• Kocham to! 3
Skocz do zawartości
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

AleksanderNovak

Obywatel Federacji
 • Postów

  181
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 • Wygrane w rankingu

  9

Ostatnia wygrana AleksanderNovak w dniu 22 Stycznia

Użytkownicy przyznają AleksanderNovak punkty reputacji!

O AleksanderNovak

Ostatnie wizyty

DANE UŻYTKOWNIKA

ID Paszportu

Data przyjazdu

Pełne dane

Podpis

Osiągnięcia AleksanderNovak

Profesjonalista

Profesjonalista (7/17)

 • Roczek
 • Reakcjonista
 • Miesiąc później...
 • Dyskutant
 • Pierwszy post

Najnowsze odznaki

39

Reputacja

 1. Wow, to jest naprawdę interesujące. W zasadzie zapomniałem o Doctrinie, mimo wszystko szkoda rezygnować z rozwoju tej wyspy z uwagi na wartość historyczną i kulturalną ale też być może strategiczną i gospodarczą. Doctrina jest znacznie bardziej rozwiniętym regionem od Westlandu. Doctrina jest także multukulturową wyspą Nordaty z ciekawym postępem społecznym patrząc na to jak wiele mieszkańców jest tam niebinarne. Tymczasem zrobiłem takie wykresy i tabelki, trochę zmieniłem dane: Populacja Westlandu według narodowości Mniejszości narodowe w Westlandzie
 2. Na potrzeby raportu dla Ministerstwa Sprawiedliwości, Gospodarki i Nauki FN w obliczu Spisu Powszechnego Ludności Nordaty zobowiązany jestem złożyć ten raport do 13 lutego. Demografia Westlandu w przeszłości w różnym stopniu była pojmowana więc najpierw chcę tu opublikować wszystkie dane z przeszłości. Państwowy Instytut Statystyczny SRW podaje taką demografię z 2020 wraz z narodowością: w sumie w 2020 na terytorium Westlandu mieszkało 7 965 655 ludzi, prawie 8 milionów. nie chce mi się wszystkiego wklejać więc odsyłam tu do demografii z 2021 r.: http://forum.winkulia.eu/showthread.php?tid=3999 populacja SRW wynosiła wówczas 8 501 100 mieszkańców, co oznacza wzrost o pół miliona co więcej, mamy demografię poszczególnych regionów Westlandu mianowicie: Populacja Repujerstanu (zachodniego) 2 961 195 Populacja Amatorii: 2 740 850 Populacja Klamczox (ziemia alexoska): 2 413 460 Populacja Taskasu: tylko 385 595 By zobaczyć szczegółową demografię według narodowości trzeba sobie wejść w powyższy link. w 2022 roku Centralny Urząd Statystyczny Repujerstanu przeprowadził bardzo szczegółowe badanie demograficzne, ale tylko Repujerstanu. http://forum.winkulia.eu/showthread.php?tid=4822 Populacja Repujerstanu w 2022 wynosiła więc 5 129 114 osób. Również widzimy tu zauważalny wzrost. W obliczu tych dwóch lat ustatliliśmy że populacja Westlandu wynosić ma około 14 milionów osób, powodów tak dużego wzrostu populacji może być bardzo wiele, zwiększyło się znaczenie środkowej Nordaty w regionie, Westland przeszedł przez wiele reform itd. Chcę teraz zrobić listę rzeczy które chcę uwzględnić w raporcie, raport ten będzie bardzo szczegółowy. Raport ma zawierać: 1. liczbę osób zameldowanych w Westlandzie (wirtualnych mieszkańców) i określać, ilu spośród nich posiada obywatelstwo II Federacji Nordackiej, w tym poszczególnych jego regionów: Repujerstanu zachodniego, Repujerstanu wschodniego (Barady), Amatorii, Ziemi Alexoskiej (Klamczox i Endsej), Taskasu 2. Strukturę narodowościową i etniczną regionu, w tym poszczególnych regionów jak wyżej 3. Strukturę wyznaniową, w tym jego poszczególnych regionów jak wyżej wyżej. 4. Populację i strukturę etniczną dziesięciu największych miast Westlandu. 5. Populację wszystkich pozostałych miast Westlandu. 6. Populację wszystkich pozostałych miejscowości (opcjonalnie z pominięciem nazw tych przypuszczalnych miejscowości, bo nie są opisane na mapie etc.) W Westlandzie znajduje się bardzo wiele narodowości: Amatorzy Repujerzy Kugarzy (różne plemiona) Rohańczycy Uhraińcy Winkulijczycy być może Kiryjczcy/Kiriańczycy Muratykanie (w znacznej mniejszości) Na ten moment zrobiłem nową demografię Repujerstanu i Barady. Jeśli ktoś chce to może zrobić demografię pozostałych regionów. Musimy mieć do 13 lutego ten raport. Teren całego Państwa Westland zamieszkuje 14 727 421 mieszkańców, Obywatele FN zaś stanowią 14 543 213 tej liczby. Amatorię zamieszkuje 4 123 304 mieszkańców. Jest to region najbardziej rozwinięty przemysłowo i z uwagi na to ma największy potencjał do rozwoju. Repujerstan zachodni Osoby deklarujące swoją narodowość jako Repujerską: 2 843 234. Osoby deklarujące swoją narodowość jako Kugarską: 854 342. Osoby deklarujące swoją narodowość jako Amatorską: 243 341. Osoby deklarujące swoją narodowość jako Uhraińską: 182 448. Osoby deklarujące swoją narodowość jako Winkulijską: 213. Repujerstan zachodni zamieszkuje więc 4 123 578 mieszkańców. Region ten zamieszkiwano od najdawniejszych czasów, gdzie bogate złoża pozwoliły na rozwój górnictwa. Region ten jednak już wykorzystał swój potencjał demograficzny w znaczącej ilości. W ostatnich latach zauważono wzrost populacji Kugarskiej na rzecz zmniejszenia się Repujerskiej. Repujerstan wschodni (Baradę) zamieszkuje 1 653 124 mieszkańców. Teren ten ma bogatą historie jednak z uwagi na mniej sprzyjający klimat nie mógł rozwinąć swej populacji jak pozostałe regiony. Podział narodowościowy: Osoby deklarujące swoją narodowość jako Rohańską: 42 312 Osoby deklarujące swoją narodowość jako Repujerską: 798 421. Osoby deklarujące swoją narodowość jako Kugarską: 471 243. Osoby deklarujące swoją narodowość jako Amatorską: 17 373. Osoby deklarujące swoją narodowość jako Uhraińską: 322 283. Osoby deklarujące swoją narodowość jako Winkulijską: 1492 Ziemię alexoską (Endsej i Klamczox) zamieszkuje 3 932 124 mieszkańców. Jest to teren nizinny o dużym potencjale do osadnictwa jednakże nie jest on rozwinięty gospodarczo w takim stopniu jak Amatoria i Repujerstan zachodni. Taskas zamieszkuje 895 291 mieszkańców. Ta sama sytuacja co z Baradą.
 3. TABLICA OBWIESZCZEŃ SEKRETARZA PARTII SOCJALKAPITALISTYCZNEJ Wątek dla podawania informacji Dziś wydano rozporządzenie w sprawie powołania komisarzy. @Obywatel Insulii
 4. Charakterystyka Taskasu w odniesieniu do historii Westlandu Westland to nazwa dla kraju położonego w środkowej, centralnej części Nordaty, bez dostępu do morza. Westland posiada wiele krain geograficznych, regionów kulturowych i gospodarczych oraz bogatą historię jednostek politycznych i krain historycznych. Jest różnorodny pod względem krajobrazów i klimatów. Wszystko sumuje się w ciekawą konglomerację rzadko spotykaną na kontynencie. Na początku jednak chciałbym wyjaśnić pochodzenie słowa Westland. Przez wiele wieków na tym terytorium całego Westlandu żyła grupa prosto-zahyjsko-rohiańska. Zahyjczycy to inaczej prostowinkulijczycy, lud ten migrował z terenów Batawii aż po Winkulię, ich pochodzenie jest batawskie. Rohańczycy to lud niebatawski mający swój początek prawdopodobnie gdzieś w okolicach Barady i Uhrainy tysiące lat p.n.e. Grupa prosto-zahajsko-rohańska połączyła się w jedną kulturę w latach od 1200 p.n.e do 900 p.n.e. Chcę tu wykazać że ogólna nazwa Westland pochodzi właśnie z języka tej wspólnoty proto-winkulijsko-rohańskiej który był mieszanką prajęzka grupy batawkiej i najwcześniejszego etapu rozwoju języka rohańskiego, który miał zresztą niebagatelny wpływ na kontynentalną Nordatę niczym język wedyjski w Indiach. Stąd właśnie lud ten nazywał te tereny mianem Westland, zatem słowo to było zakorzenione jeszcze na wieki zanim Sewerowie - czyli prawspólnota protorepujersko-uhraińska - przybyła na terytorium Westlandu. Oczywiście słowo to mogło zostać zniekształcone, prawdopodobnie pod wpływem języka winkulijskiego, ponieważ jeszcze w pierwszym wieku mnóstwo plemion terytoriów Taskasu, Barady i Endsej czuło powiązanie tożsamościowe z plemionami protowinkulijskimi które najechały niebatawskich mieszkańców Winkulii. To właśnie Zahajczycy, czyli czysto batawscy Winkulijczycy nazywali tereny leżące na zachód od zachodniego wybrzeża Winkulii mianem Westland. Sam ogromny okres tych wielu wieków uwidacznia także iż proces migracji zahajczyków na półwysep Winkulii z ich ojczyźnianej wspólnoty z prarohańczykami był raczej powolny i stopniowy a nie burzliwy. Nazwa Westland na stałe utrwaliła się w następnych wiekach kiedy to repujerscy władcy chcieli zwiększać swe wpływy na Rohańczyków i Kugarach (którzy byli jednym z rohańskich plemion wojowników) i powiększać zasięg swojego państwa w środkowej Nordacie. Podsumowując, słowo Westland ma zawiłą historię i jest sumą wielu czynników które uniemożliwiają nam posiąść wiedzę co dokładnie oznaczało słówo Westland. Ostatecznie jednak to mowa winkulijska nadała taki a nie inny kształt temu słowu. K R A J O B R A Z T A S K A S U Taskas mieści się na wschodzie Westlandu i jest wielką niziną z jedynie jednym masywem górskim tworzącym wyżynę na północy. Powierzchnię gleby zajmuje głównie roślinność stepowa wraz z okazjonalnymi gruntami rolnymi. W niektórych regionach wyżynnych na północy tworzy się lasostep na którym bez żadnych krzewów rośną jedynie trawa i odizolowane od siebie drzewa liściaste. Krajobraz Taskasu jednak nadal jest mało poznany a w tej pracy chcę się skupić na historii Taskasu. Niewątpliwie jednak symbolem krajobrazu Taskasu są kugarskie konie. T A S K A S - K U G A R I A - A M O Ż E W I N K U L I A ? Chcę czytelnikowi ułatwić zadanie, mianowicie należy pamiętać że zahajczycy/prazahajczycy=prostowinkulijczycy/prawinkulijczycy którzy to byli czysto-batawskim ludem migrującym na terytorium Winkulii. Ówcześnie Winkulijczycy to zasymilowany współzależnie ze sobą naród. Prazahajczycy opuścili Batawię, izolując się od prabatawów około 1300 p.n.e. migrując w okolice centralnej Nordaty (tereny dzisiaj należące do Westlandu i wchodniej Muratyki-Koribii), gdzie około 1200 p.n.e. weszli w kontakt i stworzyli wspólnotę kulturowo-etniczną z prarohańczykami. Wspólnota ta rozpadła się około 900 p.n.e. co doprowadziło do migracji prazahajczyków na wschód gdzie zaczął się proces współistnienia tej grupy z nie-batawskimi ludami półwyspu winkulijskiego. Nie jestem jednak historykiem Winkulii by móc cokolwiek więcej powiedzieć. Protorohańczycy wyemigrowali nieco na północ, na stepy Barady. Górno - pierwsza stolica późniejszej Winkulii powstała około roku 525. Dziś Górno jest na wschodnim krańcu Państwa Westland. W latach 936-1028 w południowo-zachodniej części półwysepu winkulijskiego istniało Księstwo Winkulii założone przez Holmenda Grossa ze stolicą w tymże Górnie, następnie było to Królestwo Winkulii założone przez św. Szymona Wielkiego. Wcześniej prawdopodobnie, zanim powstała państwowość winkulijska, plemiona protowinkulijskie graniczyły najpierw z Ordą Rohańską (I w.p.n.e-VI w.) i z Kaganatem Taskasu (prawdopodobnie Kaganat ten był pozostałością po Ordzie Rohańskiej, wielokulturowym państwem wojowników z rozpadłego Rohanu) który zajmował stepowe tereny Klamczox, Barady i Taskasu zachodniego. Następnie Księstwo Kugarskie istniejące na terenach Taskasu było lennem Królestwa Kentaki. W roku 777 jednak lenno to zbuntowało się co spowodowało wojnę Królestwa Kentaki z Chanatem Wielkokugarskm która trwała 3 lata i była wyniszczająca dla obu stron. W 805 roku odnowiona Orda Rohańska (połączenie Imperium Abachazji z Chanatem Wielkorohańskim) rozpoczęła wojnę z Królestwem Kentaki i wkrótce w 807 zajęła jego tereny wraz z Taskasem na dwa wieki, najeżdżając również Winkulię w 1172 i paląc Górno, czemu można przypisać stracenie wtedy tego terytorium przez ten kraj. Dalsze losy Taskasu są słabo poznane. W 1650 roku Chan Kugarski Quop Yang przejął terytoria Taskasu z rąk Królestwa Westland. Nastał długi okres kugarskiego zwierzchnictwa i eksploatowania tych terenów Westlandu niczym kolonie, wprowadzono rasistowską politykę, nazwano to później kugaryzacją. Na terenach Taskasu w XVIII wieku przez pewien czas Islam był religią znaczącą pod wpływem Ossaków (winkulijskiej grupy etnicznej) którzy przejeli go od Nabarzyja, Al-Alemańczyka z Bialenii. Od 1822 Chanat Kugarski stopniowo podupadał, kugarska elita stopniowo się demoralizowała. Jednakże kugaryzacja Westlandu częściowo się udała. Tak czy inaczej tereny Taskasu od tysiącleci związane były z Rohańczykami, których Kugarzy uważali za swoich bliskich braci. Co więcej na południu od Taskasu, na terytorium znanym dziś jako Koribia aż po wybrzeże zamieszkują do dziś prawdziwi Kugarzy. Niewykluczone że Taskas nie ograniczał się tylko do terenów geograficznie westlandzkich, ale też jako kraina historyczna i kulturowa może obejmować północne części tych terenów. W 1853 roku w Kugarii Właściwej wybuchło ludowe powstanie magnifikackie co przyspieszyło rozpad struktur Chanatu. 1 sierpnia 1855 roku połączone armie Repujerów i Amatorów rozgromiły wojska kugarskie w Taskasie. 1862 roku wybuchały słabe powstania kugarskie, szybko tłumione. W tym samym roku powstała marionetkowa Republika Taskaska zależna od Socjalkapitalistycznej Republiki Kentaki i Republiki Południowego Kentaki. Secesyjna Republika Westland wówczas była państwem konfederacyjnym. Dalsza historia Taskasu jest słabo opisana jednak pod koniec XX wieku Westlandzka państwowośc upadła tak jak wiele innych państwowości mikronacji. Odnowiona państwowość Winkulii w 2018 roku zajmowała połowę Westlandu, Taskas, Baradę, Endsej i Los Klamczox jednak wkrótce Brodria zajęła omawiane tereny Winkulii. Następnie jednak upadła sama Brodria która nigdy już nie odzyska tych terenów, tym samym wówczas Westland popadł w okres anarchii aż do 2019 roku kiedy to 18 grudnia powstała Secesyjna Republika Westland. W dzisiejszych czasach Winkulijczycy obracają wzrok na wschód, w kierunku Taskasu, doszukując się tam początków swojej państwowości i swoich śladów zastawionych tam wieki temu. Również polityczne zaangażowanie znów się pojawiło gdy powstała Winkulijska Republika Ludowa czy mowa o tym jakoby Związek Winkulijski był żywo zaintresowany tymi ziemiami. Taskas pozostaje więc regionem z ogromnym potencjałem rozwoju i mógłby rozkwitnąć gdyby tylko chcieć. Teraz już czytelnik wie jakim ważnym dla Westlandu rejonem jest Taskas. Liczę na to że zaciekawiłem go również tym miejscem w Nordacie. Mam nadzieję że również wykazałem tutaj iż powiązania nie tylko Taskasu, ale też całego Westlandu są z Winkulią ogromne. Taskas cieszy się dużym zainteresowaniem, ma kilkutysięczną historię i piękny krajobraz.
 5. Agree. Amatoria od zawsze chyba była takim robotniczym regionpem kraju więc to że są tam fabryki pasuje do niej. Taskas... Endsej (południe od Los Alexos) to taki step i też równiny ale nie są dobrze opisane. Tak samo Barada (północ od Los Alexos). Cały Repujerstan to teren gęsto zalesiony i górzysty.
 6. Wraz z końcem urlopu powracam do działania. Wiodącą sprawą dla mnie jest teraz powołanie komisarzy którzy wykonywaliby określone obowiązki w państwie. W wcześniejszych rozmowach ustaliliśmy już że @Bolesław Kirianóo von Hohenburgmógłby zostać Komisarzem Kościoła Kiryjskiego i mógłby tym samym prowadzić strukturę kościoła jako oficjalny tego przedstawiciel. @Kamiljan de Harlinnatomiast mógłby zająć się prosperowaniem jednostek administracyjnych, czyli zostałby Komisarzem Polityki Wewnętrznej. I teraz chciałbym rozpocząć debatę nad tym co mógłby robić takowy Komisarz Kościoła Kiryjskiego i Komisarz Polityki Wewnętrznej. Podział administracji na regiony w państwie jest oczywistą rzeczą jaką należy zrobić. Jednak w jakim stopniu te regiony administracyjne będą funkcjonować i jakie będą ich działania? Zwykle takie regiony administracyjne, jednostki, są czasem symboliczne i aktywność w nich jest nikła. Zwłaszcza jeśli mamy niewielu mieszkańców. Jakie ma być znaczenie tych jednostek administracyjnych? Potencjał widzę głównie w inwestycjach gospodarczych np. jedno z zagranicznych przedsiębiorstw postanowiło wybudować fabrykę w Robotniczogradzie. Jednak nawet taka aktywność gospodarcza nie ma zazwyczaj związku z samą jednostką administracyjną, nie ma żadnej relacji między działaniami osób postronnych a samą jednostką administracyjną. To jest więc problem by wyszukać jakiś sens w ustanawianiu tych jednostek administracyjnych by miały jakąs funkcje i sens a nie były puste i bezforemne. Nie chcemy by ich egzystencja ograniczała się do napisu na mapie i granic namalowanych pędzlem w gimpie. Od razu do kompetencji Komisarza Polityki Wewnętrznej dorzuciłbym administrowanie państwowym bankiem i skarbem państwa. Oczywiście możemy wiecznie jak zwykle, zastanawiać się jaki sens mają wyśnione pieniążki. W realnym świecie niewidzialne pieniążki jakoś mają sens (kryptowaluty) ale mają tylko dlatego że ludzie je kupują i sprzedają za prawdziwe pieniądze które mają powiązanie z realnymi materialnymi rzeczami (można coś materialnego kupić) natomiast w mikronacjach każda wartość jest czysto spekulatywna i umowna. W mikroświecie nie musimy pracować by przetrwać, natomiast symulacja instynktu przetrwania wiązałaby się z zmuszaniem mikronautów do martwienia się o to czy ich postać np. umrze z głodu czy coś podobnego. Musielibyśmy stwożyć jakąś wirtualną dopaminę i poprzez produkowanie jakichś wirtualnych dóbr materialnych być na pierwszym miejscu w rankingu najszczęśliwych państw Nordaty. Poza tym kwestia tego czy stawiamy na perspektywe tego że jesteśmy bogami, i sterujemy narracyjnymi mieszkańcami więc może byłoby to zmuszanie mikronautów do martwienia się o to czy ich miasto ma wystarczająco prądu czy coś lub perspektywy że steruje się tylko swoją mikronacyjną postacią. Wizja narracyjnej gospodarki od lat kusi wszystkich ale nie znajduje urzeczywistnienia. Mikronacje to nie jest dynamiczna gra strategii ani nawet Minecraft a bardziej strumień narracyjnych treści bez celu.
 7. tysiąc nordów przelałem z konta Repujerstanu na konto Insulii. Nie orientuję się zbytnio czy poczyniono jakieś postępy w kwestii do wykorzystania tychże pieniędzy w praktyczny sposób. Czy poza obligacjami, itd, są jeszcze jakieś sfery w których możnaby wykorzystać te Nordy? Widziałem że jest jakiś system rynku pracy na tym forum
 8. Nic nie rozumiem, ale fajnie. Właściwie to mamy nadal swoją walutę, tj. secesy, czy jest jakaś ogólno-nordacka waluta? I co z naszym skarbem państwa?
 9. Dekret Sekretarza Partii Socjalkapitalistycznej Państwa Westland z dnia 21 stycznia 2024 r, w sprawie komisarzy 1. Komisarz jest to członek Partii powoływany przez Sekretarza Partii w celu nadania mu określonych kompetencji dla pełnienia określonych funkcji. 2. Sekretarz Partii powołuje i odwołuje za pomocą rozporządzenia komisarzy. 3. Komisarze za swe zasługi na rzecz Partii i Państwa Westland będą odznaczani przez Sekretarza Partii. 4. Komisarze za swą pracę będą również nagradzani pieniężnie lub w inny sposób ze Skarbu Państwa za pomocą stosownego rozporządzenia Sekretarza Partii jeśli to będzie tylko możliwe. Szczegóły o nagradzaniu Komisarzy opisywać będzie jednak inny dekret bądź ustawa. 5. Stosowne rozporządzenia o powoływaniu komisarzy określać mają szczegółowo zadania i kompetencje jakie powierza się komisarzom i mogą się odnosić do realizacji Art. 5. Konstytucji Państwa Westland z dnia 1 stycznia 2024 roku oraz realizacji idei socjalkapitalizmu i nauczania Świętego Kościoła KIryjskiego. 6. Obowiązkiem komisarzy jest przede wszystkim nieść pożytek Partii i Państwu Westland, obowiązkiem komisarzy jest dobrze mówić o Państwie Westland. SEKRETARZ PARTII SOCJALKAPITALISTYCZNEJ: Aleksander Novak /-/
 10. Dekret Sekretarza Partii Socjalkapitalistycznej Państwa Westland z dnia 20 stycznia 2024 r, w sprawie Muzeum Okupacji Kalkilistowskiej 1. Na podstawie Art. 14 Konstytucji Państwa Westland z dnia 1 stycznia 2024 r. , oraz Art. 5. który traktuje o prawie Obywateli Państwa Westlandu do nauki i edukacji, postanawiam o stworzeniu instytucji Muzeum Okupacji Kalkilistowskiej. Owa instytucja ma być poświęcona okresowi historii od 12 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r., kiedy to bezprawnie i siłą anektowano oraz podporządkowano sobie ziemie Zjednoczonego Państwa Voxlandu i Westlandu przez Związek Kalkilistycznych Republik Muratyckich, wprowadzono ideologię kalkilizmu oraz działaniami wyroku sądu ówczesnej Federacji Nordackiej potwierdzono nielegalność traktatu i przywrócono ład i porządek prawny naszego państwa. Muzeum ma również zająć się dążeniami mieszkańców do przywrócenia ojczyzny podczas tego okresu a także niejasnymi okolicznościami migracji połowy miliona Westlandczyków na wyspę Azymutia po tejże okupacji oraz reemigracją spowrotem do Westlandu w późniejszym czasie jak i również szkodami dla Westlandu i jej mieszkańców wynikłymi z tych wszystkich czynów. 2. Budynek muzeum ma się mieścić w Socjalkapitalistycznym Mieście Los Alexos. 3. Muzeum Okupacji Kalkilistowskiej prowadzić będzie kolektywnie zarządzana Dyrekcja w skład której wchodzić będzie mógł dobrowolnie każdy Obywatel Państwa Westland. SEKRETARZ PARTII SOCJALKAPITALISTYCZNEJ: Aleksander Novak /-/
 11. Dekret Sekretarza Partii Socjalkapitalistycznej Państwa Westland z dnia 20 stycznia 2024 r, w sprawie Gwiazdy Bohatera 20 stycznia Na podstawie Art. 14 Konstytucji Państwa Westland z dnia 1 stycznia 2024 r. ustanawiam Gwiazdę Bohatera 20 stycznia w celu upamiętnienia doniosłego wydarzenia z 20 stycznia 2020 r., mianowicie wejścia w życie traktatu który oddał Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu w ręce Federacji Nordackiej. Wielkimi zasługami za pośrednictwem systemu Kustosz w ten sposób odznaczeni zostają: 1. @Kamiljan de Harlin 2. @August de la Sparasan GWIAZDA BOHATERA 20 STYCZNIA SEKRETARZ PARTII SOCJALKAPITALISTYCZNEJ: Aleksander Novak /-/
 12. Składam wniosek o moderację/administratora w kategorii Westlandu w zależności od możliwości oraz w przyszłości o admina w Dzienniku Praw Westlandu.
 13. Głosowało trzech posłów, wszyscy ZA, stwierdzam że Prezydium Partii ratyfikowało traktat akcesyjny pomiędzy Państwem Westland a II Federacją Nordacką.
 14. w Westlandzie są: język repujerski, różna mowa kugarska, uhraiński, winkulijski, amatorski z czego wiem nordacki to po prostu język czeski z polskimi wpływami kugarska mowa nie jest nawet indoeuropejska, amatorska jest dosyć trudna, porównałbym ją z językiem węgierskim w skali trudności, winkulijski jest wyraźnie wzorowany na językach germańskich, uhraiński na językach wschodniosłowiańskich nie wiem, czy stworzenie dialektu westlandzkiego języka nordackiego jest możliwe, bo jakbyśmy wcielić te wszystkie regionalizmy, to nie byłby on już zrozumiały dla ludzi znających standard POZA TYM nie widzę nigdzie by używano tego 'nordackiego języka' więc mój pogląd jest sceptyczny na tą chwilę. a od początku nonsensem wydawało mi się tworzenie języka nordackiego na bazie słowiańskiego. O wiele mądrzej byłoby stworzyć prosty język ale oryginalny. Są języki sztuczne które mają tylko 120 słow (https://pl.wikipedia.org/wiki/Toki_pona) i jest to o wiele ciekawszy zamysł, bardzo łatwo praktycznie możnaby nauczyć się takiego języka, a potem naturalnie by ewoluował