Jump to content
×
×
 • Create New...

Leonid Repulijski

Speaker
 • Posts

  302
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  16

Leonid Repulijski last won the day on November 30

Leonid Repulijski had the most liked content!

1 Follower

About Leonid Repulijski

 • Birthday 04/06/1988

Recent Profile Visitors

331 profile views

DANE UŻYTKOWNIKA

ID Paszportu

Data przyjazdu

Pełne dane

Podpis

 podpis: Leonid Repulijski
Spiker Kongresu II FN, Przewodniczący FKW, Minister Sprawiedliwości
Klon należący do @Kamiljan de Harlin

Leonid Repulijski's Achievements

Rising Star

Rising Star (9/17)

 • One Month Later
 • Very Popular
 • Week One Done
 • Dedicated
 • Collaborator

Recent Badges

164

Reputation

 1. Rozchodzi się właśnie głównie o to by posiedzenia nie trwały miesiącami np przez pojawianie się kolejnych projektów na bieżąco, takowe pozostawiamy już do przedyskutowania na następnych posiedzeniach. Trzeba też jednak zauważyć że w momencie gdy pozwolimy na to by debata trwała i trwała w nieskończoność to nić nie osiągniemy więc przyda się jakaś nawet umowa górna granica po której stwierdzamy że już dość, każdy miał multum okazji do wypowiedzenia się projekt musi w końcu zostać poddany pod głosowanie. Wolę obradować miesiąc nad poprawką konstytucji, niż uchwalić na szybko dziurawe przepisy, które za tydzień znowu będziemy łatali. 24 godziny powinny być wystarczające, ewentualnie można dodać zapis który pozwoli na wydłużenie tego czasu o kolejne 2-3 doby lub całkowite przełożenie na wniosek zainteresowanego. A co się stanie, jeśli termin nie zostanie dotrzymany? Prezydent nie rozpisze w ogóle posiedzenia albo premier nie wygłosi exposé nawet po przełożeniu? Bo odpowiedział Pan Kongresmen tylko na pytanie o to, czy 24 godziny są wystarczające.
 2. Czy konstytucja sugeruje, że zwykłe prowincje nie mogą mieć własnych organów władzy? Słuszna uwaga. Proponuję przenieść ten punkt do praw prowincji.
 3. 24 godziny na napisanie i wygłoszenie exposé to moim zdaniem zdecydowanie za krótko. Co jak kandydatowi nagle coś wypadnie i spóźni się o jedną dobę? I tutaj mam kolejną wątpliwość: jakie będą konsekwencje spóźnienia się z terminami? Co jak Prezydent nie rozpisze posiedzenia Kongresu i nie wybierze Pre-Spikera, a będzie już po terminie? Jakie będą kary i kto w takim przypadku rozpisze te posiedzenie? Co jak Premier nie zdąży z wygłoszeniem exposé (zakładając, że wydłużymy te 24h do 3 dób)? Premier jest odwoływany i Kongres sam wybiera nowego? Jestem całym sercem przeciwko takiemu rozwiązaniu, że musimy czekać bite 7 dni, aby ruszyć z pracami nad czymkolwiek. Zamykam posiedzenie, bo nie ma więcej projektów. Po kilku tygodniach poseł zgłasza ważną ustawę, a Spiker rozpisuje czym prędzej posiedzenie, które odbędzie się... za 7 dni? I przez 7 dni nic nie robimy i odpoczywamy, by potem śpieszyć się tuż po rozpoczęciu posiedzenia z przepchnięciem projektu? Taki trochę średni pomysł. Zazwyczaj w takim obwieszczeniu znajdzie się tylko jeden punkt porządku obrad, a w praktyce już w trakcie posiedzenia pojawią się kolejne projekty. Chociaż jeśli będziemy czekać te 7 dni na obrady, to może ktoś coś dorzuci w tym czasie. Z drugiej strony, obwieszczenie już poszło do dziennika ustaw, więc po zgłoszeniu drugiego projektu nie zostanie zaktualizowane. Prawdziwy porządek obrad publikowany jest zawsze na forum w postaci krótkiej informacyjnej listy, którą można na bieżąco edytować i szybko do niej zajrzeć. Tostowanie obwieszczeń utrudni nam wszystkim pracę. Czemu limitujemy porządek dzienny do 10 punktów? 11 projekt ktoś zgłosi i już musimy nowe posiedzenie robić? Będziemy sypać tymi wnioskami formalnymi jeden za drugim. Dla przykładu, debata nad nowelizacją Konstytucji trwa już prawie miesiąc. Musielibyśmy przegłosować aż 3 wnioski formalne po drodze, aby dalej obradować nad projektem. Myślę, że powinniśmy skupiać się na samym projekcie, a nie na limitach czasowych i ich pilnowaniu. To nie o to tutaj chodzi. Powinniśmy zaufać Spikerowi, że nie jest debilem i nie zrobi 30 dniowej debaty nad prostą uchwałą ani nie zrobi 3 dniowej debaty nad nowelizacją konstytucji. Żadne limity czasowe i regulacje nie wymuszą na człowieku Rozumu i Godności Mikronauty. Jeśli ktoś jest delulu i robi takie akcje z nienormalnymi długościami debat, to go po prostu odwołujemy z urzędu, a nie wymagamy od niego przestrzegania deadline'ów. Jestem za rozluźnieniem tych ram czasowych - debata minimum 24 godziny, maksymalnie 60 dni, z możliwością skrócenia i przedłużenia z woli Spikera lub na wniosek formalny grupy Kongresmanów. Odnośnie głosowań - wydłużyłbym maksymalny czas do 72 godzin i pozwolił zakończyć je niezależnie od czasu trwania, jeśli każdy uprawniony odda głos. Ludzie raczej nie lubią czekać z wypowiedzią na zgodę jakiegoś urzędasa, aby łaskawie pozwoliłby im zadać jednozdaniowe pytanie. Zabijemy aktywność obywateli nie-kongresmanów wprowadzając wymóg składania wniosków o zabranie głosu. To by miało sens w trakcie obrad na żywo, na jakimś kanale głosowym, ale nie na forum, gdzie przekrzykiwanie się dwóch osób ze sobą jest niewykonalne. Aby nie wprowadzać niepotrzebnych przerywników w postaci głosowań, proponuję, aby wniosek formalny poparty przez ponad połowę Kongresmanów nie podlegał głosowaniu, tylko był automatycznie realizowany. Nie widzę sensu w czymś takim. Obecność się wykazuje poprzez uczestniczenie w debatach i oddawanie głosów w głosowaniach, a nie przez pisanie w wąteczku z obecnością słowa "jestem". Czy Tutaj chyba ustawodawca zapomniał dopisać, że Spiker odwoływany jest wskutek głosowania. Bo bez tego ten przepis wygląda tak, że Spikera może odwołać dwójka Kongresmanów, wbrew woli całej reszty. Podkreślona część powinna znaleźć się w ust. 3. art. 12. Ordynacji Wyborczej, który opisuje, co się dzieje po zwolnieniu się miejsca w Kongresie. W ust. 3. art. 13. wystarczy napisać, że niezłożenie przysięgi w terminie oznacza zrzeczenie się mandatu. Jeśli zgadzacie się Państwo z moimi uwagami, to mogę na ich podstawie przygotować poprawkę do projektu. Jeśli są jakieś kontruwagi, to zapraszam do dyskusji. Generalnie razi mnie ilość biurokracji, którą wprowadza zaproponowany projekt. Nagromadzenie się tylu przepisów, deadline'ów i innych wątpliwie potrzebnych do sprawnego działania Kongresu rzeczy skutecznie zniechęci ludzi do startowania w wyborach i aktywnej pracy w Kongresie. Rozumiem intencję autora, który chce sformalizować obowiązujące zwyczajowo i niepisane zasady prowadzenia obrad, ale dokłada nam on do tego masę biurokracji.
 4. Załączam nowy, jednolity tekst projektu, bo dużo autopoprawek się nagromadziło... Proszę zwrócić uwagę na Art. 8. - wprowadzono pojęcie większości bewzględnej (ponad połowa głosów ZA), która wykorzystywana byłaby m.in do ratyfikacji mniej istotnych umów międzynarodowych, np. o wzajemnym uznaniu, a także do ratyfikacji traktatów akcesyjnych do II FN. Większość specjalna będzie wykorzystywana do ratyfikacji traktatów międzynarodowych, które ograniczają nasz kraj w jego prawach, zrzekają się ich na rzecz innego podmiotu, np. Traktat o Organizacji Polskich Mikronacji. Przywróciłem w Art. 4. ustęp, który nadawał Prezydentowi prawo do nadawania i odbierania orderów. Dodano pod koniec projektu przepis, który zmienia nazwę rozdziału II z "WŁADZA WYKONAWCZA" na "PREZYDENT", bo rozdział poświęcony jest wyłącznie Prezydentowi, a Rada Ministrów to również organ władzy wykonawczej, choć ma poświęcony sobie osobny rozdział... Art. 1. Niniejszy dokument prawny zmienia brzmienie Konstytucji II Federacji Nordackiej z dnia 31 lipca 2023 roku. Art. 2. Dodaje się ustęp 7. do art. 1. o treści: "czerpie z dorobku oraz tradycji Unii Trzech Narodów, I Federacji Nordackiej i Unii Nordackiej.". Art. 3. Dodaje się art. 4a. o treści: W II Federacji Nordackiej obowiązuje następująca hierarchia aktów prawnych: 1) Konstytucja; 2) ustawy specjalne; 3) ratyfikowane umowy i traktaty międzynarodowe; 4) ustawy zwykłe, zwane także ustawami; 5) akty wykonawcze; 6) prawo lokalne; 7) prawo naturalne i zwyczajowe. Art. 4. W artykule piątym: zmienia się treść ust. 5. ("powołuje członków Federalnej Komisji Wyborczej, która czuwa nad organizacją i przeprowadzeniem wyborów i referendów.") na "powołuje Prezesa Federalnej Komisji Wyborczej.". dodaje się ustęp 6. o brzmieniu: nadaje ordery i odznaczenia państwowe oraz odbiera je za zgodą Kongresu. Art. 5. Zmienia się treść art. 7. ("Prezydent posiada prawo do weta ustawodawczego, które Kongres może odrzucić.") na "Prezydent posiada prawo do weta ustawodawczego, które Kongres może odrzucić większością specjalną.". Art. 6. Zmienia się treść art. 9. i 10. ("Artykuł 9. Kongres uchwala prawo federacyjne. Artykuł 10. Kongres wybierany jest na trzymiesięczną kadencję w wyborach tajnych, bezpośrednich, równych, powszechnych i proporcjonalnych. Na członka Kongresu może zostać wybrany wyłącznie obywatel Nordaty.") na: " Artykuł 9. Kongres to najwyższy organ władzy ustawodawczej w II Federacji Nordackiej. Artykuł 10. Kongres wybierany jest na trzymiesięczną kadencję w wyborach tajnych, bezpośrednich, równych, powszechnych i proporcjonalnych. Na Członka Kongresu może zostać wybrany wyłącznie obywatel Nordaty.". Art. 7. Zmienia się treść art. 13. (" Kongres uchwala ustawy: Zwykłe. Specjalne, czyli takie, które regulują działanie instytucji państwowych, zarządzanych bezpośrednio przez Prezydenta II Federacji Nordackiej, Radę Ministrów lub osoby upoważnione. Konstytucyjne, czyli takie, które zmieniają albo uchylają zapis lub zapisy niniejszej Konstytucji, a także uchylają ją w całości. ") na: " Kongres uchwala ustawy konstytucyjne, które zmieniają albo uchylają zapis lub zapisy niniejszej Konstytucji; podejmuje uchwały, które są aktami wykonawczymi; uchwala ustawy zwykłe i ustawy specjalne. Kongres w toku debaty może zmienić rangę procedowanej ustawy zwykłej na ustawę specjalną albo ustawy specjalnej na ustawę zwykłą. Taka decyzja podejmowana jest w głosowaniu, gdzie wolę zmiany musi wyrazić zwykła większość Członków Kongresu.". Art. 8. Zmienia się treść ust. 1.-3. art. 14. (" Kongres uchwala ustawy zwykłe poprzez większość zwykłą – oddanie ponad połowy głosów „Za” ustawą. Kongres uchwala ustawy specjalne poprzez większość kwalifikowaną ⅔ głosów „Za”. Kongres uchwala ustawy konstytucyjne poprzez większość kwalifikowaną ¾ głosów „Za”. ") na: " Kongres uchwala ustawy zwykłe poprzez większość zwykłą – oddanie więcej głosów “Za” niż “Przeciw”. Kongres ratyfikuje umowy międzynarodowe i traktaty akcesyjne poprzez większość bezwzględną - oddanie więcej głosów "Za" niż "Przeciw" i "Wstrzymanych". Kongres uchwala ustawy specjalne i ratyfikuje traktaty międzynarodowe redukujące uprawnienia II FN na rzecz innego podmiotu poprzez większość specjalną – ⅔ głosów „Za”. Kongres uchwala ustawy konstytucyjne poprzez większość konstytucyjną – ¾ głosów „Za”. ". Art. 9. Zmienia się treść Rozdziału V, którego dawna treść zostaje załączona w aneksie do ustawy, na: " ROZDZIAŁ V USTRÓJ TERYTORIALNY Artykuł 20. W II Federacji Nordackiej wyróżnia się następujące jednotki podziału terytorialnego: 1) Państwa stowarzyszone, 2) Wspólnoty autonomiczne, 3) Prowincje, 4) Dystrykty. Artykuł. 21a. Państwo stowarzyszone to niepodległy albo częściowo niepodległy kraj, który na podstawie zawartego z II Federacją Nordacką traktatu zdecydował się na przekazanie jej części swoich suwerennych uprawnień. W szczególności dotyczy to wspólnej waluty, wojska, polityki zagranicznej lub współdzielenia systemów informatycznych. Prawa i obowiązki danego państwa stowarzyszonego reguluje zawarty z nim traktat ratyfikowany przez Kongres. Artykuł 21b. Wspólnota autonomiczna to szczególna jednostka podziału terytorialnego II Federacji Nordackiej, która oprócz autonomii w zakresie polityki wewnętrznej, posiada ograniczone prawo do prowadzenia polityki zagranicznej. Wspólnoty autonomiczna zakładane są na wniosek prowincji za zgodą Kongresu wyrażoną w uchwale podjętą większością specjalną. Wspólnota autonomiczna staje się prowincją: na wniosek władz wspólnoty za zgodą Kongresu wyrażoną w uchwale podjętą większością zwykłą; automatycznie, gdy przez 60 dni z rzędu liczba osób zameldowanych we wspólnocie nie przekracza 4. Wspólnoty autonomiczne posiadają wszelkie prawa przysługujące prowincji, a ponadto prawo do: własnych organów władzy, samodzielnego prowadzenia polityki zagranicznej zgodnej z interesami II Federacji Nordackiej, zawierania umów międzynarodowych zgodnych z prawem II Federacji Nordackiej, pierwszeństwa prawa lokalnego nad aktami wykonawczymi II Federacji Nordackiej. Wspólnoty autonomiczne mają obowiązek: przestrzegać przepisów swoich konstytucji, szanowania i egzekwowania prawa federalnego z wyłączeniem aktów wykonawczych, szanowania i egzekwowania wyroków Najwyższego Sądu Federalnego, utrzymywania stabilności wewnętrznej, czyli takiego stanu panującego w regionie, który nie zagraża integralności II Federacji Nordackiej. W przypadku, gdy polityka zagraniczna prowadzona przez Wspólnotę Autonomiczną rażąco godzi w interesy II Federacji Nordackiej, Kongres ma prawo podjąć uchwałę poprzez większość specjalną o tymczasowym przejęciu kontroli nad dyplomacją wspólnoty przez władze federalne - nie dłużej niż na 3 miesiące. Wspólnota autonomiczna ma prawo zaskarżyć decyzję Kongresu do Najwyższego Sądu Federalnego, jeśli uzna uchwałę za bezzasadną. Artykuł 21c. Prowincja to autonomiczny i integralny region II Federacji Nordackiej. Prowincje posiadają prawa do: ustanawiania prawa lokalnego i prowadzenia własnej polityki wewnętrznej zgodnych z prawem federalnym, własnego ciała ustawodawczego oraz wykonawczego, dysponowania własnym majątkiem, kultywowania swoich tradycji, samodzielnego określania swojej symboliki. Prowincje mają obowiązek: szanowania i egzekwowania prawa federalnego oraz wyroków Najwyższego Sądu Federalnego, utrzymywania stabilności wewnętrznej, Artykuł 21d. Dystryktami są obszary II Federacji Nordackiej pozbawione autonomii i pozostające pod bezpośrednią kontrolą władz centralnych. Artykuł 22. [Procedura akcesyjna] Niepodległe polskie państwa wirtualne mogą złożyć wniosek o akcesję do II FN jako prowincja lub wspólnota autonomiczna do Ministra Spraw Zagranicznych lub Premiera II FN. Organ, do którego złożono wniosek, ma obowiązek podpisać z niepodległym krajem traktat akcesyjny, który wchodzi w życie wraz z pozytywnym zakończeniem się procedury akcesyjnej albo jest automatycznie wypowiadany po negatywnym zakończeniu się procedury akcesyjnej. Traktat akcesyjny poddawany jest pod głosowanie w Kongresie. Odmowa ratyfikowania traktatu przez Kongres równoznaczna jest z odrzuceniem wniosku o akcesję. Wniosek o akcesję jako prowincja jest akceptowany wraz z ratyfikacją traktatu przez Kongres. Traktat akcesyjny wspólnoty autonomicznej po ratyfikacji przez Kongres musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez obywateli II Federacji Nordackiej w referendum ogólnofederalnym organizowanym przez Federalną Komisję Wyborczą w 7 dni po ratyfikacji traktatu. Jeśli ponad połowa głosujących w referendum opowie się ZA przystąpieniem do federacji nowej wspólnoty, procedura akcesyjna kończy się pozytywnym wynikiem, a traktat akcesyjny wchodzi w życie. W przeciwnym wypadku wniosek o akcesję zostaje odrzucony. Artykuł 23. [Procedura secesyjna] Prowincje i wspólnoty autonomiczne mają prawo do wystąpienia ze struktur II Federacji Nordackiej na podstawie równego i sprawiedliwego referendum ogólnoregionalnego, w którym ponad połowa głosujących opowie się za wyjściem ich regionu z II Federacji Nordackiej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku referendum, władze regionu przedkładają informację o wyniku przed Kongres oraz Prezydenta. Po upływie dwóch tygodni od złożenia pisma z informacją o wyniku referendum, proces secesji dobiega końca. W czasie trwania okresu wyjścia, region dalej jest częścią II Federacji Nordackiej.". Art. 10. Dodaje się do art. 18.: Ustęp 4. o treści "podpisuje w imieniu II Federacji Nordackiej umowy międzynarodowe i przekłada je Kongresowi do ratyfikacji.". Ustęp 5. o treści "uznaje, a za zgodą Kongresu wyrażoną w uchwale wycofuje uznanie innym mikronacjom.". Ustęp 6. o treści "może przekazać część swoich uprawnień odpowiedniemu ministrowi.". Art. 11. Zmienia się treść Art. 2. ("Językiem urzędowym w II Federacji Nordackiej jest język polski.") na "Językami urzędowymi w II Federacji Nordackiej są: język nordacki, który podlega szczególnej ochronie określonej w odrębnej ustawie oraz mowa powszechna, w której zapisano niniejszą Konstytucję.". Art. 12. Zmienia się tytuł rozdziału II z "władza wykonawcza" na "Prezydent". Art. 13. Ustawa wchodzi w życie wraz z podpisaniem przez Prezydenta II Federacji Nordackiej. Myślę, że więcej nie ma tutaj do poprawy. Jeśli nie mają Państwo więcej uwag, to przystąpimy niezwłocznie do głosowania. @Członek Kongresu
 5. Głosowanie zakończyło się. Gratuluję staremu i nowemu Premierowi @Bolesław Kirianóo von Hohenburg!
 6. Czcigodni Kongresmani, Drodzy Obywatele! Apeluję obydwie strony o zachowanie spokoju. O ile konstruktywna krytyka czyichś działań jest pożądana, to prymitywne wyzwiska naruszają powagę Kongresu. Przywołuję Premiera Kiranóo i Obywatela Waksmana do porządku. Gorąco zachęcam do dyskutowania o ustawie, a nie do wymieniania się coraz to lepszymi tekstami o drugiej osobie.
 7. Cześć. Większość z Was zna Światowy Związek Filatelistyczny. To ogólnopollińska (a nawet ogólnomikronacyjna?) stronka, na której można tworzyć, zbierać i wymieniać między sobą znaczki pocztowe. Świetny serwis do prowadzenia promocji i budowania marki kraju, a także okazja do przybliżenia mikroświatu naszej kultury. Myślę, że II FN również powinna wziąć udział w tym przedsięwzięciu, tak jak nasze prowincje... Dlatego proponuję otworzenie Koła Światowego Związku Filatelistycznego w Komarchii! Pierwszym krokiem będzie utworzenie przez ministerstwo sprawiedliwości, gospodarki i nauki państwowej spółki oferującej usługi pocztowej - coś w stylu Poczty Nordackiej. Następnie musimy złożyć w Leocji wniosek o utworzenie tablicy dla Koła ŚZF w Komarchii - chodzi o coś takiego: Dostajemy dwie tablice - jedną w mowie powszechnej, drugą w języku lokalnym. Mamy więc okazję zastosować w praktyce język nordacki. Muismy się też zastanowić, w którym mieście znajdować się będzie Koło. Achkov jako stolica przychodzi pierwszy do głowy, ale możemy też ulokować siedzibę w innym mieście - nie jest to przecież gmach rządowy. Co @Obywatel Federacji o tym sądzą?
 8. Skoro mamy już dwa głosy w tej sprawie, to zgłaszam kolejną autopoprawkę. Z Art. 4. nowelizacji usuwa się ustęp 2. o treści "Dodaje się ustęp 6. o brzmieniu: nadaje ordery i odznaczenia państwowe oraz odbiera je za zgodą Kongresu.".
 9. FKW zamyka rejestrację kandydatów. Wszyscy zgłoszeni kandydaci spełniają konstytucyjne i ustawowe wymogi, więc wszystkie złożone kandydatury zostają zaakceptowane. Lista kandydatów: Kaspar Venir Waksman-Dëter, Tadeusz I Wielki.
 10. Czcigodny Kongresie, w związku z oddaniem głosu przez wszystkich uprawnionych, kończymy głosowanie. Kongres jednogłośnie uchwalił Ustawę o Ewidencji Instytucji. Zwracam się do Prezydenta @Tadeusz I Wielki o złożenie podpisu pod ustawą.
 11. Dziękuję Premierowi za ten głos. Przechodzimy do głosowania nad wotum zaufania dla II rządu II Federacji Nordackiej. @Członek Kongresu
 12. Nanoszę na projekt autopoprawkę odnośnie rozdziału V Konstytucji... Jednolity tekst nowelizacji znajduje się w tym poście - https://forum.nordata.pl/topic/1482-ustawa-konstytucyjna-nowelizacja-konstytucji-ii-fn/?tab=comments#comment-15730 Czy usuwamy z projektu dodatkowe uprawnienie Prezydenta do nadawania odznaczeń i orderów? Pojawiły się głosy, że nie wszystkie ordery muszą być nadawane przez Prezydenta i że kwestię odznaczeń państwowych trzeba zapisać w oddzielnej ustawie. @Członek Kongresu
 13. Szanowni Kongresmani! Powoływana Komisja bynajmniej nie będzie zajmowała się bezprawnym wymierzaniem sprawiedliwości z pominięciem konstytucyjnych instytucji sądu... Komisja ds. Badania Wpływów ZKRR w II Federacji Nordackiej będzie miała za zadanie przede wszystkim znalezienie wśród naszych służb mundurowych, policji, administracji, urzędników, czołowych przedsiębiorców, a być może i polityków, osób, które współpracują z totalitarnym reżimem komunistycznym. Będziemy zbierali na takie osoby materiały dowodowe, na których podstawie będziemy pisać akty oskarżenia do Sądu. Jeśli nie jesteście agentami republik zdradzieckich, to nie macie się czego obawiać. Każdy, kto chce walczyć przeciwko komunizmowi i czerwonej zarazie, jest naszym sojusznikiem. Stańmy ponad podziałami politycznymi i razem wypleńmy komunizm oraz jego wpływy z bastionu demokracji, jakim jest Nordata!