Jump to content
×
×
 • Create New...

II Wybory Prezydenckie w II FN


Recommended Posts

699081392_ForumLogo.png.689aa21d25719bb73ca7d6ac93b13ee5.png.5c72378b9625f94b93a448891e426266.png

II WYBORY PREZYDENCKIE W II FN

 

FKW pod moim przewodnictwem rozpisało II wybory na Prezydenta II FN.

Od teraz do godziny 18:00 dnia 1 grudnia w tym wątku prowadzona będzie rejestracja kandydatów.

 

Przydatne informacje:

 

 • Kto posiada bierne prawo wyborcze?
  Każdy, kto najpóźniej 17 listopada 2023 roku uzyskał obywatelstwo II FN, nie pełni w Nordacie urzędu sędziego ani nie został skazany wyrokiem sądu na zakaz pełnienia funkcji publicznych.
 • Kto posiada prawo głosu (czynne prawo wyborcze)?
  Każdy, kto uzyskał obywatelstwo II FN najpóźniej na 7 dni przed dniem głosowania. W przypadku I tury wyborów oznacza to uzyskanie obywatelstwa najpóźniej 30 listopada tego roku.
 • Co jeśli zgłosi się tylko 1 kandydat?
  Organizowane zostaje głosowanie, gdzie głosujący może opowiedzieć się albo ZA, albo PRZECIW kandydatowi. Kandydat wygrywa wybory, jeśli uzyska ponad połowę głosów ZA. W przeciwnym wypadku ponawia się procedurę rejestracji kandydatów, wykluczając przegranemu kandydatowi możliwość zgłoszenia się.
 • Co jeśli spośród kilku kandydatów żaden nie uzyska większości głosów?
  Zostanie zorganizowana II tura głosowania, do której dostanie się dwóch kandydatów, którzy osiągnęli najwyższe poparcie w I turze głosowania.
 • Co jeśli z powodu otrzymania identycznej liczby głosów nie będziemy w stanie określić, którzy kandydaci przechodzą do II tury?
  Jeśli kandydaci uzyskali tyle samo głosów, to pierwszeństwo w wejściu do II tury ma ten, który najwcześniej uzyskał obywatelstwo II FN.
 • Co jeśli w II turze kandydaci uzyskają równo po 50% głosów?
  FKW najpierw sprawdzi, który z nich najwcześniej uzyskał obywatelstwo II FN. Jeśli uzyskali je w tym samym momencie, to FKW przeprowadza losowanie zwycięzcy.

 

Podstawa prawna:

DW: @Obywatel Federacji@Obywatel Federacji - klon

Edited by Leonid Repulijski
 • Like 2

 podpis: Leonid Repulijski
Spiker Kongresu II FN, Przewodniczący FKW, Minister Sprawiedliwości
Klon należący do @Kamiljan de Harlin

Link to comment
Share on other sites

Szanowny Panie Przewodniczący,

 niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę z ramienia Partii Demokratycznej.

 • I love it! 1

WAKSMANPREZIO.png

Kaspar Venir Waksman-Dëter
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

Muratyka1.png Kalkilista.png

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

@Obywatel Federacji  FKW pragnie przypomnieć, że do końca rejestracji kandydatów pozostały niecałe 23 godziny. Gorąco zachęcamy wszystkich Obywateli do zgłaszania się, póki jeszcze jest to możliwe!

 podpis: Leonid Repulijski
Spiker Kongresu II FN, Przewodniczący FKW, Minister Sprawiedliwości
Klon należący do @Kamiljan de Harlin

Link to comment
Share on other sites

FKW zamyka rejestrację kandydatów. Wszyscy zgłoszeni kandydaci spełniają konstytucyjne i ustawowe wymogi, więc wszystkie złożone kandydatury zostają zaakceptowane.

Lista kandydatów:

 • Kaspar Venir Waksman-Dëter,
 • Tadeusz I Wielki.
 • I love it! 1

 podpis: Leonid Repulijski
Spiker Kongresu II FN, Przewodniczący FKW, Minister Sprawiedliwości
Klon należący do @Kamiljan de Harlin

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share