Jump to content
×
×
  • Create New...

All Activity

This stream auto-updates

  1. Past hour
  2. W godzinach wieczornych w hali konferencyjnej w Tomaszewie odbyła się I Konwencja Programowa Stronnictwa Centro-Prawicowego. Gdy na sali pojawił się Henryk Ziemiański, tłum zaczął wnosić aplauz, który ucichł kiedy Ziemiański wszedł na mównicę. - Szanowni Państwo, dzisiaj w Kongresie rozpoczęło się głosowanie nad wotum zaufania dla drugiego rządu Bolesława Kirianóo von Hohenburga. Sam osobiście przyznaję, że podczas poprzedniej kadencji premier Bolesław sprawował się doskonale i myślę, że tak będzie podczas tej kadencji. - zaczął przemawiać Henryk. Następnie przewodniczący Stronnictwa Centro-Prawicowego zaczął wymieniać postulaty programowe, które partia chce realizować na tą kadencję Kongresu. Wśród nich pojawiły się nowości. - Chcemy doprowadzić do umocnienia naszych granic państwowych, gdyż fala bialeńskich imigrantów pokazała nam, że warto mieć baczenie na takie sytuacje w przyszłości. Nie chcemy przecież, aby wielka fala imigrantów zalała nasz kraj, co doprowadziłoby do wielkiego chaosu. Jako minister spraw wewnętrznych obiecuję pilnować sytuacji, a w razie zagrożenia reagować. - mówił podczas przemówienia. Szef SCP wspomniał także o projekcie ustawy powołującej Komisję ds. Badania Wpływów ZKRR w II FN oraz o zagrożeniu rewolucją ze strony Czesnoradu. Minister Ziemiański powiedział, że Stronnictwo Centro-Prawicowe jest przeciwne wszelkim rewolucjom. - Nasza partia jest przeciwna czerwonej zarazie i wszelkim rewolucjom. Nie pragniemy, żeby obce siły szpiegowały II Federację Nordacką. Dzisiaj, podczas wystąpienia w Kongresie powiedziałem, że jak powstanie Komisja, to dołączę w poczet jej członków, nadal te słowa podtrzymuję. Ponadto, Stronnictwo Centro-Prawicowe jest za uchwaleniem specjalnego pakietu bezpieczeństwa, który by gwarantował większą ochronę bezpieczeństwa zewnętrznego. - powiedział Ziemiański. Po skończeniu przemówieniu Ziemiański rozmawiał z zwolennikami i udzielał wywiadów dziennikarzom.
  3. Szanowni Kongresmeni! Szanowny Obywatelu! Zaczynając od końca: oczywiście, że nie będziemy stawiać nikogo przed żadnym sądem za posiadanie obywatelstwa jakiegokolwiek państwa. Nigdy nikt z konserwatystów o tym nie mówił, a jest to wymysł paranoicznych zapędów kolegi @Albert Fryderyk de Espada. Neo-sądów nie będzie, ku pańskiemu, jak mniemam, ubolewaniu. Rozumiem, że masz pan odpowiednią kandydaturę obywatela na sędziego... Jestem zdziwiony pańską nagłą zmianą zdania. Przyszedł pan przewodniczący, pokręcił nosem a pan mu wtóruje i zakładając foliową czapeczkę roztacza wizję komisji wrzucającej ludzi do pudła pod przykrywką walki z agenturą zdradziecką w naszym kraju. Tacy to zawsze głośno krzyczą, że nie wolno, bo totalitaryzm, a jeżeli będzie rewolucja czerwonych zatka pan oczy czy może ochoczo poprowadzi podobnych sobie do kolaboracji? Jest pan zerem, panie Waksman.
  4. Tak, przyszedłem do Hawilandu, aby zająć się działalnością gospodarczą i polityczną, ponieważ moim zdaniem, hawilandzki system prawny nie jest delikatnie mówiąc doskonały (np. konstytucja). A moje przesłanie jest takie, że zamiast tworzyć własną partię, lepiej przyłączyć się do nas i robić coś wspólnie. Chcemy mienić Hawiland na lepszy i każdy hawilandczyk może się przyłączyć do tej zmiany, wzbogacając nasz projekt o nową perspektywę. Dlatego jeszcze raz podkreślam swoje wezwanie do dialogu i współpracy zamiast niepotrzebnych sporów.
  5. Today
  6. W konstytucji może znajdować się informacja kto i jak nadaje ordery ale sam spis orderów i za co się je nadaje dedykowałbym już osobnej ustawie albo w ogóle innej formie ich ustanawiania. Chodzi o to żeby ustanowić, wprowadzić a następnie nadać order można było stosunkowo szybko i bez zbędnej papirologii. Prezydent wydaje się być najbardziej odpowiednią osobą do nadawania odznaczeń i nie mieszałbym każdorazowo w nadanie orderu Kongresu. Podobnie ma się sprawa z samą ustawą zawierającą dane na temat odznaczeń i warunków jej nadawania. Najlepiej byłoby gdyby dokument ten był prosty do edycji aby nie trzeba było czekać nierzadko na pełny skład Kongresu żeby dodać chociaż jedno odznaczenia.
  7. Dlatego, że z ciekawości zajrzałom do tego wątku, zauważyłom prośbę i ją wykonałom. Ale następnym razem radzę składać wnióski i prośby w przeznaczonym do tego wątku w dziale NKI.
  8. Rozpoczynam głosowanie nad ratyfikacją traktatu o odnowieniu wspólnoty z Federacją Repujerstanu. Przypominam skład Prezydium: @Joahim von Ribertrop - 1 głos @August de la Sparasan - 1 głos @Bolesław Kirianóo von Hohenburg - 1 głos
  9. Lista obywateli Cesarstwa: hr. Aleksander Novak - Westland - siła głosu 1 JCM Kamiljan de Harlin von Wespucci - Dzielnica Senioralna - sg 2 hr. August de la Sparasan de Harlin - Westland - sg 1 JKM Joahim von Ribbertrop - niezameldowany - sg 1 JKM Bolesław Kirianóo von Hohenburg - Westland - sg 1 Rozporządzenie Cesarza Insulii o utracie obywatelstwa z dnia 1 grudnia 2023 roku Art. 1. Ogłasza się automatyczną utratę obywatelstwa insulijskiego na podstawie Art. 4. ust. 2. lit. a) Aktu Pierwotnego z dnia 9 lipca 2023 roku przez: Anastasię Windsachen, Krzysztofa Windsora, Benjamina Romanowa, Aleksandra Cezariego Perszczytowskiego. Art. 2. Rozporządzenie jest skuteczne wraz z ogłoszeniem.
  10. Witamy, i oczywiście, masz obywatelstwo, tylko nieaktywne, ale niniejszym aktywuje ci je, i proszę któregoś z adminów NKI aby dał Mieczysławowi rangę Obywatela
  11. Skoro mamy już dwa głosy w tej sprawie, to zgłaszam kolejną autopoprawkę. Z Art. 4. nowelizacji usuwa się ustęp 2. o treści "Dodaje się ustęp 6. o brzmieniu: nadaje ordery i odznaczenia państwowe oraz odbiera je za zgodą Kongresu.".
  12. GŁOSOWANIE W 1. ETAPIE ROZPOCZĘTE! NIE PRZEGAP! https://docs.google.com/forms/d/1r6dHIg4K5HAzy1xXphH_A3R91ki8H8UFOqOxPP1VLAM/edit
  13. FKW zamyka rejestrację kandydatów. Wszyscy zgłoszeni kandydaci spełniają konstytucyjne i ustawowe wymogi, więc wszystkie złożone kandydatury zostają zaakceptowane. Lista kandydatów: Kaspar Venir Waksman-Dëter, Tadeusz I Wielki.
  14. Czcigodny Kongresie, w związku z oddaniem głosu przez wszystkich uprawnionych, kończymy głosowanie. Kongres jednogłośnie uchwalił Ustawę o Ewidencji Instytucji. Zwracam się do Prezydenta @Tadeusz I Wielki o złożenie podpisu pod ustawą.
  15. Dziękuję Premierowi za ten głos. Przechodzimy do głosowania nad wotum zaufania dla II rządu II Federacji Nordackiej. @Członek Kongresu
  16. Zgadzam się z tym, że nie wszystkie ordery muszą być nadawane przez Prezydenta. Jestem też za oddzielną ustawą.
  17. Nanoszę na projekt autopoprawkę odnośnie rozdziału V Konstytucji... Jednolity tekst nowelizacji znajduje się w tym poście - https://forum.nordata.pl/topic/1482-ustawa-konstytucyjna-nowelizacja-konstytucji-ii-fn/?tab=comments#comment-15730 Czy usuwamy z projektu dodatkowe uprawnienie Prezydenta do nadawania odznaczeń i orderów? Pojawiły się głosy, że nie wszystkie ordery muszą być nadawane przez Prezydenta i że kwestię odznaczeń państwowych trzeba zapisać w oddzielnej ustawie. @Członek Kongresu
  18. Bo wydaje mi się bardzo dziwne i podejrzane że od razu po uzyskaniu obywatelstwa hawilandzkiego pierwsze co pan robi to utworzenie nowej partii, która teraz jest za tym, i zachęca do tego aby była tylko jedna partia, pańska. Mi wygląda to na chęć zdominowania paroma ruchami całej hawilandzkiej sceny politycznej, i sądze że za tym stoi coś głębszego. Oczywiście realnie nic do pana nie mam, bo warto pamiętać że to tylko polityka.
  19. Nie, demokracja nie polega na tym, że na 5 kongresmanów jest 5 partii Oczywiście! Jeśli ktoś kandyduje z list jednoosobowej partyjki, to znaczy, że nie zależy mu na dobru wspólnoty. Dziękuję za przypomnienie! To że jestem członkiem jakiejś grupy, nie znaczy, że nie mogę wskazywać na istniejące w niej patologie. Panie @Bolesław Lwie Serce, naprawdę nie rozumiem, co takiego panu zrobiłem, że traktuje mnie pan jak wroga. Z chęcią porozmawiam z Panem by znaleźć kwestie, w których mamy odmienne zdanie i wspólnie dojść do porozumienia. Ja chcę wyłącznie łączyć, a nie dzielić.
  20. Chyba na tym polega demokracja, ale oczywiście mogę się mylić XD Czyli uważa pan że zgłoszenie innego komitetu wyborczego to egoizm? Jeśli tak to czemu? Demokracja polega na tym, że każdy ma wolność wyboru, i każdy ma różne ideologie polityczne. Dlaczego każdy musi się z wami zgadzać? Przypomnę tylko, że Pan również jest kongresmenem II Federacji Nordackiej, więc dlaczego pan tak pisze o swoich kolegach z Kongresu?
  21. Poproszę o reklamę na pasku bocznym, przez tydzień odsyłającą do https://forum.nordata.pl/topic/1432-partia-ha/
  22. Cześć przyjacielu! Mam nadzieję że zostaniesz teraz na dłużej, bo troche nudno było bez ciebie!
  23. Już tylko do jutra trwa głosowanie w tegorocznych Yoblach. Wybieramy zwycięzców w 10 kategoriach, ale dwie z nich są szczególne. Radio Mikronacje jest bowiem partnerem imprezy, a w związku z tym, zwycięzcy w kategorii Osobowość Roku i Głowa Państwa Roku otrzymają dodatkową nagrodę - radiowy wywiad z Anastasią Windsachen. Pamiętajcie, głosować można do 2.12.2023 r., do godziny 18. Link do głosowania
  24. Witamy serdecznie! Zapraszam do zapisania się do Partii. Wystarczy zgłosić chęć wstąpienia do partii w tym wątku.
  25. Demokracja to sztuka kompromisu. Nie sposób dojść do kompromisu przy nadmiernej wielości partii. Nie postuluję wprowadzenia system jednopartyjnego, a jedynie wyjaśniam, dlaczego należy dążyć do zgody zamiast budować podziały.
  1. Load more activity