• Kocham to! 3
Skocz do zawartości
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Urząd Wniosków

 1. Wniosek o obywatelstwo

  Co?
  Tu złożysz wniosek o obywatelstwo II Federacji Nordackiej.
   
  Dlaczego?
  Posiadanie obywatelstwa nordackiego jest wymagane do pełnienia urzędów publicznych w II Federacji Nordackiej oraz posiadania obywatelstw regionalnych.
   
  Jak?
  Wnioski rozpatruje Prezydent. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest wykazanie przez zainteresowanego aktywności na forum nordackim przez co najmniej 3 dni z rzędu oraz złożenie ślubowania.
   
  Treść ślubowania
  Proszę dołączyć do wniosku treść przysięgi obywatelskiej:
  "Przyrzekam jako obywatel II Federacji Nordackiej strzec jej integralności terytorialnej, przestrzegać jej prawa, wierność przyświęcającej jej ideom i dbać o dobro nordackiego społeczeństwa."
   

  Dział: Dział Obywatelski

  Ilość: bez ograniczeń

  Wnioskujący: 33

  Dodano

 2. Wniosek o dzierżawę systemów informatycznych

  Nordackie Konsorcjum Informatyczne i II Federacja Nordacka udostępniają BEZPŁATNĄ dzierżawę systemów informatycznych Nordaty dla innych państw. Oznacza to, że niepodległe państwa mogą otrzymać swoje działy i rangi na forum nordackim.
  Co zyskuje państwo współdzielące nordackie systemy informatyczne?
  Własny dział wraz z poddziałami na forum. Własne rangi/grupy dla obywateli tego państwa. Możliwość zakładania klubów (grup do pisania na forum). Dostęp do zautomatyzowanego Urzędu Wniosków, eliminującego zbędną biurokrację i papierologię. Dostęp do nordackiego rynku pracy. Dostęp do systemu prasowego. Dostęp do systemu do głosowań elektronicznych. Procedura przyjmowania państw
  Przedstawiciel władz zainteresowanego państwa składa wniosek o dzierżawę. Nordackie Konsorcjum Informatyczne i rząd II Federacji Nordackiej nawiązują kontakt z władzami państwa. Nordackie Konsorcjum Informatyczne przedstawia propozycję umowy dzierżawy. Władze państwa informują, jakie działy i rangi będą mu potrzebne do funkcjonowania. Państwo zainteresowane podpisuje umowę. Zapraszamy na forum!

  Dział: Dział Instytucji

  Ilość: bez ograniczeń

  Wnioskujący: 1

  Dodano

 3. Wniosek o dodanie firmy do WSG

  KOSZT USŁUGI - 50Ꞥ
  Dokonaj przelewu na konto Skarb Państwa Federacji Nordackiej (NO261009) i załącz do wniosku potwierdzenie przelewu.
  Link do banku: https://bank.leocja.org/
  Do czego służy ten wniosek?
  Tutaj możesz zawnioskować o dodanie Twojej firmy do Wielkiego Systemu Gospodarczego. Dzięki temu będzie mogła ona prowadzić w tym systemie działalność gospodarczą, co umożliwi jej zarabianie, dokonywanie transakcji, wydobywanie surowców lub też przewóz towarów.
   

  Dział: Dział Instytucji

  Ilość: bez ograniczeń

  Wnioskujący: 6

  Dodano

 4. Rejestracja instytucji - wniosek o wpis do Ewidencji

  Opłaty
  Koszt rejestracji instytucji wynosi:
  50Ꞥ dla Obywatela II Federacji Nordackiej lub obywatela państwa stowarzyszonego z federacją, 100Ꞥ dla każdego innego petenta. Przelewu dokonujemy poprzez Międzynarodowy Bank Pollinu na rachunek Skarb Państwa Federacji Nordackiej (NO261009) i załączamy do wniosku potwierdzenie przelewu.
   
  Do czego to służy?
  Tu złożysz wniosek o rejestrację instytucji. Mówiąc o instytucji, mamy na myśli firmy prywatne i państwowe, partie polityczne, instytucje naukowe, miejscowości i skupiny (grupy firmy).
  Wpis do Ewidencji umożliwia Twojej instytucji rozpoczęcie faktycznej działalności i sprawia, że staje się podmiotem prawa.
  W celu złożenia wniosku ponownie należy anulować ten złożony wcześniej.

  Dział: Dział Instytucji

  Ilość: bez ograniczeń

  Wnioskujący: 16

  Zaktualizowano

 5. Wniosek o zakup nieruchomości

  W tym miejscu złożysz wniosek o zakup nieruchomości.

  Dział: Dział Instytucji

  Ilość: bez ograniczeń

  Wnioskujący: 1

  Dodano

 6. Wniosek o przyznanie mieszkania

  W tym miejscu złożysz wniosek o przyznanie mieszkania państwowego.

  Dział: Dział Obywatelski

  Ilość: bez ograniczeń

  Wnioskujący: 0

  Dodano

 7. Wniosek o zmianę danych osobowych

  W tym miejscu możesz zawnioskować o zmianę swoich dotychczasowych danych. W pole "OPIS" należy wpisać uzasadnienie! Bez uzasadnienia wniosek jest automatycznie odrzucany!
  W celu złożenia wniosku ponownie należy anulować ten złożony wcześniej.

  Dział: Dział Obywatelski

  Ilość: bez ograniczeń

  Wnioskujący: 9

  Zaktualizowano

 8. Wniosek o przywrócenie obywatelstwa

  Jeśli byłeś już kiedyś obywatelem IV Republiki Muratyki - tu złożysz wniosek o przywrócenie obywatelstwa.
  W celu złożenia wniosku ponownie należy anulować ten złożony wcześniej.

  Dział: Dział Obywatelski

  Ilość: bez ograniczeń

  Wnioskujący: 5

  Zaktualizowano