Jump to content

Benjamin Romanow

Marshall of UN Parliament
 • Posts

  94
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Benjamin Romanow last won the day on March 20

Benjamin Romanow had the most liked content!

About Benjamin Romanow

 • Birthday May 5

Recent Profile Visitors

697 profile views

DANE UŻYTKOWNIKA

ID Paszportu

Data przyjazdu

Pełne dane

Podpis

Benjamin Romanow's Achievements

Enthusiast

Enthusiast (6/14)

 • One Year In
 • Collaborator
 • Yobel Ten, który próbuje ale mu nie wychodzi 2021 Rare
 • Conversation Starter
 • One Month Later

Recent Badges

36

Reputation

 1. Tak się niemerytorycznie wtrącę (rozpiszę się pewnie jutro), że traktatprotokół do Statutu wyglądałby świetnie 😛
 2. Przechodzimy do punktu drugiego: Debata o ustanowieniu unii walutowej (tj. wprowadzeniu wspólnej waluty) w ramach Unii Nordackiej. Przedstawienie sytuacji: zostanie dokonane przez Posła @Waksmanw trakcie debaty. Otwieram debatę, której termin zakończenia wyznaczam na 26 marca 2023 r. godz. 20.00.
 3. Skracam głosowanie wobec oddania głosów przez wystarczającą większość posłów i niemożności zmiany rozstrzygnięcia po oddaniu głosów przez pozostałych. Za głosowało pięciu posłów (Waksman, von Hohenburg, Ziemiański, Drenin, von Ribertrop), jedna posłanka była przeciw (Mystere), jeden poseł wstrzymał się od głosu (Romanow). Stwierdzam, iż Parlament przyjął decyzję o mianowaniu Augusta de la Sparasana de Harlin. Podaję również do wiadomości, że decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia i uzyskała numer 1/2023. Opublikowana w dzienniku urzędowym zostanie, gdy tylko takowy unormujemy.
 4. 🔔 Informacja Porządek obrad został uzupełniony o punkty 2-4. Dotychczasowy punkt 2. postanowiono przenieść na koniec porządku.
 5. Głosowanie unieważniam. Kto z Posłów jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał raczy kliknąć przycisk: http://nordata.pl/poll/26
 6. Zamykam debatę. Przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Augusta de la Sparasana de Harlin na sędziego Unijnego Trybunału Arbitrażowego. Raczy napisać kto z państwa Posłów jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Termin na oddanie głosu mija 22 marca 2023 r. @Waksman@Joahim von Ribertrop@Ulefs@Henryk Ziemiański@Robert Drenin@Bolesław Kirianóo von Hohenburg@Femme Mystere
 7. Panowie, proszę nie naruszać godności i powagi Parlamentu. Tam są drzwi.
 8. Skoro nie zamknąłem, to znaczy, że wydłużyłem aż do momentu wyczerpania dyskusji 😉
 9. 🔔 Informacja Porządek obrad został uzupełniony o punkt 2. w brzmieniu: Debata o obsadzeniu pustego mandatu poselskiego.
 10. Przechodzimy do punktu pierwszego: Debata i głosowanie nad przedstawioną przez Cesarstwo Insulii Kandydaturą na sędziego Unijnego Trybunału Arbitrażowego. Przedstawienie sytuacji: Dnia 11 marca br. Prezydium Cesarstwa Insulii, stanowiące organ ustawodawczy tego kraju, przyjęło uchwałę o przedstawieniu Augusta de la Sparasana de Harlin jako kandydata na sędziego Unijnego Trybunału Arbitrażowego. Uchwała została przesłana do Marszałka Parlamentu Unijnego byłej kadencji tego samego dnia. Wobec powyższego, procedura jest zgodna z art. 13 ust. 1 Statutu Unii Nordackiej z dnia 16 października 2022 r., a co za tym idzie – Parlament ma obowiązek rozpatrzyć kandydaturę. Otwieram debatę nad złożoną kandydaturą, której termin zakończenia wyznaczam na 17 lutego 2023 r. godz. 20.00, oczywiście z możliwością wydłużenia.
 11. Szanowni Deputowani, niniejszym otwieram pierwsze posiedzenie Nordackiego Parlamentu Unijnego drugiej kadencji. Obradować będziemy według załączonego porządku obrad, do którego zmiany i uwagi można zgłaszać w drodze wniosku formalnego przesłanego prywatną wiadomością do Marszałka PU (forum lub discord) albo do Kancelarii NPU (wątek zostanie utworzony w najbliższym czasie). ------------------------- PORZĄDEK OBRAD: Debata i głosowanie nad przedstawioną przez Cesarstwo Insulii kandydaturą na sędziego Unijnego Trybunału Arbitrażowego; Debata o ustanowieniu unii walutowej (tj. wprowadzeniu wspólnej waluty) w ramach Unii Nordackiej; Debata nad projektem traktatu o organizacji Unii Nordackiej [projekt Marszałka NPU]; Debata i głosowanie nad projektem uchwały NPU – regulamin NPU [projekt Marszałka NPU]; Debata o obsadzeniu pustego mandatu poselskiego.
 12. W związku z objęciem funkcji marszałka Parlamentu Unii Nordackiej, proszę o nadanie odpowiedniej roli.