Jump to content
×
×
 • Create New...

Leonid Repulijski

Speaker
 • Posts

  183
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  9

Leonid Repulijski last won the day on September 24

Leonid Repulijski had the most liked content!

About Leonid Repulijski

 • Birthday 04/06/1988

Recent Profile Visitors

182 profile views

Leonid Repulijski's Achievements

Collaborator

Collaborator (7/17)

 • One Month Later
 • Very Popular
 • Week One Done
 • Dedicated
 • Collaborator

Recent Badges

117

Reputation

 1. Zamykam głosowanie w związku z oddaniem głosu przez wszystkich uprawnionych. Kongres nie wyraził wotum nieufności — ZA oddano 1 głos, PRZECIW 2 głosy oraz WSTRZYMAŁO SIĘ 2 Członków Kongresu.
 2. To się trzeba spytać Rady Regencyjnej i przyszłego Cesarza.
 3. W Insulii opublikowano wyniki II tury referendum: https://forum.insulia.pl/viewtopic.php?p=4332#p4332 Zadziwiający remis.
 4. No to przechodzimy do głosowania w tej sprawie, bo temat się chyba wyczerpał. http://nordata.pl/poll/41 @Członek Kongresu
 5. Kraj ogólnie dopiero się rozpędza. Demokratyczny charakter naszego państwa sprawia, że brakuje nam silnego lidera, któryby określał kierunek zmian i wziął za niego pełną odpowiedzialność. Brak twardo ustalonego planu daje poszczególnym jednostkom większą swobodę działania... Ale swoboda działania często oznacza, że poszczególne jednostki nie mają pojecia, czym mogą się zająć w kraju. Możemy rozdawać ludziom stołki, dawać im prawa i inne zaszczyty, ale bez wyraźnego polecenia tylko wąskie grono ideowców będzie wiedziało, co ma robić na swoim stanowisku. To nie jest problem dotyczący wyłącznie Henryka Ziemiańskiego - to jest problem dotyczący całego mikroświata. Musimy dawać ludziom konkretne pomysły, żeby zinterpretowali i wykonali je na swój sposób. Kryzys demograficzny wymaga od nas szkolenia nowego pokolenia mikronautów, bo obecnie eksperci, którzyby wszystko zrobili lepiej na danym stanowisku, kiedyś nas opuszczą. Nie zamierzam głosować ZA tym projektem.
 6. Proszę Ministra @Henryk Ziemiański o odniesienie się do uzasadnienia pomysłodawcy.
 7. Rozpoczynam debatę nad wyrażeniem przez Kongres wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych Henryka Ziemiańskiego. Uprzejmie proszę pomysłodawcę projektu @Waksman o przedstawienie jego uzasadnienia. DW: @Członek Kongresu
 8. Wyniki głosowania: Kongres przyjął ustawę wraz z poprawką nr 1 i odrzucił poprawkę nr 2. Tekst jednolity:
 9. Rozpoczynamy głosowania. Głosowanie nad przyjęciem całości projektu — http://nordata.pl/poll/40 Głosowanie nad poprawką nr 1 (L. Repulijski) — http://nordata.pl/poll/38 Głosowanie nad poprawką nr 2 (K. Waksman) — http://nordata.pl/poll/39 DW: @Członek Kongresu
 10. Nie wiem, jak bardzo potrzebujemy. Wiem, że rozwijanie takiego tłumacza to syzyfowa praca... Bo każde słowo odmienione przez każdy przypadek, czy też rodzaj gramatyczny, musisz wklepać do tego narzędzia ręcznie i przetłumaczyć.
 11. Przyjmuję taką praktykę, że bez głosowania poprawkę na projekt może nanieść tylko ustawodawca w drodze autopoprawki. Poprawki złożone przez inne osoby są rozpatrywane przez Kongres z osobna. Jeśli proponowane są dwie porpawki o różnym brzmieniu tego samego przepisu, to wybieramy w głosowaniu albo jedną, albo drugą, albo żadną poprawkę. Jeśli proponowane są dwie różne poprawki dotyczące zmiany innych artykułów, to głosujemy nad nimi za/przeciw z osobna, bo nie są ze sobą sprzeczne. Ustawodawca może uznać zaproponowaną przez kogoś poprawkę za swoją autopoprawkę i włączyć ją do "domyślnego" brzmienia ustawy. Najlepiej dla nas żebyśmy w toku debaty wypracowali spójną ze sobą listę poprawek, które ustawodawca naniesie na projekt jako autopoprawki. Wtedy nie robimy dodatkowych głosowań. Głosowania zaś powodują więcej zamieszania, ale pozwalają rozstrzygnąć spory odnośnie brzmienia projektu. Przydają się kiedy nie będziemy ze sobą zgodni.
 12. Tak, to powinna być jedyna podstawa do odebrania obka aktywnemu obywatelowi. Swoją poprawkę nr 1 zamieniam na taką:
 13. Pytanie z innej beczki: będziemy robili jakiś tłumacz języka nordackiego?