• Kocham to! 3
Skocz do zawartości
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Ustawa o Komisji ds. Badania Wpływów ZKRR w II Federacji Nordackiej


Rekomendowane odpowiedzi

Czcigodny Kongresie,
Szanowni Kongresmani,
Drodzy Obywatele!

     W obliczu rosnącego zagrożenia ze strony komunistycznego, totalitarnego reżimu Związku Kolektywistycznych Republik Zdrad i istnienia podejrzeń co do inwigilowania struktur państwowych II Federacji Nordackiej przez agentów tegoż reżimu, zmuszeni jesteśmy podjąć kroki w kierunku obrony naszego interesu narodowego i zabezpieczenia się przed potencjalnym wybuchem inspirowanej przez reżim totalitarny rewolucji komunistycznej w II FN. Dlatego też zgłaszam i poddaję pod obrady projekt ustawy powołującej Komisję ds. Badania Wpływów ZKRR w II FN.
@Członek Kongresu

 

Art. 1.

Ustawa określa:

 1. zadania i kompetencje Komisji do spraw Badania Wpływów ZKRR na bezpieczeństwo wewnętrzne II Federacji Nordackiej, zwanej dalej „Komisją”;
 2. sposób prowadzenia przez Komisję działalności informacyjnej i prewencyjnej dotyczących wpływów ZKRR, zwanych także „wpływami Zdradzieckimi”.

Art. 2.

 1. Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane z budżetu państwa.
 2. Komisja zawiadamia właściwe organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w celu wszczęcia postępowania karnego.
 3. Komisja monitoruje działania podejmowane przez właściwe organy na podstawie zawiadomień Komisji.

Art. 3.

 1. Komisja prowadzi postępowania mające na celu wyjaśnianie działalności funkcjonariuszy publicznych i kadry kierowniczej, które pod wpływem ZKRR, działając na szkodę interesów II FN:
  1. udostępniały osobom trzecim treści informacji objętych tajemnicą państwową;
  2. celowo zaniechały reakcji na zauważone przez siebie wrogie działania na terenie II FN;
  3. podejmowały decyzje o zatrudnieniu pracowników lub wyborze kontrahenta w ramach organu władzy publicznej lub spółki;
  4. dysponowały środkami publicznymi lub środkami spółki;
  5. brały udział w procesie stanowienia prawa jako reprezentanci organów władzy publicznej lub spółki;
  6. brały udział w negocjacjach i zawarciu umowy międzynarodowej;
  7. brały udział w przygotowaniu lub prezentacji stanowiska II FN na forum międzynarodowym;
  8. wpływały lub starały się wywrzeć wpływ na czynności, o których mowa w pkt 1–7.
 2. Komisja bada również przypadki wpływów Zdradzieckich na działalność osób innych niż wskazane w ust. 1, o ile w istotny sposób oddziaływały one na bezpieczeństwo wewnętrzne lub godziły w interesy II FN w zakresie:
  1. prowadzenia kampanii dezinformacyjnych i wpływania na media;
  2. działalności wszelkich instytucji;
  3. ochrony granicy państwowej II FN;
  4. współpracy z wywiadem ZKRR w II FN.
 3. Jeśli Komisja stwierdzi, że dana osoba działała pod wpływami Zdradzieckimi, wykazuje to w publikowanym przez siebie raporcie.

Art. 4.

Komisja prowadzi następującą działalność informacyjną i prewencyjną:

 1. przygotowuje i przedstawia raporty ze swojej działalności zawierające wyniki badań Komisji;
 2. przedstawia organom władzy publicznej wnioski i rekomendacje w zakresie zapobiegania wpływom Zdradzieckim i ich zwalczania, a także podejmuje działania umożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności osób, o których mowa w art. 3 celem postępowań prowadzonych przez Komisję.

Art. 5.

W skład Komisji wchodzi 3 członków:

 1. Kongres obiera spośród swojego grona jednego członka Komisji.
 2. Premier obiera spośród członków Rady Ministrów jednego członka Komisji.
 3. Prezydent obiera spośród wszystkich chętnych obywateli II Federacji Nordackiej jednego członka Komisji.

Art. 6.

 1. Członkostwo w Komisji wygasa w momencie:
  1. śmierci i v-śmierci;
  2. złożenia rezygnacji;
  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub zbrodnię;
  4. odwołania.
 1. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji, wyboru nowego Członka dokonuje ten sam organ, który obrał ustępującego Członka.
 
Art. 7.
 1. Komisja podejmuje istotne decyzje i zajmuje stanowisko wobec spraw poprzez uchwały, które uchwala większością zwykłą.
 2. Na czele Komisji stoi Przewodniczący, wybierany uchwałą przez Członków Komisji. Kieruje on pracami Komisji.

Art. 8.

Komisja posiada prawo do:

 1. zlecenia przeszukania lokalu;
 2. zatrzymania urządzenia elektronicznego celem przeszukania go;
 3. uniemożliwić osobie uznanej w raporcie za działającą pod wpływami Zdradzieckimi wyjazdu z kraju;
 4. wszczynać postępowania karne z urzędu;
 5. wzywać mieszkańców II FN na przesłuchania;
 6. nakładać kary finansowe w wysokości do 200 mikro za niestawienie się na przesłuchaniu;
 7. stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych podjętych na szczeblu federalnym pod wpływami Zdradzieckimi.

Art. 9.

Ustawa wchodzi w życie wraz z podpisaniem przez Prezydenta.

 

 

 
Edytowane przez Leonid Repulijski
zmiana prefiksu
 • Lubię to 2
 • Kocham to! 1
 • Wow 1
 • Zły 1

 podpis: Leonid Repulijski
Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej, Minister Sprawiedliwości Gospodarki i Nauki

Klon należący do@Kamiljan de Harlin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak odróżnimy śmierć od v-śmierci?

Bolesław Kirianóo von Hohenburg

I Premier II Federacji Nordackiej

1174.png100464293790614696.png

"Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jako obywatel mam zapytanie do projektodawcy - po czym w ogóle wnosimy, że ZKRR instaluje u nas jakieś wtyki w celu wywołania rewolucji?

SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
Kaspar Venir Waksman-Dëter
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

Muratyka1.png Kalkilista.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widać nawiązanie do reala. Według mnie należałoby taką ustawę uchwalić, zwłaszcza jak istnieją podejrzenia, że jakieś osoby działały pod wpływem ZKRR. Projekt ma ponadto ważne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. 

Henryk Ziemiański 

Prezydent II Federacji Nordackiej 

1260.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 minuty temu, Waksman napisał:

Jako obywatel mam zapytanie do projektodawcy - po czym w ogóle wnosimy, że ZKRR instaluje u nas jakieś wtyki w celu wywołania rewolucji?

Ponieważ ZKRR prowadzi jawnie ekspansjonistyczną politykę i pociągnięty przeze mnie za język na forum Bastionu Robert Drenin napomykał coś, żeby mogliby doprowadzić do rewolucji w jakiejś mikronacji, ale to w sumie zależy od okoliczności itp. Raz to już nawet zrobili: https://zkrr.vnacja.pl/forum/viewtopic.php?t=1177. Jeśli są gotowi do takich rzeczy, to szpiegować mogą tym bardziej.

Bolesław Kirianóo von Hohenburg

I Premier II Federacji Nordackiej

1174.png100464293790614696.png

"Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

18 minut temu, Bolesław Kirianóo von Hohenburg napisał:

Jak odróżnimy śmierć od v-śmierci?

Własnym rozumem. Poza tym obydwa te zjawiska mają identyczne skutki prawne, więc rozróżnienie tego nie jest konieczne z punktu widzenia Komisji.

13 minut temu, Henryk Ziemiański napisał:

Widać nawiązanie do reala. Według mnie należałoby taką ustawę uchwalić, zwłaszcza jak istnieją podejrzenia, że jakieś osoby działały pod wpływem ZKRR. Projekt ma ponadto ważne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. 

Real? Chodzi o realiozę?

12 minut temu, Bolesław Kirianóo von Hohenburg napisał:

Ponieważ ZKRR prowadzi jawnie ekspansjonistyczną politykę i pociągnięty przeze mnie za język na forum Bastionu Robert Drenin napomykał coś, żeby mogliby doprowadzić do rewolucji w jakiejś mikronacji, ale to w sumie zależy od okoliczności itp. Raz to już nawet zrobili: https://zkrr.vnacja.pl/forum/viewtopic.php?t=1177. Jeśli są gotowi do takich rzeczy, to szpiegować mogą tym bardziej.

Otóż to, proszę państwa. Istnieje realna groźba, że totalitarny reżim komunistyczny szykuje się do przeprowadzenia rewolucji w II FN. Być może w tym momencie prowadzona jest cywilna lub wojskowa działalność konspiracyjna rewolucjonistów.

 podpis: Leonid Repulijski
Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej, Minister Sprawiedliwości Gospodarki i Nauki

Klon należący do@Kamiljan de Harlin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

21 minut temu, Bolesław Kirianóo von Hohenburg napisał:

Ponieważ ZKRR prowadzi jawnie ekspansjonistyczną politykę i pociągnięty przeze mnie za język na forum Bastionu Robert Drenin napomykał coś, żeby mogliby doprowadzić do rewolucji w jakiejś mikronacji, ale to w sumie zależy od okoliczności itp.

Jakiś link?

8 minut temu, Leonid Repulijski napisał:

Otóż to, proszę państwa. Istnieje realna groźba, że totalitarny reżim komunistyczny szykuje się do przeprowadzenia rewolucji w II FN. Być może w tym momencie prowadzona jest cywilna lub wojskowa działalność konspiracyjna rewolucjonistów.

Czy rząd posiada jakieś dowody lub informacje? Czy planuje się o postępach prac w komisji informować obywateli, czy rząd zrobi to tak jak z obozami dla uchodźców w Muratyce?

SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
Kaspar Venir Waksman-Dëter
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

Muratyka1.png Kalkilista.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 minuty temu, Waksman napisał:

Jakiś link?

A proszę.

Bolesław Kirianóo von Hohenburg

I Premier II Federacji Nordackiej

1174.png100464293790614696.png

"Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

20 minut temu, Bolesław Kirianóo von Hohenburg napisał:

Z tej wypowiedzi wynika, że jeśli II FN urośnie kiedyś do rangi nordackiego mocarstwa, to ZKRR zrobi nam z czterech liter czerwoną jesień średniowiecza. Przynajmniej ja to tak interpretuję. Jeśli faktycznie tak jest to racją jest, że taka komisja naprawdę się przyda.

SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
Kaspar Venir Waksman-Dëter
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

Muratyka1.png Kalkilista.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

66573757-1-scaled-1.jpg

Te ręce niczego nie kradły! Nie przekazywały niejawnych dokumentów.

Ja jestem niewinny, więc oczywiście popieram tą komisję, byle jej macki nie sięgały zbyt daleko. Nie każdy kto utrzymuje kontakty z ZKRR jest szpiegiem. To chyba oczywiste. Równocześnie jestem przeciwny nadaniu komisji prawa do zlecenia przeszukania lokalu, co powinno leżeć wyłącznie w gestii lokalnych służb. 

 • Kocham to! 1

image.png.c1a42a2791c001105e2315f333dc6455.png100464293790614696.png 1021.png 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skąd ten pesymizm?

Bolesław Kirianóo von Hohenburg

I Premier II Federacji Nordackiej

1174.png100464293790614696.png

"Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

14 minut temu, Bolesław Kirianóo von Hohenburg napisał:

Skąd ten pesymizm?

Wy jesteście zdolni do wszystkiego. Wcisnęliście bez informacji do Muratyki jakieś obozy bandytów nie informując o tym ani mnie, ani Alberta, także wcale nie zdziwię się, jeśli zaczniecie tak ograniczać swobody obywateli II Federacji. Jesteście bandytami!

 • Kocham to! 1
 • Haha 1

SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
Kaspar Venir Waksman-Dëter
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

Muratyka1.png Kalkilista.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie jest ograniczanie swobód obywatelskich. Jak już wcześniej podkreśliłem, projekt ustawy jest niezwykle ważny dla bezpieczeństwa państwa. Jestem przeciwko, by obce służby ingerowały w nasze bezpieczeństwo. 

 • Lubię to 1

Henryk Ziemiański 

Prezydent II Federacji Nordackiej 

1260.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

15 minut temu, Waksman napisał:

Wy jesteście zdolni do wszystkiego. Wcisnęliście bez informacji do Muratyki jakieś obozy bandytów nie informując o tym ani mnie, ani Alberta, także wcale nie zdziwię się, jeśli zaczniecie tak ograniczać swobody obywateli II Federacji. Jesteście bandytami!

Nie mamy trybunału stanu, więc domyślam się, że Albertowi chodziło o postawienie przed obliczem komisji. Jest to ograniczanie swobód obywatelskich?

Bolesław Kirianóo von Hohenburg

I Premier II Federacji Nordackiej

1174.png100464293790614696.png

"Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

PTzktkuTURBXy80ZTAxZWE2ZS04YzExLTRiNDYtODZjMC1iZjFmMjlhNDFjNzYuanBlZ5GTBc0EsM0CdA-2988742836.jpg.0a20abe9e2a02b9b18e9603ed2d1af3a.jpg

Szanowni Kongresmani! Powoływana Komisja bynajmniej nie będzie zajmowała się bezprawnym wymierzaniem sprawiedliwości z pominięciem konstytucyjnych instytucji sądu... Komisja ds. Badania Wpływów ZKRR w II Federacji Nordackiej będzie miała za zadanie przede wszystkim znalezienie wśród naszych służb mundurowych, policji, administracji, urzędników, czołowych przedsiębiorców, a być może i polityków, osób, które współpracują z totalitarnym reżimem komunistycznym. Będziemy zbierali na takie osoby materiały dowodowe, na których podstawie będziemy pisać akty oskarżenia do Sądu.

Jeśli nie jesteście agentami republik zdradzieckich, to nie macie się czego obawiać. Każdy, kto chce walczyć przeciwko komunizmowi i czerwonej zarazie, jest naszym sojusznikiem. Stańmy ponad podziałami politycznymi i razem wypleńmy komunizm oraz jego wpływy z bastionu demokracji, jakim jest Nordata!

 • Kocham to! 2

 podpis: Leonid Repulijski
Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej, Minister Sprawiedliwości Gospodarki i Nauki

Klon należący do@Kamiljan de Harlin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Morawiecki w Sejmie. Zwrócił się do Hołowni ws. projektów PiS

Szanowny Panie Spikerze,
Wysoki Kongresie!

Myślę, że mogę tu zabrać głos za nas wszystkich, za obywateli. Nie ma zgody nikogo w tym kraju na to, żeby służby wywiadowcze obcego państwa jakkolwiek ingerowały w nasze wewnętrzne sprawy, i kopały dołki na naszym własnym podwórku. To jest działanie, jakie musimy neutralizować za wszelką cenę w zarodku, gdy tylko je u nas wykryjemy. Nie rozumiem jednak zamysłu rządzących, którzy chcą takie działania wykrywać i od razu kierować osoby z nim związane do sądu. Szanowni państwo, zadaję to pytanie tu i teraz - jakiego sądu? Przez 3 miesiące waszych rządów nie pochyliliście się w ogóle nad kwestią sądownictwa, które w tej chwili leży. Leży, bo nie postanowiliście go podnieść, i ręczę za siebie, że pewnie nigdy go nie podniesiecie! To wasze gadanie to tylko i wyłącznie czcza gadka, która nie służy nikomu. Leżą sądy, leży gospodarka, leżą sprawy zagraniczne - zamiast zająć się najważniejszym wy postanowiliście zająć się czymś, o czym w ogóle nie macie pojęcia.

Szanowni państwo, ta komisja to próba utworzenia neo-sądu pod władzą Konserwatystów, którzy chcą sami wymierzać sprawiedliwość niewygodnym jednostkom pod płaszczykiem domniemanej współpracy z ZKRR. Pytam się więc z tego miejsca - Panie prawie-powołany Premierze Kirianóo - Espadę będziecie teraz gonić po kraju za posiadanie czesnoradzkiego obywatelstwa?! To po prostu jakiś żart!

 • Lubię to 1
 • Kocham to! 1

SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
Kaspar Venir Waksman-Dëter
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

Muratyka1.png Kalkilista.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

18122fea-8919-4702-838f-e8aa03449728.jpeg

Wysoki Kongresie! 

Ważne jest dla naszego państwa, by strzec jego bezpieczeństwa zewnętrznego. Nie chcemy przecież, żeby komuniści zorganizowali w II Federacji Nordackiej rewolucję, po której nasz kraj przemienił się w czerwoną dyktaturę. Trzeba obserwować sytuację w najbliższych dniach, gdyż może się stać bardzo napięta. 

Z tego miejsca chcę także zdementować to, o czym wczoraj mówił na tej mównicy Pan Kaspar Waksman-Dëter. Przyszła Komisja ma się zajmować badaniem działań najwyższych osób w państwie, które były podejmowane pod wpływem Czesnoradu. Jako minister spraw wewnętrznych jestem chętny na członka Komisji. Jeśli Komisja stwierdzi, że ktoś zdradzi stan, to będzie starać się pociągnąć te osoby do odpowiedzialności karnej. 

Jestem przeciwny wszelkiej maści rewolucjom. Przyszły rząd zrobi wszystko, żeby integralność terytorialna naszego kraju nie została naruszona. 

 

 

Edytowane przez Henryk Ziemiański
 • Kocham to! 1
 • Wow 1

Henryk Ziemiański 

Prezydent II Federacji Nordackiej 

1260.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

maxresdefault.jpg

Szanowni Kongresmeni!
Szanowny Obywatelu!

Zaczynając od końca: oczywiście, że nie będziemy stawiać nikogo przed żadnym sądem za posiadanie obywatelstwa jakiegokolwiek państwa. Nigdy nikt z konserwatystów o tym nie mówił, a jest to wymysł paranoicznych zapędów kolegi @Albert Fryderyk de Espada.  Neo-sądów nie będzie, ku pańskiemu, jak mniemam, ubolewaniu. Rozumiem, że masz pan odpowiednią kandydaturę obywatela na sędziego...

Jestem zdziwiony pańską nagłą zmianą zdania. Przyszedł pan przewodniczący, pokręcił nosem a pan mu wtóruje i zakładając foliową czapeczkę roztacza wizję komisji wrzucającej ludzi do pudła pod przykrywką walki z agenturą zdradziecką w naszym kraju. Tacy to zawsze głośno krzyczą, że nie wolno, bo totalitaryzm, a jeżeli będzie rewolucja czerwonych zatka pan oczy czy może ochoczo poprowadzi podobnych sobie do kolaboracji? Jest pan zerem, panie Waksman.

Bolesław Kirianóo von Hohenburg

I Premier II Federacji Nordackiej

1174.png100464293790614696.png

"Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

leonid_w_kongresie.png.fff910ca62f2e476434d63249f5ce4f7.png

Czcigodni Kongresmani, Drodzy Obywatele!

Apeluję obydwie strony o zachowanie spokoju. O ile konstruktywna krytyka czyichś działań jest pożądana, to prymitywne wyzwiska naruszają powagę Kongresu. Przywołuję Premiera Kiranóo i Obywatela Waksmana do porządku. Gorąco zachęcam do dyskutowania o ustawie, a nie do wymieniania się coraz to lepszymi tekstami o drugiej osobie.

 • Kocham to! 1
 • Wow 1

 podpis: Leonid Repulijski
Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej, Minister Sprawiedliwości Gospodarki i Nauki

Klon należący do@Kamiljan de Harlin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

URIMgOCz.jpg

 

Szanowny Spikerze, Panowie Konresmeni

Z wielkim niepokojem i zarazem zniesmaczeniem przychodzi mi dziś przyglądać się poczynaniom i planom rządu oraz kongresu do którego mam jak mi się zdaje mam wątpliwą przyjemność należeć. 
Do czego to doszło, komisje, sądy, oskarżenia, domysły, wrogie wpływy i rzekoma rewolucja. To co w pierwszej kolejności można by uznać że streszczenie jakiejś dramato-komedi okazuje się być gorzką do przełknięcia rzeczywistością w jakiej się znaleźliśmy. 
Z bólem serca muszę się dziś przyglądać jak ostatnimi czasy podupadające już relacje z naszym byłym członkiem wspólnego forum są rozrywa na strzępy przy uciesze i aprobacie rządzących. 

Władza znalazła sobie dziś wygodny pretekst i zarazem środek aby odwrócić uwagę od swoich problemów i coraz częściej pojawiające się wątpliwości wobec kompetencji i poczynań jej członków. Brew jednak wszystkiemu co można by uznać za logiczne i sensowne za wroga publiczneg rząd wybrał jedno z państw które darzy nas sympatią i przyjaznymi relacjami które do tego momentu odzwierciadlaliśmy.
Po tym jak burzliwa historia wysłała IV Republikę i Czesnorad na kurs kolizyjny z wszystkimi dookoła próbując uświadomić każdego na Polinie że to właśnie Czesnorad jest krajem wartym do wsparcia, wartym do nawiązania współpracy i przede wszystkim wartym do zawarcia przyjaźni nie spodziewałby się że wiara w te wartości zostanie w tak odrażający sposób podważona. 
Już raz przyszło nam na przekór wszystkiemu stawać po pozornie słabszej i skazanej na pożarcie stronie ale wbrew wszystkiemu postawiliśmy się pokazując solidarność między naszymi narodami i jeżeli będzie strzelba zrobimy to ponownie gdyż dla nas nie ma znaczenia w co wierzą mieszkańcy Czesnoradu jakie mają przekonania. W imię przyjaźni i braterstwa między naszymi narodami oraz solidarności raz jeszcze staniemy do tej nierównej walki z przekonaniem iż nasze racje ponownie okażą się słuszne.

Teraz nie pozostaje mi już nic więcej jak czekać na oskarżenia za w ogóle ośmielanie się popierać ten okrutny reżym dążący do wprowadzenia światowej rewolucji. Wbrew pozorom i zapewnieniom mam się o co obawiać, skąd to mogę wiedzieć że wielokrotne momenty kiedy to miałem okazję współpracować z obywatelami Czesnoradu nie zostaną podstępnie wyrwane z kontekstu i obrócone na moją niekorzyść. Czy nie przyjdzie mi odpowiadać że w imię nauki i przyjaźni między IV Republiką i Czesoradem razem organizujemy wydarzenie jakim są Dni Postępu, wszak są to jawne kontakty z obcą władzą a wystawa Czesnoradu z pewnością jest przykrywką do umieszczania w naszym kraju agentury obcego wywiadu. Tak abstrakcyjnie brzmiące oskarżenia i domysły to dopiero początek dramatu jaki może się rozegrać a nam przyjdzie w nim grać pierwsze skrzypce.

Niech jednak będzie to przestrogą, tworząc nowe problemy tracimy ze wzroku te prawdziwe które niepilnowane będą narastać do momentu kiedy nie będziemy mieli już nad nimi kontroli.

 
Edytowane przez Albert Fryderyk de Espada
 • Kocham to! 1

8eb9053500921dd86408d26eec6ac359.png

99527777916552134.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czcigodni Kongresmani, Drodzy Obywatele!

W związku z wyczerpianiem się debaty, zarządzam głosowanie nad projektem ustawy.

http://nordata.pl/poll/51

@Członek Kongresu

 

 podpis: Leonid Repulijski
Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej, Minister Sprawiedliwości Gospodarki i Nauki

Klon należący do@Kamiljan de Harlin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Głosowanie kończymy przed czasem w związku z oddaniem głosu przez wszystkich uprawnionych. Kongres uchwalił ustawę.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Prezydenta @Tadeusz I Wielki o złożenie podpisu pod ustawą i wpisanie jej do Dziennika Praw.

Edytowane przez Leonid Repulijski

 podpis: Leonid Repulijski
Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej, Minister Sprawiedliwości Gospodarki i Nauki

Klon należący do@Kamiljan de Harlin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 3 tygodnie później...

Czcigodny Kongresie,
Szanowni Państwo!

W związku z wyrokiem Najwyższego Sądu Federalnego w sprawie o sygnaturze akt UZ 1/23, który unieważnił ustawę o komisji, zdecydowałem się na wnowienie debaty nad ustawą. Przygotowałem projekt zmodyfikowany o zastrzeżenia zgłoszone przez Sędziego Najwyższego, który to projekt przedstawiam poniżej:

Art. 1.

Ustawa określa:

 1. zadania i kompetencje Komisji do spraw Badania Wpływów ZKRR na bezpieczeństwo wewnętrzne II Federacji Nordackiej, zwanej dalej „Komisją”;
 2. sposób prowadzenia przez Komisję działalności informacyjnej i prewencyjnej dotyczących wpływów ZKRR, zwanych także „wpływami Zdradzieckimi”.

Art. 2.

 1. Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane z budżetu państwa za zgodą ministra właściwego ds. gospodarki lub jego odpowiednika.
 2. Komisja zawiadamia właściwe organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w celu wszczęcia postępowania karnego.
 3. Komisja monitoruje działania podejmowane przez właściwe organy na podstawie zawiadomień Komisji.

Art. 3.

 1. Komisja prowadzi postępowania mające na celu wyjaśnianie działalności funkcjonariuszy publicznych i kadry kierowniczej, które pod wpływem ZKRR, działając na szkodę interesów II FN:
  1. udostępniały osobom trzecim treści informacji objętych tajemnicą państwową;
  2. celowo zaniechały reakcji na zauważone przez siebie wrogie działania na terenie II FN;
  3. podejmowały decyzje o zatrudnieniu pracowników lub wyborze kontrahenta w ramach organu władzy publicznej lub spółki;
  4. dysponowały środkami publicznymi lub środkami spółki;
  5. brały udział w procesie stanowienia prawa jako reprezentanci organów władzy publicznej lub spółki;
  6. brały udział w negocjacjach i zawarciu umowy międzynarodowej;
  7. brały udział w przygotowaniu lub prezentacji stanowiska II FN na forum międzynarodowym;
  8. wpływały lub starały się wywrzeć wpływ na czynności, o których mowa w pkt 1–7.
 2. Komisja bada również przypadki wpływów Zdradzieckich na działalność osób innych niż wskazane w ust. 1, o ile w istotny sposób oddziaływały one na bezpieczeństwo wewnętrzne lub godziły w interesy II FN w zakresie:
  1. prowadzenia kampanii dezinformacyjnych i wpływania na media;
  2. działalności wszelkich instytucji;
  3. ochrony granicy państwowej II FN;
  4. współpracy z wywiadem ZKRR w II FN.
 3. Jeśli Komisja stwierdzi, że dana osoba działała pod wpływami Zdradzieckimi, wykazuje to w publikowanym przez siebie raporcie.

Art. 4.

Komisja prowadzi następującą działalność informacyjną i prewencyjną:

 1. przygotowuje i przedstawia raporty ze swojej działalności zawierające wyniki badań Komisji;
 2. przedstawia organom władzy publicznej wnioski i rekomendacje w zakresie zapobiegania wpływom Zdradzieckim i ich zwalczania, a także podejmuje działania umożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności osób, o których mowa w art. 3 celem postępowań prowadzonych przez Komisję.

Art. 5.

W skład Komisji wchodzi 3 członków:

 1. Kongres obiera spośród swojego grona jednego członka Komisji.
 2. Premier obiera spośród członków Rady Ministrów jednego członka Komisji.
 3. Prezydent obiera spośród wszystkich chętnych obywateli II Federacji Nordackiej jednego członka Komisji.

Art. 6.

 1. Członkostwo w Komisji wygasa w momencie:
  1. śmierci i v-śmierci;
  2. złożenia rezygnacji;
  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub zbrodnię;
  4. odwołania.
 2. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji, wyboru nowego Członka dokonuje ten sam organ, który obrał ustępującego Członka.
 
Art. 7.
 1. Komisja podejmuje istotne decyzje i zajmuje stanowisko wobec spraw poprzez uchwały, które uchwala większością zwykłą.
 2. Na czele Komisji stoi Przewodniczący, wybierany uchwałą przez Członków Komisji. Kieruje on pracami Komisji.

Art. 8.

Komisja posiada prawo do:

 1. zlecenia przeszukania lokalu;
 2. zatrzymania urządzenia elektronicznego celem przeszukania go;
 3. uniemożliwienia osobie uznanej w raporcie za działającą pod wpływami Zdradzieckimi wyjazdu z kraju;
 4. wszczynania postępowań karnych z urzędu;
 5. wzywania mieszkańców II FN na przesłuchania.

Art. 9.

Komisja niezwłocznie wnosi wniosek do Najwyższego Sądu Federalnego o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych podjętych na szczeblu federalnym, jeśli zachodzi co do nich podejrzenie, że zostały podjęte pod wpływami Zdradzieckimi.

Art. 10.

Ustawa wchodzi w życie wraz z podpisaniem przez Prezydenta.

Uważam, że ustawa jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa wewnętrznego. Jej blokowanie przez opozycję totalną uważam za nieracjonalne, zwłaszcza że w obecnym kształcie nie budzi już żadnych zastrzeżeń co do zgodności z Konstytucją.

@Członek Kongresu

 
Edytowane przez Leonid Repulijski

 podpis: Leonid Repulijski
Przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej, Minister Sprawiedliwości Gospodarki i Nauki

Klon należący do@Kamiljan de Harlin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 Udostępnij