• Kocham to! 3
Skocz do zawartości
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Leonid Repulijski

Obywatel Federacji - klon
 • Postów

  607
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 • Wygrane w rankingu

  25

Ostatnia wygrana Leonid Repulijski w dniu 10 Kwietnia

Użytkownicy przyznają Leonid Repulijski punkty reputacji!

1 obserwujący

O Leonid Repulijski

 • Urodziny 06.04.1988

Informacje personalne

 • Zaimki
  on/jego

Ostatnie wizyty

1 203 wyświetleń profilu

DANE UŻYTKOWNIKA

ID Paszportu

Data przyjazdu

Pełne dane

Podpis

 podpis: Leonid Repulijski
Premier, Minister Spraw Zagranicznych, Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej

Klon należący do@Kamiljan de Harlin

Osiągnięcia Leonid Repulijski

Biegły

Biegły (10/17)

 • Maszynka do pisania
 • Miesiąc później...
 • Popularny
 • Przetrwać tydzień
 • Oddany

Najnowsze odznaki

306

Reputacja

 1. Nie, nie wydaje mi się to dziwne. Chcąc zachować jednolitość formy powinniśmy tworzyć medale o podobnym do siebie stylu. Nie jest sztuką zrobić coś ładnego, sztuką jest zrobić ładny zestaw rzeczy. Ale może nie powierzajmy tego zadania jednej osobie, tylko może jakiejś grupie? Nordackie rzemiosło artystyczne?
 2. Może zastanowimy się nad hymnem? Macie jakieś propozycje tekstu lub melodii? @Obywatel Federacji
 3. Obywatele, Obywatelki, Mikronauci i Mikronautki! Z wielkim zaniepokojeniem przyjęliśmy postanowienie Rady Komisarzy Ludowych Związku Kolektywistycznych Republik Rad z dnia 4 grudnia 2023 roku, w którym nałożono embargo oraz zakaz migracji na II Federację Nordacką. Decyzja ta jest reakcją na rzekome działania naszego państwa, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. II Federacja Nordacka zawsze była i pozostaje państwem, które opowiada się za pokojowym dialogiem i współpracą międzynarodową. Nasze wysiłki na arenie międzynarodowej mają na celu zacieśnianie więzi i budowanie wspólnoty opartej na wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu suwerenności. W żadnym momencie nie dążyliśmy do eskalacji napięć ani do ingerencji w wewnętrzne sprawy Związku Kolektywistycznych Republik Rad. Związek Kolektywistycznych Republik Rad oskarża nas o próby powołania Komisji ds. Badań Wpływów ZKRR oraz promowanie fałszywych informacji o rzekomych próbach wzniecenia rewolucji. Chcemy jednoznacznie podkreślić, że te oskarżenia są bezpodstawne. Nasze działania mają na celu jedynie ochronę interesów naszych obywateli i przejrzystość w stosunkach międzynarodowych. Decyzja ZKRR o nałożeniu embarga oraz zakazu migracji uderza nie tylko w II Federację Nordacką, ale także w obywateli obu naszych krajów. Utrudnienia w handlu i migracji nie tylko pogłębiają napięcia, ale również wpływają negatywnie na życie codzienne zwykłych ludzi, którzy pragną jedynie pokoju i stabilności. Wolny handel to podstawowa wolność człowieka i jedno z przyrodzonych mu praw. Nie ma wolności bez wolnego handlu. Decyzja komunistycznych władz o zamknięciu swojej gospodarki na nordackie towary uderzy najmocniej w najbiedniejszych, którzy najgorzej radzą sobie z fluktuacjami cen podstawowych produktów. Wzywamy społeczność międzynarodową do potępienia tych działań i wsparcia naszych wysiłków na rzecz dialogu i pokojowego rozwiązania wszelkich sporów oraz szerzenia zasad wolnego handlu i wolnego rynku. Wierzymy, że poprzez współpracę i wzajemne zrozumienie możemy przezwyciężyć obecne trudności i zbudować lepszą przyszłość dla naszych narodów, opartą na wzajemnej wymianie wartości materialnych i niematerialnych. II Federacja Nordacka pozostaje otwarta na dialog i współpracę z każdym, kto podziela nasze wartości i dąży do pokoju. Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy przezwyciężyć obecne przeszkody i stworzyć świat, w którym każdy człowiek ma prawo do godnego życia i swobodnego przemieszczania się. Z wyrazami estymy Premier Leonid Repulijski //To jest narracja. Zimnowojenny konflikt na linii II FN-ZKRR jest reżyserowany za obustronną zgodą.
 4. Delegacja II Federacji Nordackiej dzisiaj rano wyruszyła statkiem w podróż do Cesarstwa Niemieckiego. Równo o godzinie 16:00 rządowa delegacja dobiła do portu w Szczecinie. W planach wizyty jest nawiązanie relacji pomiędzy Cesarstwem Niemieckim a II Federacją Nordacką. https://cesarstwoniemieckie.eu/viewtopic.php?p=9389#p9389
 5. Cześć. Niezmiernie miło nam powitać nowego mieszkańca. Jeśli pojawią się jakieś pytania, to zachęcam do ich zadawania. Życzę miłego pobytu w naszej ojczyźnie.
 6. Tu mocno sugerowałbym zostać przy jednej wstążce lub jeżeli chcemy przyjąć dwie to w jednakowych wzorach i barwach gdyż ciężko będzie stworzyć jedną baretkę medalu gdy ten ma dwie różne wstążki. Bardziej mi chodziło o to, żeby wstążka była jedna, ale dwukolorowa. Niebieski i czerwony na jednej wstążce.
 7. Podbijam stawkę: dwa prostokąty obrócone o 20 stopni - niebieski i czerwony.
 8. Składam autopoprawkę w związku z symbolami państwowymi: Ustępy od 3. do 7. artykułu 9. o treści: 1. Symbolami państwowymi II Federacji Nordackiej są: herb, godło, flaga, dewiza i hymn. 2. Flagą II Federacji Nordackiej jest prostokąt złożony z 7 poziomych pasów równej długości i szerokości, z których 3 górne to odcienie koloru niebieskiego, pas środkowy jest biały, a 3 dolne pasy to odcienie koloru czerwonego. Pasy bliższe środkowi flagi są jaśniejsze od pasów dalszych środka. 3. Godłem II Federacji Nordackiej jest biały orzeł spoglądający w lewo. 4. Herb II Federacji Nordackiej składa się w godła wprawionego w tarczę, której tłem jest flaga państwowa. W tarczy znajduje się również emblemat złożony z gwiazd, których liczba zgodna jest z liczbą prowincji i wspólnot autonomicznych tworzących w danym momencie federację. 5. Dewizą II Federacji Nordackiej jest ?xxx? (yyy). 6. Hymnem II Federacji Nordackiej jest zzz. 7. Symbole państwowe podlegają szczególnej ochronie prawnej. przyjmują brzmienie: 3. Godłem II Federacji Nordackiej jest złoty orzeł spoglądający w lewo, którego wygląd szczegółowo określa załącznik, nad którym znajdują się Gwiazdy Federacji, czyli emblemat złożony ze złotych, pięcioramiennych gwiazd w liczbie równej liczbie regionów autonomicznych tworzących w danym momencie II Federację Nordacką. 4. Herb II Federacji Nordackiej składa się z orła w tarczy, której tłem jest flaga II Federacji Nordackiej. Nad tarczą znajdują się Gwiazdy Federacji, a pod nią ornamentalny postument. Wygląd postumentu, orła i tarczy herbowej określa szczegółowo załącznik do Konstytucji. 5. Dokładny wygląd Gwiazd Federacji na godle i w herbie określa przy każdorazowej zmianie liczby regionów autonomicznych Premier w Uchwale Rady Ministrów. 6. Dewizą II Federacji Nordackiej jest sentencja unitas remunero iniustitias (jedność wynagradza niesprawiedliwości). 7. Hymnem II Federacji Nordackiej jest zzz. 8. Symbole państwowe podlegają szczególnej ochronie prawnej.
 9. Czy jesteś za ratyfikacją Paktu Achkovskiego? ZA [X] PRZECIW [] WSTRZYMUJĘ SIĘ []
 10. Obywatele opowiedzieli się za propozycjami dewiz: Integralność i sprawiedliwość możemy odrzucić, bowiem propozycja ta zajęła ostatnie miejsce. Kongres powinien dokonać moim zdaniem ostatecznej decyzji wybierając pomiędzy dwoma najpopularniejszymi opcjami - zjednoczeni przeciwko niesprawiedliwości i jedność wynagradza niesprawiedliwości. Jako proponent tej drugiej dewizy zauważyłem, że łacińskie tłumaczenie jest błędne i powinno brzmieć Unitas remunero iniustitias. Jeśli chodzi o herb i godło, to możemy uzupełnić pustki o skonstruowane przeze mnie propozycje... Herb //Orzeł I Cesarstwa Francuskiego: przerzucony w pionie, aby patrzył w lewo, odkrzywiony ogon i usunięty postument Postument z herbu Cesarstwa Austro-Węgierskiego skrócony w szerokości. Tarcza ostro zakończona z płaską krawędzią górną. W tarczy barwy flagi. A nad tarczą gwiazdki w liczbie równej liczbie regionów autonomicznych Godło Sam orzeł z gwiazdkami. Dysponuję plikami źródłowymi w formacie .svg (grafika wektorowa). Są więc one w pełni skalowalne.
 11. Czcigodny Kongresie, jako Premier przekładam przed Kongres podpisywany przeze mnie traktat międzynarodowy i zwracam się z prośbą o jego ratyfikację. Pakt Achkovski to kluczowa dla bezpieczeństwa polskiego mikroświata organizacja, o czym mówić za dużo nie trzeba. Załączam poniżej treść traktatu: https://kustosz.stempel.org.pl/1174/100849705767928090.pdf
 12. W naszym kraju obowiązuje wolność słowa. Nie będziemy cenzurować naszego obywatela tylko dlatego, że się nie zgadzamy z jego poglądami. Bądźmy poważni...