• Kocham to! 3
Skocz do zawartości
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Benjamin Romanow

Obywatel Federacji
 • Postów

  202
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 • Wygrane w rankingu

  9

Ostatnia wygrana Benjamin Romanow w dniu 21 Marca

Użytkownicy przyznają Benjamin Romanow punkty reputacji!

O Benjamin Romanow

 • Urodziny 25 Kwietnia

Ostatnie wizyty

1 563 wyświetleń profilu

DANE UŻYTKOWNIKA

ID Paszportu

Data przyjazdu

Pełne dane

Podpis

Osiągnięcia Benjamin Romanow

Przewodnik

Przewodnik (8/17)

 • Popularny
 • Reakcjonista
 • Roczek
 • Dyskutant
 • Yobel Ten, który próbuje ale mu nie wychodzi 2021 Unikat

Najnowsze odznaki

88

Reputacja

 1. Velke Mesto Achkov, dnia 13 maja 2024 roku Wzywam Federalną Komisję Wyborczą do udzielenia odpowiedzi na poniższe pytanie: Czy Komisja jest pewna, że to obywatelowi von Hohenburg została źle wyliczona siła głosu? Administrator NKI przedstawił w toku przesłuchania, iż to obywatelowi Repulijskiemu zaniżono siłę głosu. Wyznaczam termin na udzielenie odpowiedzi do dnia 14 maja br. do godziny 18:00. Benjamin Romanow Przewodniczący Składu Orzekającego @Federalna Komisja Wyborcza@Leonid Repulijski
 2. Velke Mesto Achkov, dnia 13 maja 2024 roku Zezwalam Prezesowi Nordackiemu Konsorcjum Informatycznemu, Kasparowi Waksman, na zajęcie stanowiska, w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania niniejszego pisma. Benjamin Romanow Przewodniczący Składu Orzekającego @Waksman
 3. Velke Mesto Achkov, dnia 8 maja 2024 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Zarządzam co następuje: Wzywam kompetentnego pracownika Nordackiego Konsorcjum Informatycznego do udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania: Co spowodowało błędne wyliczenie siły głosu obywatela Bolesława Kirianóo von Hohenburg? Czy administrator Sheldon Anszlus Lovelace Romanow-Windsachen, po rozwiązaniu problemu indywidualnego, upewnił się, że siła głosu pozostałych wyborców została wyliczona prawidłowo? Czy można ustalić, o której godzinie został oddany głos przez wyborcę w wyborach prezydenckich? Jeżeli tak – czy obywatel Bolesław Kirianóo von Hohenburg zagłosował przed ponownym wyliczeniem jego siły głosu czy już po? Wyznaczam termin na udzielenie odpowiedzi do dnia 10 maja br. włącznie. Benjamin Romanow Przewodniczący Składu Orzekającego @Federalna Komisja Wyborcza@Leonid Repulijski @Pracownik NKI@Sheldon Anszlus Lovelace
 4. Velke Mesto Achkov, dnia 8 maja 2024 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Zarządzam co następuje: Otwieram rozprawę. Wzywam Federalną Komisję Wyborczą do przedstawienia sprawozdania z przeprowadzonych wyborów do dnia 12 maja br. włącznie. Wzywam Przewodniczącego Federalnej Komisji Wyborczej do przystąpienia do sprawy do dnia 12 maja br. włącznie i wyznaczam termin na zajęcie pierwszego stanowiska do dnia 12 maja br. włącznie. Benjamin Romanow Przewodniczący Składu Orzekającego @Federalna Komisja Wyborcza@Leonid Repulijski
 5. Nie no, w Najwyższym Sądzie Federalnym współczynnik zatrudnienia osób nieheteroseksualnych wynosi 100% /j
 6. Hans Kongelige Højhed Christian, Kronprins af Danmark 🙃
 7. Velke Mesto Achkov, dnia 4 maja 2024 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Działając z urzędu wszczynam postępowanie w sprawie o stwierdzenie ważności wyborów Prezydenta II Federacji Nordackiej III kadencji przeprowadzonych w dniach 26–28 kwietnia 2024 roku; Nadaję sprawie następującą sygnaturę: WW 3/24; Wyznaczam SN Benjamina Romanowa na przewodniczącego składu orzekającego. Benjamin Romanow Sędzia Najwyższy
 8. Velke Mesto Achkov, dnia 4 maja 2024 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Działając z urzędu, wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej o zbadanie zgodności aktów prawnych tj. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, Gospodarki i Nauki z dnia 22 grudnia 2024 roku o rozpatrywaniu wniosków (D.P. poz. 48) z Konstytucją II Federacji Nordackiej; Nadaję sprawie następującą sygnaturę: UZ 1/24; Wyznaczam SN Benjamina Romanowa na przewodniczącego składu orzekającego. Benjamin Romanow Sędzia Najwyższy
 9. Velke Mesto Achkov, dnia 26 kwietnia 2024 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Zarządzam co następuje: Otwieram rozprawę. Wzywam Federalną Komisję Wyborczą do przedstawienia sprawozdania z przeprowadzonych wyborów do dnia 3 maja br. włącznie. Wzywam Przewodniczącego Federalnej Komisji Wyborczej do przystąpienia do sprawy do dnia 3 maja br. włącznie i wyznaczam termin na zajęcie pierwszego stanowiska do dnia 5 maja br. włącznie. Benjamin Romanow Przewodniczący Składu Orzekającego @Federalna Komisja Wyborcza@Leonid Repulijski
 10. Velke Mesto Achkov, dnia 26 kwietnia 2024 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Zarządzam co następuje: działając z urzędu wszczynam postępowanie w sprawie o stwierdzenie ważności powtórnych wyborów do Kongresu II Federacji Nordackiej III kadencji przeprowadzonych w dniach 22–24 kwietnia 2024 roku; nadaję sprawie następującą sygnaturę: WW 2/24; wyznaczam SN Benjamina Romanowa na przewodniczącego składu orzekającego. Benjamin Romanow Sędzia Najwyższy
 11. Velke Mesto Achkov, dnia 21 marca 2024 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Zarządzam co następuje: działając z urzędu wszczynam postępowanie w sprawie o stwierdzenie ważności wyborów do Kongresu II Federacji Nordackiej III kadencji przeprowadzonych w dniach 17–19 marca 2024 roku; nadaję sprawie następującą sygnaturę: WW 1/24; wyznaczam SN Benjamina Romanowa na przewodniczącego składu orzekającego. Benjamin Romanow Sędzia Najwyższy
 12. Velke Mesto Achkov, dnia 21 marca 2024 roku P O S T A N O W I E N I E Postanawiam umorzyć postępowanie o sygnaturze UR 2/24, ponieważ jego rozpoznanie przez Najwyższy Sąd Federalny stało się niecelowe. Odstępuję od sporządzania uzasadnienia. Benjamin Romanow Sędzia Najwyższy