• Kocham to! 3
Skocz do zawartości
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

I Posiedzenie Senatu I Kadencji


Rekomendowane odpowiedzi

Tak jak pisaliśmy na Discordzie, dwuosobowy Senat średnio ma sens, więc dajmy @Piotr Jankowski na Marszałka, uchwalmy co tam musimy i wracajmy do rekrutowania potencjalnych obywateli.

Bolesław Kirianóo von Hohenburg

Spiker Kongresu Federacji Nordackiej

1174.png100464293790614696.png

"Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 miesiąc temu...

No to tak, Piotrowi się umarło, więc drogą kryzysową @Alastor Brodzicki na Marszałka i uchwalamy parę najważniejszych spraw, a mam nadzieję do kolejnej kadencji znajdę jakiegoś nowego potencjalnego Kiriańczyka. Jenerale Brodzicki, potwierdzacie nominację?

Bolesław Kirianóo von Hohenburg

Spiker Kongresu Federacji Nordackiej

1174.png100464293790614696.png

"Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szanowny Marszałku,

przedstawiam projekt zmiany Ustawy Senackiej z dnia 16.07.2022 której brzmienie miałoby się zmienić z:

 

Cytat

 

Ustawa Senacka z dnia 16.07.2022

1. Celem niniejszej ustawy jest uwarunkowanie nadań i odebrań stanu szlacheckiego.

2. Stan szlachecki dzieli się na grupy, z których każda ma większy prestiż i prawa. Od najwyższej:

 • Magnateria
 • Szlachta Wyższa
 • Szlachta Niższa
 • Szlachta zagrodowa
 • Gołota

3. Nadanie stanu szlacheckiego wymaga od kandydata ogromnego wkładu w społeczność, aktywność, nie może on być karany aresztem więcej niż raz. O nadaniu decyduje Imperator lub Senat większością głosów, tak samo jak o odebraniu.

4. Zarówno przy nadaniu, jak i odebraniu stanu szlacheckiego, musi być ku temu jasno określony powód.

5. Każde nadanie stanu szlacheckiego zaczyna się od Gołoty, chyba że Imperator i Senat wspólnie uzgodnią, że nadanie zacznie się już od Szlachty Zagrodowej.

6. Każdy awans albo degradacja w hierarchii szlacheckiej musi być maksymalnie o jeden stopień (wyjątkiem jest wyżej wymieniona sytuacja w której Senat i Imperatorat razem podejmują decyzję, wtedy można maksymalnie o 2).

7. Każde nadanie stanu szlacheckiego jest dziedziczne przez dzieci obu płci.

8. Szlachcic ma prawo do używania herbu rodowego, ustalonego przez szlachcica i zatwierdzonego przez Imperatora, dziedziczonego później przez dziecko. Dziecko w chwili osiągnięcia pełnoletności wybiera, czy chce dziedziczyć herb ojca czy matki (nie dotyczy to nazwiska).

9. Jeżeli Imperator abdykuje nie wyznaczając następcy, zwołuje się walne zgromadzenie, w którym siła głosu to kolejno:

 • Dla zwykłego obywatela ? 1
 • Dla Gołoty 2
 • Dla Szlachty Zagrodowej ? 2,5
 • Dla Szlachty Niższej ? 3
 • Dla Szlachty Wyższej ? 3,5
 • Dla Magnaterii ? 4

 

na:

Cytat

Ustawa Senacka z dnia 16.07.2022

Artykuł 1. Celem niniejszej ustawy jest uwarunkowanie nadań i odebrań stanu szlacheckiego.

Artykuł 2. Stan szlachecki dzieli się na grupy, z których każda ma większy prestiż i prawa. Od najwyższej jest to:

Szlachta nietytuowana - 0pa (nobilitacja z rąk Imperatora)
Zaściannik/Zaściannica - 35pa


Kawaler/Dama - 60pa
Rycerz/Białogłowa - 100pa
Czestnik/Czestnica - 150pa
Baron/Baronessa - 225pa


Hrabia/Hrabina - 350pa
Kniaź/Kniazina - 550pa


Książę Koronny
Król - maksymalnie trzech, z czego Królem Abachazji zostaje zawsze następca tronu

Imperator

LEGENDA:
Zaściannica, Szlachta ziemska, Magnateria, Arystokracja

Artykuł 3. Nadanie stanu szlacheckiego wymaga od kandydata dużego wkładu w społeczność oraz aktywności, nie może on być karany aresztem więcej niż raz. O nadaniu decyduje Imperator lub Senat większością głosów, tak samo jak o odebraniu.

Artykuł 4. Awans w stanie szlacheckim następuje na podstawie punktów aktywności [pa], które zliczane są co dwa tygodnie przez Pałac Imperatorski na podstawie ilości postów danego obywatela i wartości narracyjnej każdego z nich ocenianej przez Pałac w skali od 1 do 5. Przeliczenie punktowania postów na punkty aktywności  wykonuje się według wzoru:

 • Nierozbudowany post, jedno do trzech zdań - 0 pa
 • Post zawierający jedno do pięciu zdań bez wartości narracyjnych - 1 pa
 • Post zawierający jedno do pięciu zdań zawierający wartość narracyjną - 2pa
 • Post zawierający powyżej pięciu zdań i wartość narracyjną - 5pa
 • Post zawierający powyżej pięciu zdań zawierający wysoką wartość narracyjną lub merytoryczną - oceniane osobno?

Artykuł 5. Wraz z przejściem szlachcica z grupy Zaściannickiej do Ziemskiej następuje nadanie herbu szlacheckiego według wyboru szlachcica. Herb jest dziedziczny przez dzieci szlachcica niezależnie od płci.

Artykuł 6. Przy okazji nadania herbu cała rodzina realna szlachcica, jeśli takową posiada, staje się kiriańskim rodem szlacheckim z nazwiskiem zastrzeżonym prawnie do używania przez osoby trzecie.

Artykuł 7. Przy okazji nadania herbu szlachcic otrzymuje jedną z gmin wybranej Gubernii w ramach Korony Suwerennej, która odtąd nazywana jest lennem tegoż szlachcica.

Artykuł 8. Wraz z nadaniem kolejnych tytułów szlacheckich wyższych niż zaściannickie nadaje się fragment terenu w pobliżu lenna i włącza w jego skład.

Artykuł 9. Dodatkowo szlachcic może dokupić fragment terenu w pobliżu lenna za cenę określoną osobno w spisie dla każdej Gubernii według wartości strategicznej obszaru.

Artykuł 10. Jeśli Imperator abdykuje nie wyznaczając następcy odbywa się elekcja w której głos ma cała brać szlachecka oraz społeczeństwo obywatelskie według siły głosu. Siła głosu to kolejno:

 • dla zwykłego obywatela - 1
 • dla Szlachcica nietytuowanego - 1,5
 • dla Zaściannika/Zaściannicy - 2
 • dla Kawalera/Damy - 3
 • dla Czestnika/Czestnicy - 3,5
 • dla Barona/Baronessy - 4
 • dla Hrabiego/Hrabiny - 5
 • dla Kniazia/Kniaziny - 6
 • dla Księcia Koronnego - 7,5
 • dla Króla - 8,5

?Obywatel spamiący dla korzyści osobistych podlega karze pozbawienia pa w wysokości ustalanej osobno dla każdego delikwenta na podstawie dotkliwości spamu.

 

Bolesław Kirianóo von Hohenburg

Spiker Kongresu Federacji Nordackiej

1174.png100464293790614696.png

"Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 minuty temu, Bolesław Kirianóo von Hohenburg napisał:

Szanowny Marszałku,

przedstawiam projekt zmiany Ustawy Senackiej z dnia 16.07.2022 której brzmienie miałoby się zmienić z:

 

na:

 

Co do artykułu 4, podpunktu 4 mam pewną uwagę. Może by zmienić "Post zawierający powyżej pięciu zdań" na "Post zawierający powyżej pięciu zdań i wartość narracyjną" co pozwoli uniknąć dorabiania sobie pa na rozpisywaniu jednego zdania na kilka. 

Więcej zastrzeżeń nie mam, ja jestem na tak.

99861323650695174.png

Jenerał Szabli Kiriańskiei, Tytularny Koronny Książę Begnamski i Kawaler Orderu Krzyża Żelabrnego
Bez Boga ani do proga, bez karabeli ani z pościeli!
100464293790614696.png 99861323650695177.png 100071186876072430.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

29 minut temu, Alastor Brodzicki napisał:

Co do artykułu 4, podpunktu 4 mam pewną uwagę. Może by zmienić "Post zawierający powyżej pięciu zdań" na "Post zawierający powyżej pięciu zdań i wartość narracyjną" co pozwoli uniknąć dorabiania sobie pa na rozpisywaniu jednego zdania na kilka. 

Więcej zastrzeżeń nie mam, ja jestem na tak.

Wyedytowano poprawkę. Skoro mamy poparcie 2/3, możemy uchwalać?

Bolesław Kirianóo von Hohenburg

Spiker Kongresu Federacji Nordackiej

1174.png100464293790614696.png

"Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 Udostępnij