeśliby pewnego ranka zamarzyli o własnej giełdzie albo rynku samochodów, mogliby sobie takowe postawić. Teutonia i Sclavinia na pewno, a Baridas w pewnym stopniu też budowały swoją aktywność na odmienności od Centrali, która miała ssać. A kiedy nie jest się "tymi innymi prowincjami" tylko zwykłymi krajami trzecimi, traci to na atrakcyjności. Proszę o minutę ciszy na cześć naszego nordackiego brata w Jahwe, Hawilandu, tragicznie zabitego przez demony własnoforumowości. Ludzie mogą sobie mówić co chcą, smęcić coś o patriotyzmie informatycznym, ale zazwyczaj są to po prostu konflikty personalne. "Nie, nie pójdę na forum B, bo administratorem na nim jest wódz wioski A, która zerwała z nami stosunki lat temu X przez incydent Y." Pannordatyzm czy inne tego typu ruchy na Pollinie ładnie wyglądają na papierze, ale kiedy przychodzi co do czego, okazuje się, że nie każdy ma taką samą wizję rzeczywistości i trzeba iść na kompromisy, lepiej zamknąć się w wieży z kości słoniowej i głosić idee zjednoczeniowe, ale na odległość. Taka jest niestety prawda.
  1 punkt
 32. Lista państw uznawanych przez II Federację Nordacką Państwo Westland Księstwo Sarmacji Kotlina Edelweiss Królestwo Skarlandu Cesarstwo Niemieckie Rzeczpospolita Obojga Narodów Cesarstwo Bizantyjskie Królestwo Voxlandu Palatynat Leocji Związek Winkulijski Królestwo Turetii Królestwo Lumerii Związek Kolektywistycznych Republik Rad Monarchia Austro-Węgierska Carstwo Rusowskie Królestwo Dreamlandu Królestwo Hawilandu Królestwo Fenocji Pustkowia Winków Ludowa Republika Magnifikatu Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirschbergii i Weerlandu Królestwo Garmanii Cesarstwo Teutonii Walcząca Republika Eesti Państwo Kościelne Kirymu Tarjaturunenat Tuolelenkki Mandragorat Wandystanu Królestwo Trizondalu Federacja Slawonii Księstwo Kafleandii Konfederacja Sclavińska Cesarstwo Nan Di Nowa Orda
  1 punkt
 33. Uszanowanie, Mam takie mało zobowiązujące pytanie, czy MIM przyjmuje zlecenia na realizację pewnej mapy gdyż poszukuję kogoś kto ma już doświadczenie w tej sprawie a że mapa miałaby zawierać się w obszarze Muratyki toteż pierwsza osoba do jakiej się zwracam nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. DW: @Waksman
  1 punkt
 34. Szanowny Spikerze-Seniorze, Szanowni koledzy Kongresmeni, pragnę zgłosić swoją kandydaturę na Spikera Kongresu III Kadencji.
  1 punkt
 35. Ja, Aleksander Novak, z woli narodu wybrany Kongresmanem przysięgam sumiennie spełniać obowiązki przedstawiciela narodu, realizować dane Suwerenowi obietnice i stać na straży powagi urzędu, jaki piastuję. Tak mi dopomóż Jahwe! Z uwagi na to że Pan Prezydent Henryk Ziemiański piastuje swój wysoki urząd uznaję że tylko on zrzekł się mandatu. Zatem wszyscy pozostali Kongresmeni obejmują mandat III kadencji. Przejdźmy teraz do następnego punktu posiedzenia, czyli wyboru Spikera Kongresu. Proszę więc uważnie wszystkich Kongresmenów o zgłaszanie swoich kandydatur w terminie 48 godzin. Proces możemy skrócić jeśli wszyscy Członkowie Kongresu zadeklarują że chcą/ nie chcą kandydować.
  1 punkt
 36. Czołowi politycy Ruchu Obywatelskiego: Voloslav Ghrutin - założyciel partii, której pełna nazwa brzmiała początkowo "Ruch Obywatelski Voloslava Ghrutina", a także jej prezes, aż do likwidacji tego stanowiska w w listopadzie 2023 roku. Od tego czasu jest jednym z 3 członków stojącego na czele partii komitetu prezydialnego. Pochodzi z Ajmurstanu. Deputowany do dumy. Jest zwolennikiem sojuszu z Leocją. Opowiada się za wolnorynkowymi reformami. Jaanus Toom - deputowany, społecznik z Iwanogrodu. Przewodniczący rady stowarzyszenia sieć samorządowa i członek komitetu prezydialnego RO. Postuluje szeroką decentralizację, bez centralnego parlamentu i z szerokimi kompetencjami samorządów. Popiera prywatyzację szkolnictwa i darmowy transport publiczny. Blisko współpracuje z frakcją technokratów. Ene Oja - aktywistka ekologiczna z Ałbasy. Deputowana do dumy i członkini komitetu prezydialnego RO. Przewodnicząca stowarzyszenia Zielony Świt. Nawołuje do zrezygnowania z produkcji energii z nieodnawialnych źródeł, wydobycia surowców naturalnych i wycinki lasów. Uważa, że należ odchodzić od transportu drogowego na rzecz kolejowego. Priit Kütt - filozof i działacz społeczny z Ałbasy. Deputowany do dumy. Główna postać ruchu suspilistów w Eesti. Zwolennik nawiązania poprawnych relacji z ZKRR.
  1 punkt
 37. Ruch Obywatelski to partia założona przez działaczy stowarzyszenia "sieć samorządowa" będącego organizacją opozycyjną działającą jeszcze przed Rewolucją Bożonarodzeniową w dzisiejszej Eesti, jak również na innych obszarach zachodniej części imperium. Najważniejszym celem, jaki stawia przed sobą Ruch Obywatelski jest odsunięcie wojskowych od władzy.
  1 punkt
 38. W dniu dzisiejszym o godzinie 20 odbyła się pierwsza Konferencja Prasowa Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Na konferencji prasowej zostały ogłoszone najważniejsze daty dla XVV v-mundialu takie jak data losowania grup, data ceremonii otwarcia oraz data rozpoczęcia v-mundialu: https://www.cesarstwoniemieckie.eu/viewtopic.php?p=8385#p8385
  1 punkt
 39. Z powodu, że chcę dalej piastować urząd Prezydenta II Federacji Nordackiej odmawiam złożenia przysięgi.
  1 punkt
 40. Testerzy Montu i Eksperci ds. Mont Netu przyjechali dzisiaj do Wielkich Hajbut, gdzie wkrótce rozpoczną się testy MontNetu, który ma wkrótce zostać jednym z internetów w Kirianii. Więcej informacji pojawi się w późniejszym czasie.
  1 punkt
 41. Swoisko Egipcjanie mieli koty a my możemy mieć takie o.
  1 punkt
 42. Wykonano, wraz ze zmianą wpisu w ewidencji instytucji.
  1 punkt
 43. To będę się z ciekawości przyglądał tym modelom.
  1 punkt
 44. Federalny Wątek Kosmiczny NAJSZYBSZE CODZIENNE! WIADOMOŚCI KOSMICZNE Z OSTATNIEJ CHWILI !!! No to co! Trzeci lot Starshipa już za nami. Jak widzicie zdecydowałem się na nie robienie spamu tak jak przy ostatnim locie (to wynikało też z drobnego spóźnienia przez co nie miałem czasu na nic więcej niż odpalenie streama). W każdym razie SpaceX poinformowało już o utracie Shipa 28, który przesyłał przez cały lot dane telemetryczne oraz ujęcia z pokładowych kamer. Przy końcowym wejściu w atmosferę stracono jednocześnie zarówno połączenie ze Starlinkami, jak i kontakt z samym TDRSS, co wskazuje, że utracono Shipa jeszcze w atmosferze, a nie po samym uderzeniu ale spójrzcie tylko na to, jak daleko zaszli! Podczas tego lotu doświadczyliśmy absolutnie niesamowitych widoków na pokładzie całego Starshipa, które pokazano podczas wznoszenia się całej rakiety w trakcie którego w ogóle nie zgasł w sposób niekontrolowany żaden z 33 Raptorów Super Heavy, ani też żaden z 6 silników Shipa 28! Sam fakt tak pięknych widoków to pokaz niesamowitej siły Starlinka, który w tym locie pokazał 200% swojej aktualnej mocy! Podczas tego lotu doszło do hot-stageingu S28 z B10, który tym razem wykonał absolutnie poprawnie i fenomenalnie swój manewr powrotu, który oczywiście był zaplanowany. Doświadczyliśmy także ujęcia na Booster 10, który będąc ustabilizowanym przed gridfiny (które tak w ogóle były odwrócone przy hot-stageingu) mknął przez gęste chmury by finalnie rozbić się o wodę z prędkością 300 m/s, zamiast planowanych 3 m/s. Jednak jak na wykonanie tego manewru pierwszy raz poszło bardzo dobrze! Co niezwykłe to po wykonaniu hot-stageingu, Ship 28 leciał idealnie z trajektorią orbitalną aż do momentu wyłączenia swoich silników po czym po raz pierwszy mógł zabrać się za wykonywanie rzeczy będąc w przestrzeni kosmicznej. Jakie to były rzeczy? Bardzo ważne. Zaczęło się od otwarcia drzwi ładowni Shipa (do której w przyszłości będą ładowane Starlinki V2). Otwarcie tych drzwiczek było ważne, ponieważ tuż po otwarciu drzwiczek zdecydowano się na przeprowadzenie po raz pierwszy w historii lotów kosmicznych; orbitalnej demonstracji transferu paliwa, które POMYŚLNIE zostało przetransportowane wewnątrz zbiorników głównych. No dobra, a dlaczego ten transfer paliwowy był taki ważny? Otóż SpaceX zarobił spore siano od NASA inżynierowie od SpaceX zaprojektowali tą demonstrację, aby móc poważnie ustalić jak Starship będzie tankowany podczas przyszłych misji na Księżyc, które może wymagać kilkunastu lotów do jego pełnego zatankowania. Dzisiaj natomiast dowiedzieliśmy się, że jest to absolutnie możliwe! Tuż po zakończeniu tego transferu, SpaceX poinformowało, że w tym locie nie podejmie żadnej próby ponownego uruchomienia silników w Shipie po przejściu przez astosferę, co moim skromnym zdaniem zostało podyktowane kwestiami bezpieczeństwa, ponieważ Ship był na dość stromej i niejasnej trajektorii, a SpaceX nie chciało ryzykować, że Ship poszybuje w kierunku obszarów bardziej zabudowanych, albo w ogóle zboczy z trasy... Wtedy też Ship 28 zaczął wchodzić w atmosferę i było to chyba pierwsze nagranie wejścia w atmosferę na żywo, które zostało dostarczone do nas w takiej jakości... Oczywiście jest to kwestia Starlinków, których sygnał przetrwał nawet przejście Shipa przez plazmę! Dosyć długo mogliśmy się nacieszyć przechodzeniem Shipa przez atmosferę, jednak potem utracono sygnał z kamer (jednak telemetria nadal dochodziła) no ale potem utracono także telemetrię na wysokości 65 kilometrów, która była ostatnią zarejestrowaną wysokością Shipa po reentry! Tak czy owak start był niesamowity i totalnie się udał! Oczywiście FAA będzie zmuszone zdjąć licencję i wszcząć dochodzenie, jednak nie powinno ono zająć aż tak długo jak ostatnio, ponieważ 90% całego lotu zostało wykonane zgodnie z wcześniejszym planem! Bardzo miło było mi to wszystko relacjonować na żywo na Discordzie Edelwess (bo na YouTube nie byłem przygotowany) no i chyba tak to się wszystko zakończyło. Koniecznie dajcie znać co Wy myślicie o tym locie, a ja idę zrobić sobie malutką przerwę... Źródło informacji: SpaceX na 𝕏 (1), SpaceX na 𝕏 (2) SpaceX na 𝕏 (3), SpaceX na 𝕏 (4) SpaceX na 𝕏 (5), SpaceX na 𝕏 (6) SpaceX na 𝕏 (7), SpaceX na 𝕏 (8) SpaceX na 𝕏 (9), SenBillNelson na 𝕏 elonmusk na 𝕏, faanews na 𝕏
  1 punkt
 45. Art. 1 Państwo Kościelne Kirymu jest teokratycznym państwem prawa (Bożego). Państwo Kościelne Kirymu nawiązuje do najlepszych tradycji Imperium Kiriów i Konsulatu Marsylii Art. 2 Władza zwierzchnia należy do Patriarchy, który władzę sprawuje dożywotnio. Art. 3 Patriarcha przewodzi Przenajświętszemu Kościołowi Kiryjskiemu, który odpowiada za politykę światopoglądową oraz zewnętrzną. Art. 4 Kierunek polityki wewnętrznej i samorządowej ustala Wszechministerstwo Kirymu, któremu przewodzi Wszechminister, powoływany przez Patriarchę. Art. 5 Siły Zbrojne Państwa Kościelnego Kirymu stanowi Łupieżcza Armia Kirymu, której przewodzi Rycerz-Jenerał, powoływany przez Patriarchę. Art. 6 Stolicą Państwa Kościelnego Kirymu jest Marsylia. Art. 7 Językami urzędowymi Państwa Kościelnego Kirymu są język kiriański i język polski. Art. 8 Na terenie Państwa Kościelnego Kirymu panuje prawo Wieloksięgu Kiryjskiego, do interpretacji którego wyłączne prawo ma Przenajświętszy Kościół Kiryjski, będący siłą przewodnią państwa i narodu Kiriów. Art. 9 Religią urzędową Państwa Kościelnego Kirymu jest kiryzm. (-) Przemyslav Dżarnek, Wszechminister Kirymu (-) Borys, Patriarcha Kirymu
  1 punkt
 46. Ja, Leonid Repulijski, z woli narodu wybrany Kongresmanem przysięgam sumiennie wypełniać obowiązki przedstawiciela narodu, realizować dane Suwerenowi obietnice i stać na straży powagi urzędu, jaki piastuję. Tak mi dopomóż Jahwe.
  1 punkt
 47. Zaś w Królestwie Hasselandu rozpoczęto przygotowania do święta Razuryjskiego Miesiąca Węża. Wydarzenie ciekawe, osobiście polecam.
  1 punkt