Jump to content
×
×
 • Create New...

Kamiljan de Harlin

Administrator
 • Posts

  122
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Kamiljan de Harlin last won the day on November 5

Kamiljan de Harlin had the most liked content!

About Kamiljan de Harlin

 • Birthday 07/11/2015

Recent Profile Visitors

575 profile views

DANE UŻYTKOWNIKA

ID Paszportu

Data przyjazdu

Pełne dane

Podpis

Kamiljan de Harlin's Achievements

Collaborator

Collaborator (7/17)

 • One Year In
 • Reacting Well
 • Conversation Starter
 • One Month Later
 • Collaborator

Recent Badges

62

Reputation

 1. Dlatego, że z ciekawości zajrzałom do tego wątku, zauważyłom prośbę i ją wykonałom. Ale następnym razem radzę składać wnióski i prośby w przeznaczonym do tego wątku w dziale NKI.
 2. Rozpoczynam głosowanie nad ratyfikacją traktatu o odnowieniu wspólnoty z Federacją Repujerstanu. Przypominam skład Prezydium: @Joahim von Ribertrop - 1 głos @August de la Sparasan - 1 głos @Bolesław Kirianóo von Hohenburg - 1 głos
 3. Lista obywateli Cesarstwa: hr. Aleksander Novak - Westland - siła głosu 1 JCM Kamiljan de Harlin von Wespucci - Dzielnica Senioralna - sg 2 hr. August de la Sparasan de Harlin - Westland - sg 1 JKM Joahim von Ribbertrop - niezameldowany - sg 1 JKM Bolesław Kirianóo von Hohenburg - Westland - sg 1 Rozporządzenie Cesarza Insulii o utracie obywatelstwa z dnia 1 grudnia 2023 roku Art. 1. Ogłasza się automatyczną utratę obywatelstwa insulijskiego na podstawie Art. 4. ust. 2. lit. a) Aktu Pierwotnego z dnia 9 lipca 2023 roku przez: Anastasię Windsachen, Krzysztofa Windsora, Benjamina Romanowa, Aleksandra Cezariego Perszczytowskiego. Art. 2. Rozporządzenie jest skuteczne wraz z ogłoszeniem.
 4. Dobry wieczór. Ja krótko, zwięźle i na temat... Cesarstwo Insulii, dotknięte głębokim kryzysem demograficznym, potrzebuje pilnych i fundamentalnych reform. Wśród Westlandczyków szerzy się epidemia realiozy. Czołowe elity kraju dotknęła silna odmiana tej choroby. Jeden z głównych działaczy, August de la Sparasan, ostatnio został zmuszony przez realiozę do całkowitego wycofania się z v-życia. Kondycja innych osób, uważanych za Ojców Westlandu, nie jest wcale lepsza. Sytuacja jest tym gorsza, że we wrześniu doszło do wystąpienia Królestwa Voxlandu z Cesarstwa Insulii. Wcale nie pomaga fakt gospodarczej zapaści Westlandu po obecnie zawieszonej wojnie domowej. Nie jesteśmy w stanie dalej prowadzić tego państwa w dotychczasowy sposób. Odeszło od nas wielu działaczy, a ci, którzy zostali, cierpią na realiozę. Mimo wszystko, w kuluarach podjęliśmy decyzję o niegaszeniu światła. Sytuacja w tym momencie może i jest tragiczna... Ale głęboko wierzymy w to, że uda nam się wybrnąć z tego kryzysu i egzystować na nieco lepszym niż obecnie, choć niedorównującym do dawnych czasów, poziomie. Fakt uszczuplenia się naszych zasobów ludzkich zmusza nas do gruntownych reform. Nie ma sensu prowadzenie parlamentu w tak wąskim gronie osób. Wątpliwości dostarcza to, czy w ogóle przy takiej małej bazie obywateli jest sens działać jako podmiot niepodległy, zamiast skonsolidować swoją siłę twórczą i moce przerobowe ze znacznie lepiej radzącym sobie i bliskim nam ideologicznie podmiotem. Mamy też o odrobinę za dużo terytoriów jak na obecną liczbę obywateli. Nie ma szans, abyśmy byli w stanie pielęgnować tak wielkie i zróżnicowane kulturowe tereny w obecnej chwili. Opracowałem więc krótki plan działania na ten najbliższy, najczarniejszy w naszych dziejach okres: Opracować nową tożsamość skupioną wokół Westlandu, a nie sztucznej tożsamości insulijskiej. Wiąże się to również ze zmianą nazwy i wizerunku państwa. Przestaniemy być federacją, a przejdziemy na unitarny ustrój terytorialny. Zrzeknięcie się kontroli nad eksklawami i terytoriami niepowiązanymi z Westlandem. Pierwsze kroki zostały już podjęte - Aleksandrów został oficjalnie już przekazany Tuolelence. Kolejnym etapem będzie przekazanie Lizawietowa któremuś z państw sąsiadujących z tym miastem lub uczynienie go OBPP. Akcesja do II Federacji Nordackiej. Nasz kraj nie posiada masy krytycznej koniecznej do przetrwania samodzielnie, tj. odpowiednio dużej bazy aktywnych obywateli. Przejściowe okresy absolutnej realiozy mogą być wykorzystane do podjęcia przez obce kraje próby podporządkowania sobie naszych ziem wbrew naszej woli lub podjęcie przez któregoś z naszych obywateli kontrowersyjnych decyzji odnośnie kształtu/wizerunku kraju bez zgody współobywateli, którzy akurat będą nieobecni. Bezpieczniej dla nas będzie związać się ze stabilnym państwem, jakim jest II Federacja Nordacka. Konsolidacja państw westlandzkich. Wojna domowa w Westlandzie musi zostać formalnie zakończona - podzieliła ona niepotrzebnie ten region i przyczyniła się do rozkładu Cesarstwa. Co więcej, konieczne jest zjednoczenie sztucznie podzielonego na dwa kraje historycznego regionu Westlandu. Federacja Repujerstanu wiele zyska na odnowieniu braterskich więzi z resztą regionu. Dlatego negocjujemy powrót Repujerstanu do Insulii po jego secesji sprzed 7 miesięcy. Projekt traktatu leży na stole i jest wstępnie zaakceptowany przez obydwie strony.
 5. Załącznik nr 3 - Mapa podziału administracyjnego Cesarstwa Insulii wykorzystano mapy autorstwa Ronona Dexa, Joahima von Ribertropa, Anastasi Windsachen
 6. Cesarstwo Insulii niniejszym zrzeka się wszelkiej władzy nad Królestwem Aleksandrowa na Mikrze, rezygnuje z wszelkich roszczeń wobec tych ziem i uznaje prawo do nich Tuolelenkki. /<3/ Kamiljan de Harlin-Wespucci V Cesarz Insulii
 7. Akt Konstytucyjny o podziale administracyjnym Cesarstwa Insulii z dnia 9 marca 2023 roku Rozdział I [Definicje] Art. 1. Niniejszy akt określa prawo samorządowe Cesarstwa Insulii, podział terytorialny Cesarstwa oraz określa jednostki podziału terytorialnego. Art. 2. Granice Cesarstwa są jednolite i niedopuszczalne do naruszenia przez wszelkie czynniki zewnętrzne. Każde naruszenie granic Cesarstwa przez jakiekolwiek inne państwo uznawane jest za wypowiedzenie wojny. Opuszczenie struktur Cesarstwa Insulii przez dany region na podstawie obustronnego porozumienia władz centralnych z władzami tegoż regionu nie jest w świetle prawa secesją. Rozdział II [Jednostki podziału administracyjnego I stopnia] Art. 3. Prowincja jest to samorządna i autonomiczna jednostka podziału terytorialnego Cesarstwa Insulii, z których każda jest równa względem posiadanych praw i obowiązków wobec władz centralnych. Każda prowincja posiada prawo do obierania własnych władz, organizowania swojej polityki gospodarczej oraz wewnętrznej, tworzenia własnych wojsk oraz uchwalania prawa lokalnego, o ile nie stoi ono w sprzeczności z prawodawstwem Cesarstwa. Prowincja ani jej podległe ziemie nie mają prawa do prowadzenia własnej polityki zagranicznej, dokonywania secesji ani wypowiadania posłuszeństwa władzom centralnym. Prowincje mają obowiązek posłuszeństwa wobec władz centralnych oraz dbania o interes Cesarstwa. Art. 4. Dzielnica Senioralna stanowi obszary bezpośrednio podległe Cesarzowi oraz siedzibę władz centralnych Cesarstwa. Dzielnica Senioralna nie posiada własnych finansów, autonomii ani wojsk. Za ład wewnętrzny, gospodarczy i bezpieczeństwo militarne Dzielnicy Senioralnej odpowiadają władze centralne. Art. 5. Terytorium zależne to ziemie o specjalnym statusie prawnym, którego zależności i relacje z Cesarstwem Insulii określane są z osobna dla każdego takiego terytorium. Za zgodą Cesarza lub parlamentu można odstąpić od obowiązywania określonych przepisów Cesarstwa na ziemiach terytorium zależnego. Terytorium zależne za zgodą władz centralnych może prowadzić własną politykę zagraniczną. Rozdział III [Granice wewnętrzne Cesarstwa] Art. 6. Granice terytoriów Cesarstwa określa załączona do aktu mapa. Art. 7. Załączoną mapę aktualizują zgodnie z literą prawa organy władzy wykonawczej Insulii na podstawie przeprowadzanych w Cesarstwie i jego samorządach zmian z uwzględnieniem, że: a) opuszczenie struktur Cesarstwa przez terytorium jest możliwe jedynie za porozumieniem władz terytorium z Prezydium, b) żadne terytorium Cesarstwa ani samo Cesarstwo nie może prowadzić ekspansji terytorialnej na ziemie zewnętrzne bez zgody Prezydium, c) władze danego terytorium mogą zrzec się fragmentu posiadanych ziem za zgodą Prezydium, d) na podstawie obustronnie ratyfikowanego traktatu do struktur Cesarstwa może dołączyć niepodległy byt państwowy, jednocześnie zrzekając się swojej niezależności, e) Cesarstwo może otrzymać od państwa trzeciego część jego ziem na mocy ratyfikowanego obustronnie traktatu. f) Zmiana obszaru zajmowanego przez dane terytorium jest możliwe wyłącznie za zgodą władz danego terytorium‎⠀ Rozdział IV [Postanowienia końcowe] Art. 8. Niniejszy akt wchodzi w życie wraz z opublikowaniem jego pierwszego załącznika, ale dopiero po wpisaniu tegoż aktu do Dziennika Prawnego. /<3/ Kamiljan de Harlin-Wespucci IV Cesarz Insulii
 8. Nie istnieje jeszcze waluta federalna. W obiegu pozostają waluty regionalne, za które można kupić środki transportu i paliwo. Ambitnym celem byłoby stworzenie całego systemu gospodarczego, ale NKI z tego co mi wiadomo skupia się teraz na innych pracach i nie ma mocy przerobowych. Pieniądze można też wydać na reklamy wyświetlające się na forum.
 9. Insulia jest zainteresowana unią walutową. Nie zamierzamy zachowywać secesa, którego kurs szura po dnie oceanu...
 10. W sensie jaki kurs przyjmujemy? To by było prostsze do ustalenia, gdyby waluta federalna istniała jakiś czas przed wycofaniem walut prowincjonalnych, bo możemy w MBP wykalkulować sobie, na ile nordów można zamienić np. 100 jordów. Może więc zrobimy jakiś okres przejściowy, gdzie waluty prowincjonalne będą obok federalnej waluty, żeby zobaczyć, jak ukształtują się kursy?
 11. Nie zostało to uregulowane prawnie. Jakby teraz do tego doszło, to prawdopodobnie wylosowalibyśmy, która lista dostanie mandat. I to w sumie najrozsądniejsze rozwiązanie - możemy je wpisać do ordynacji wyborczej. O ile przy wyborach prezydenckich możemy porównać indywidualny staż dwóch kandydatów i wybieramy tego z dłuższym stażem, to w przypadku wyborów do Kongresu głosujemy na listy, a nie na indywidualne osoby.
 12. Sondaż exit poll Instytut de Harlin przedstawia Państwu sondażowe wyniki wyborów do Kongresu II FN. Na podstawie danych z forumowej sondy i odpowiedzi 1024 wyborców opuszczających 5 losowo wybranych lokali wyborczych w kraju, udało się z minimalnym marginesem błędu dokonać prognozy wyników. Koalicja dla Federacji - 46% 2 mandaty Koalicja Konserwatywna 54% 3 mandaty
 13. Czemść .pismo { font-family: 'Roboto Slab', serif; font-size: 1.1em; line-height: 170%; background-color: #ffffff; color: #222; margin: 1.4rem 8%; padding: 5% 5% 7.5% 5%; box-shadow: inset 0 0 50px rgb(16 53 76 / 40%), 0 0 20px rgb(16 53 76 / 80%); border-radius: 2px; } .pismo *{ background-color: #ffffff; color: #222; }
 14. Osobowość Roku 2023 - Leonid Repulijski Głowa Państwa Roku 2023 - Helwetyk Romański Nordackie Wydarzenie Roku 2023 - Restauracja Federaci Nordackiej Światowe Wydarzenie Roku 2023 - Spór o La Palmę Narracyjny Świr 2023 - Femme Mystere Ustawowy Świr 2023 - Leonid Repulijski Niedoceniany Świr 2023 - Albert Fryderyk de la Espada Postopisarz 2023 - Ignats Urban ik Ruth Rozczarowanie Roku 2023 - Częściowy rozpad Cesarstwa Insulii Ten, który próbuje ale mu nie wychodzi 2023 - Andrzej Płatonowicz Ordyński