• Kocham to! 3
Skocz do zawartości
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

I Posiedzenie Sejmu III kadencji


Waksman
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
 •   Zaimki: on/jego

 •   Zaimki: on/jego
 • NIO: 2709210001

 • NIO: 2709210001

  Drodzy @Obywatel!

  Czas posprzątać ten sejmowy burdel, co mi zalega na biurku w Kancelarii Marszałka Wielkiego. Niniejszym otwieram I Posiedzenie Sejmu III kadencji. Wiem, że kadencje się skończyły, bo wyborów nie ma, ale chyba tradycję można utrzymać, żeby tak co 2 miesiące zmieniać numerację ?

  Przedstawię państwu kolejność rozpatrywania ustaw z Kancelarii:

  1. Projekt ustawy o kryteriach uznawania innych mikronacji,
  2. Projekt ustawy zmieniającej zapisy Ustawy Sejmu Muratyckiego o symbolach narodowych,
  3. Projekt ustawy o zmianie Ustawy o odznaczeniach państwowych,
  4. Projekt ustawy o zmianie Ustawy o Ewidencji Instytucji,
  5. Projektu ustawy o zmianie Uchwały ws. podziału administracyjnego

  Jak widać, roboty jest bardzo dużo, także nie zwlekajmy. Jednocześnie apeluję do wszystkich @Obywatel o jak największą aktywność w czasie debat i głosowań. Zależy mi na tym, aby powyższe akty przeprowadzić przez Sejm jak najszybciej.

  Przejdźmy więc do pierwszej debaty - debaty nad projektem ustawy o kryteriach uznawania innych mikronacji autorstwa mojego:

  Cytat

  projekt Ustawa o kryteriach uznawania innych mikronacji
  z dnia xx xx 2021

  Rozdział I
  [Informacje ogólne]

  Art. 1. Niniejsza ustawa określa tryb oraz kryteria jakie musi spełnić mikronacja, aby została uznana przez IV Republikę Muratyki za pełnoprawny podmiot na arenie międzynarodowej.

  Art. 2. Mikronację uznaje się poprzez stosowny Ukaz Prezydenta IV Republiki Muratyki. W przypadku uznania mikronacji niespełniającej zapisy niniejszej ustawy Ukaz uznaje się za nieważny.

  Art. 3. Prezydent nie może wycofać (unieważnić Ukazu o uznaniu) uznania danej mikronacji. Może to zrobić Sejm w drodze stosownej uchwały.

  Art. 3a. Wyjątkiem do art. 3 jest sytuacja w której dana mikronacja przestała być aktywna.

  Rozdział II
  [Kryteria uznania mikronacji]

  Art. 4. Aby można było uznać mikronację musi ona:

  1. Posiadać własne forum dyskusyjne (bądź dział na forum w przypadku państw stowarzyszonych),
  2. Posiadać minimalną ilość 3 obywateli,
  3. Istnieć od minimum 1 miesiąca i wykazać się aktywnością przekraczającą 50 postów w ciągu 1 miesiąca,
  4. Posiadać określone terytorium,
  5. Posiadać suwerenną władzę,
  6. Nie wyrażać wrogości wobec IV Republiki Muratyki, nie zagrażać jej bytowi oraz interesom,
  7. Nie budzić wątpliwości co do posiadania kilku tożsamości przez jednego jej mieszkańca bądź obywatela.

  Rozdział III
  [Prowadzenie listy państw uznawanych]

  Art. 5. Wszystkie państwa uznane przez IV Republikę Muratyki winne być spisane i opublikowane na forum IV Republiki Muratyki przez Prezydenta. Prezydent może wyznaczyć daną osobę do prowadzenia takowej listy stosownym Ukazem.

  Art. 6. Ilekroć zajdzie zmiana w uznaniu danej mikronacji Prezydent lub osoba upoważniona winien/winna wyedytować listę.

  Rozdział IV
  [Przepisy końcowe]

  Art. 7. Ustawa wchodzi w życie w dzień ogłoszenia

  Debata potrwa 24h. Chętnych @Obywatel lub @Mieszkaniec proszę o zabieranie głosu.

  SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
  Kaspar Venir Waksman-Dëter
  były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

  Muratyka1.png Kalkilista.png

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Opublikowano
 •   Zaimki: on/jego

 •   Zaimki: on/jego
 • NIO: 2709210001

 • NIO: 2709210001

  Cóż, jako takich wymogów odnośnie terytorium nie będzie. Wystarczy żeby mikronacja którą chcemy uznać miała zdefiniowane terytorium, które znajduje się w polskim Mikroświecie.

  • Lubię to 1

  SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
  Kaspar Venir Waksman-Dëter
  były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

  Muratyka1.png Kalkilista.png

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Opublikowano
 • NIO: 2908210003

 • NIO: 2908210003

  Cóż, w mojej opinii całokształt projektu jest jak najbardziej dobry i nie wymaga większych zmian. 

  Zastanawiam się jednak nad procesem wycofania uznania, przewidujemy co się sanie gdy dana mikronacja nie spełnia warunków uznania, co jednak w przypadku gdy przestaje ona spełniać ona te warunki po jakimść czasie, zakładając teoretycznie że aktywność takiej mikronacji spadnie przez co przestanie spełniać wymogi Ust.3 Art.4 lub zacznie przejawiać wrogość wobec Republiki Muratyki.

  Prezydent sam będzie o tym decydował czy będzie on musiał jeszcze uzyskać aprobatę Sejmu ?

  8eb9053500921dd86408d26eec6ac359.png

  Koribia.png.738c8effbe8dc33139307bf6a10de6e2.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

   

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Opublikowano
 •   Zaimki: on/jego

 •   Zaimki: on/jego
 • NIO: 2709210001

 • NIO: 2709210001

  Albercie, zgodnie z projektem ustawy:

  Cytat

  Art. 3. Prezydent nie może wycofać (unieważnić Ukazu o uznaniu) uznania danej mikronacji. Może to zrobić Sejm w drodze stosownej uchwały.

  Prezydent nie będzie mógł sam z siebie wycofać uznania jakiegokolwiek kraju. Będzie mógł to zrobić Sejm zwykłą większością głosów, przyjmując odpowiednią uchwałę.

  SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
  Kaspar Venir Waksman-Dëter
  były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

  Muratyka1.png Kalkilista.png

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Jak wynika z Art. 2

  Cytat

  Mikronację uznaje się poprzez stosowny Ukaz Prezydenta IV Republiki Muratyki. W przypadku uznania mikronacji niespełniającej zapisy niniejszej ustawy Ukaz uznaje się za nieważny.

  A konkretnie z celowo podkreślonego fragmentu, naruszenie danego kryterium doprowadza do unieważnienia Ukazu na mocy prawa (!), co za tym idzie kryteria te powinny być zwyczajnie zero-jedynkowe, żeby nie doprowadzić do "baboli" prawnych, w których nie będzie wiadomo czy dany ukaz jest ważny czy nie.

  Cytat
  • Posiadać suwerenną władzę,
  • Nie wyrażać wrogości wobec IV Republiki Muratyki, nie zagrażać jej bytowi oraz interesom,
  • Nie budzić wątpliwości co do posiadania kilku tożsamości przez jednego jej mieszkańca bądź obywatela.

  Wszystkie z wymienionych wyżej cech są subiektywne. Parlament i tak ma prawo do wycofania uznania, a punkty te mają w myśl ustawodawcy dotyczyć sytuacji kiedy uznanie staje się nieważne samo z siebie, w wyniku niespełnienia danej przesłanki. Nie sugeruję, żeby uznawać państwa, które mogą nie spełniać chociaż jednego z tych wymogów, ale o tym powinien zadecydować parlament (kiedy wycofanie uznania będzie zgodne z interesem Muratyki), a tak obecnie nie będzie się w stanie jednoznacznie określić czy dana X-nacja jest jeszcze uznawana czy nie. Może to nawet doprowadzić do absurdu kiedy część społeczeństwa będzie uznawało, że X-nacja jest uznawana, bo spełnia przesłanki, a część będzie twierdziła, że tak naprawdę Ukaz o uznaniu X-nacji jest nieważny.

  Osobiście opowiadałbym się za zmianą artykułu 4 z obecnie brzmiącego na:

  Cytat

  Art. 4. Aby można było uznać mikronację musi ona:

  1. Posiadać własne forum dyskusyjne (bądź dział na forum w przypadku państw stowarzyszonych) albo własny serwer discordowy,
  2. Posiadać minimalną ilość 2 obywateli,
  3. Istnieć od minimum 1 miesiąca i wykazać się aktywnością przekraczającą 25 postów w ciągu 1 miesiąca, w przypadku państw bez forum, ale z serwerem discordowym - co najmniej jedna wiadomość przez dziesięć kolejnych dni,
  4. Posiadać określone terytorium,
  5. Posiadać suwerenną władzę,
  6. Nie wyrażać wrogości wobec IV Republiki Muratyki, nie zagrażać jej bytowi oraz interesom,
  7. Nie budzić wątpliwości co do posiadania kilku tożsamości przez jednego jej mieszkańca bądź obywatela.

  Ponadto dodałem kilka poprawek (pogrubiony tekst z kursywą i podkreśleniem)

  Uzasadnienie - już niegdyś za czasów FN prowadziliśmy dyplomacje z państwami nie posiadającymi początkowo forum. Musimy wyjść z betonu i być bardziej otwartymi na nowe postrzeganie tej rozrywki. No i niektóre wymagania były zbyt duże - wydaje mi się, że warto wspierać projekty nawet jeśli początkowo skazane na porażkę, aby zachęcić nowych użytkowników do działalności mikronacyjnej (jeśli wszystkie państwa miałyby duże wymagania do bycia przez dane państwo uznawanym, to w jaki sposób nieuznawane państwo miałoby być aktywne?). Zapraszam do dyskusji.

  1113.png

  Grzegorz Szarak von Hohenburg

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Opublikowano
 • NIO: 2908210003

 • NIO: 2908210003

  Wszystko fajnie ale w moich oczach dalej mikronacje działające jedynie na discordzie to nie prawdziwe mikronacjie, i nie jest to wyłącznie moja opinia ale również opinia wielu innych mikronautów.

  Ja bym z tego w ogóle zrezygnował.

  • Kocham to! 1

  8eb9053500921dd86408d26eec6ac359.png

  Koribia.png.738c8effbe8dc33139307bf6a10de6e2.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

   

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Opublikowano
 •   Zaimki: on/jego

 •   Zaimki: on/jego
 • NIO: 2709210001

 • NIO: 2709210001
  Godzinę temu, Grzegorz Szarak napisał:

  A konkretnie z celowo podkreślonego fragmentu, naruszenie danego kryterium doprowadza do unieważnienia Ukazu na mocy prawa (!), co za tym idzie kryteria te powinny być zwyczajnie zero-jedynkowe, żeby nie doprowadzić do "baboli" prawnych, w których nie będzie wiadomo czy dany ukaz jest ważny czy nie.

  Nie naruszenie, a niespełnienie danego kryterium przez państwo uznane Ukazem Prezydenta prowadzi do jego nieważności. Jeśli państwo zostanie uznane przez Prezydenta i Sejm spełniając kryteria, a za 2 miesiące np. te kryteria spełniać przestanie to nie wynika z tego artykułu, że ten Ukaz jest nie ważny. Kryteria bierze się pod uwagę tylko w przypadku uznawania państwa, a nie po jego uznaniu.

  Godzinę temu, Grzegorz Szarak napisał:

  Może to nawet doprowadzić do absurdu kiedy część społeczeństwa będzie uznawało, że X-nacja jest uznawana, bo spełnia przesłanki, a część będzie twierdziła, że tak naprawdę Ukaz o uznaniu X-nacji jest nieważny.

  Państwo uznane Ukazem i uchwałą Sejmu jest przez nas uznane - ten fakt nie zmienia się do momentu wycofania tego uznania poprzez uchwałę Sejmu. Każdy może sobie sądzić co chce, ale jeśli dany kraj nie spełnia warunków, został wcześniej uznany, ale to uznanie nie zostało wycofane przez Sejm, to zgodnie z tym dokumentem ten kraj jest nadal przez nas uznawany.

  Godzinę temu, Grzegorz Szarak napisał:

  albo własny serwer discordowy,

  Jestem stanowczo przeciwny uznawaniu państw, które działają tylko na Discordzie. Żyjemy w Pollinie w którym ogólną zasadą jest, że mikronacja działa na forum. Ba! Od momentu powstania Dreamlandu tak jest. Nie uważam, że jest to moment w którym powinniśmy ten stan rzeczy zmienić. Musimy utrwalać formułę forum, a nie ją zakopywać.

  Nie rozumiem także wykreślenia przez Pana punktów 5-7. Dlaczego mielibyśmy uznawać państwa bez suwerennej władzy, państwa anarchie? Dlaczego mielibyśmy uznawać kraje, które godzą w nasze dobre imię? I co najważniejsze, mając na względzie ostatnie wydarzenia - dlaczego mielibyśmy uznawać kraje w których działania klonerskie są jak najbardziej legalne i dozwolone? Jestem absolutnie przeciwny zaproponowanej poprawce.

  SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
  Kaspar Venir Waksman-Dëter
  były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

  Muratyka1.png Kalkilista.png

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Opublikowano
 • NIO: 2908210003

 • NIO: 2908210003

  Jak dla mnie na razie wszelkie wątpliwości zostały rozwiane i zgadzam się z powyższą wypowiedzią pana Marszałka @Waksman na poprawki pana @Grzegorz Szarak za wyjątkiem jednej.

  Faktycznie smutny może być fakt że przez kloning możemy jakiegoś państwa nie uznać gdyż nie zawsze może być to wina władz które po prostu nie są świadome istnienia takiego procederu.

  Może warto zmienić zapis Ust.7 w Art.4 na:

  Cytat

  Władza świadomie toleruje posiadanie kilku tożsamości przez jednego mieszkańca lub obywatela.

  Może nie zmienia to wiele ale w moich oczach odbiera ewentualny pretekst by nie uznać jakiejś mikronacji tylko przez to że za plecami władz jej mieszkaniec posiada tam kilka tożsamości.

  8eb9053500921dd86408d26eec6ac359.png

  Koribia.png.738c8effbe8dc33139307bf6a10de6e2.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

   

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Przedstawiam tu swoją wizję (lepiej mi tak pisać). Zmiany pogrubione i pokolorowane. Postanowiłem dodać niektóre poprawki zaproponowane przez Szanownych wcześniej.

  Cytat

  projekt 
  Ustawa o kryteriach uznawania innych mikronacji
  z dnia xx xx 2021

  Rozdział I
  [Informacje ogólne]

  Art. 1. Niniejsza ustawa określa tryb oraz kryteria jakie musi spełnić mikronacja, aby została uznana przez IV Republikę Muratyki za pełnoprawny podmiot na arenie międzynarodowej.
  Art. 2. Mikronację uznaje się poprzez stosowny Ukaz Prezydenta IV Republiki Muratyki. W przypadku uznania mikronacji niespełniającej zapisy niniejszej ustawy Ukaz uznaje się za nieważny.
  Art. 3. Wycofać uznanie mikronacji (unieważnić Ukaz o uznaniu) może tylko Sejm w drodze stosownej uchwały.
  Art. 3a. Wyjątkiem do art. 3 jest sytuacja w której dana mikronacja przestała być aktywna lub pojawiło się z jej strony poważne zagrożenie dla IV Republiki Muratyki. Wtedy wycofać uznanie może również Prezydent IV Republiki Muratyki.

  Rozdział II
  [Kryteria uznania mikronacji]

  Art. 4. Aby można było uznać mikronację musi ona spełnić następujące kryteria:

  1. Posiada własne forum dyskusyjne (bądź dział na forum w przypadku państw stowarzyszonych),
  2. Posiada co najmniej 2 obywateli,
  3. Istnieje od minimum 1 miesiąca i wykazuje się aktywnością przekraczającą 50 postów w ciągu 1 miesiąca,
  4. Posiada określone terytorium i suwerenną władzę,
  5. Posiadać suwerenną władzę,
  6. Nie wyraża wrogości wobec IV Republiki Muratyki, nie zagrażać jej bytowi oraz interesom,
  7. Jej władza nie może świadomie tolerować posiadania kilku tożsamości przez jednego mieszkańca lub obywatela.

  Rozdział III
  [Prowadzenie listy państw uznawanych]

  Art. 5. Wszystkie państwa uznane przez IV Republikę Muratyki muszą być spisane i opublikowane w publicznie dostępnym miejscu (takim jak strona lub forum) przez Prezydenta. Prezydent może wyznaczyć daną osobę do prowadzenia takowej listy stosownym Ukazem.
  Art. 6. Ilekroć zajdzie zmiana w uznaniu danej mikronacji, Prezydent lub osoba upoważniona winien/winna dokonać aktualizacji listy.

  Rozdział IV
  [Przepisy końcowe]

  Art. 7. Ustawa wchodzi w życie w dzień ogłoszenia

   

  Dziękuję, jeśli są pytania, proszę zadawać.

  Benjamin

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Opublikowano
 •   Zaimki: on/jego

 •   Zaimki: on/jego
 • NIO: 2709210001

 • NIO: 2709210001

  Powiem szczerze, ja więcej pytań odnośnie projektu przedstawionego przez szanownego @FPvR nie mam. Ponadto składam wniosek formalny o skrócenie debaty i przejście do głosowania. Aby wniosek został przyjęty proszę o wyrażenie dla niego poparcia przez dwóch innych posłów (z wyjątkiem mnie oczywiście). Jeśli do jutra godziny 12:00 wniosek nie uzyska wymaganej ilości głosów poparcia, wtedy debata zakończy się w terminie przewidzianym w pierwszym poście.

  SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
  Kaspar Venir Waksman-Dëter
  były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

  Muratyka1.png Kalkilista.png

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Opublikowano
 •   Zaimki: on/jego

 •   Zaimki: on/jego
 • NIO: 2709210001

 • NIO: 2709210001

  Wniosek formalny uzyskał wymaganą ilość głosów poparcia - debata zostaje skrócona, przechodzimy do głosowania nad poniższym projektem. Głosowanie potrwa 24 godziny do dnia 18.02 godziny 11:00.

  Cytat

  projekt 
  Ustawa o kryteriach uznawania innych mikronacji
  z dnia xx xx 2021

  Rozdział I
  [Informacje ogólne]

  Art. 1. Niniejsza ustawa określa tryb oraz kryteria jakie musi spełnić mikronacja, aby została uznana przez IV Republikę Muratyki za pełnoprawny podmiot na arenie międzynarodowej.
  Art. 2. Mikronację uznaje się poprzez stosowny Ukaz Prezydenta IV Republiki Muratyki.
  Art. 3. Wycofać uznanie mikronacji (unieważnić Ukaz o uznaniu) może tylko Sejm w drodze stosownej uchwały.
  Art. 3a. Wyjątkiem do art. 3 jest sytuacja w której dana mikronacja przestała być aktywna lub pojawiło się z jej strony poważne zagrożenie dla IV Republiki Muratyki. Wtedy wycofać uznanie może również Prezydent IV Republiki Muratyki.

  Rozdział II
  [Kryteria uznania mikronacji]

  Art. 4. Aby można było uznać mikronację musi ona spełnić następujące kryteria:

  1. Posiada własne forum dyskusyjne (bądź dział na forum w przypadku państw stowarzyszonych),
  2. Posiada co najmniej 2 obywateli,
  3. Istnieje od minimum 1 miesiąca i wykazuje się aktywnością przekraczającą 50 postów w ciągu 1 miesiąca,
  4. Posiada określone terytorium i suwerenną władzę,
  5. Nie wyraża wrogości wobec IV Republiki Muratyki, nie zagrażać jej bytowi oraz interesom,
  6. Jej władza nie może świadomie tolerować posiadania kilku tożsamości przez jednego mieszkańca lub obywatela.

  Rozdział III
  [Prowadzenie listy państw uznawanych]

  Art. 5. Wszystkie państwa uznane przez IV Republikę Muratyki muszą być spisane i opublikowane w publicznie dostępnym miejscu (takim jak strona lub forum) przez Prezydenta. Prezydent może wyznaczyć daną osobę do prowadzenia takowej listy stosownym Ukazem.
  Art. 6. Ilekroć zajdzie zmiana w uznaniu danej mikronacji, Prezydent lub osoba upoważniona winien/winna dokonać aktualizacji listy.

  Rozdział IV
  [Przepisy końcowe]

  Art. 7. Ustawa wchodzi w życie w dzień ogłoszenia

  Cytat

   

  Piotr Romanow - 
  Kaspar Waksman-Dëter - ZA
  Albert Fryderyk de Espada -
  Maximilian von Stirlitz -
  Xavier ?sa -
  Heinrich von Wattzau -
  Michaił Pawłow -
  Federant Patryk van Rockwell -
  Grzegorz Szarak von Hohenburg -
  Damiano á-la Triste - 

   

  DW: @Obywatel

  SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
  Kaspar Venir Waksman-Dëter
  były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

  Muratyka1.png Kalkilista.png

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Cytat

  Piotr Romanow - 
  Kaspar Waksman-Dëter - ZA
  Albert Fryderyk de Espada -
  Maximilian von Stirlitz -
  Xavier ?sa -
  Heinrich von Wattzau -
  Michaił Pawłow -
  Federant Patryk van Rockwell - ZA
  Grzegorz Szarak von Hohenburg -
  Damiano á-la Triste - 

   

  Benjamin

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Piotr Romanow - 
  Kaspar Waksman-Dëter - ZA
  Albert Fryderyk de Espada -
  Maximilian von Stirlitz -
  Xavier ?sa -
  Heinrich von Wattzau -
  Michaił Pawłow - ZA
  Federant Patryk van Rockwell - ZA
  Grzegorz Szarak von Hohenburg -
  Damiano á-la Triste - 

  Michaił  Grigoriewicz  Pawłow

  spacer.png

  Marynarz Wielkiej Floty Republiki 

  spacer.png

   

   

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Opublikowano
 • NIO: 2908210003

 • NIO: 2908210003
  Cytat

  Piotr Romanow - 

  Kaspar Waksman-Dëter - ZA

  Albert Fryderyk de Espada - ZA

  Maximilian von Stirlitz -

  Xavier ?sa -

  Heinrich von Wattzau -

  Michaił Pawłow - ZA

  Federant Patryk van Rockwell - ZA

  Grzegorz Szarak von Hohenburg -

  Damiano á-la Triste - 

   

  8eb9053500921dd86408d26eec6ac359.png

  Koribia.png.738c8effbe8dc33139307bf6a10de6e2.pngd163f8cdb3f91e7d14a03435118e2fd2.png.86fdf0557357fae59b90edaf1f1fd87c.png1141.png

   

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Cytat

  Piotr Romanow - 

  Kaspar Waksman-Dëter - ZA

  Albert Fryderyk de Espada - ZA

  Maximilian von Stirlitz -

  Xavier ?sa -

  Heinrich von Wattzau -

  Michaił Pawłow - ZA

  Federant Patryk van Rockwell - ZA

  Grzegorz Szarak von Hohenburg - ZA

  Damiano á-la Triste - 

   

  Edytowane przez Grzegorz Szarak

  1113.png

  Grzegorz Szarak von Hohenburg

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Piotr Romanow - 

   

  Kaspar Waksman-Dëter - ZA

   

  Albert Fryderyk de Espada - ZA

   

  Tymoteusz Piechota- ZA

   

  Xavier ?sa -

   

  Heinrich von Wattzau -

   

  Michaił Pawłow - ZA

   

  Federant Patryk van Rockwell - ZA

   

  Grzegorz Szarak von Hohenburg -

   

  Damiano á-la Triste - 

   

   

  Tymoteusz Dostojewski vel Piechota

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  ? Wystąpiła pomyłka, aktualna lista tutaj:

  Cytat

  Piotr Romanow - 
  Kaspar Waksman-Dëter - ZA
  Albert Fryderyk de Espada - ZA
  Maximilian von Stirlitz - ZA
  Xavier ?sa -
  Heinrich von Wattzau -
  Michaił Pawłow - ZA
  Federant Patryk van Rockwell - ZA
  Grzegorz Szarak von Hohenburg - ZA
  Damiano á-la Triste - 

   

  Benjamin

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Opublikowano
 •   Zaimki: on/jego

 •   Zaimki: on/jego
 • NIO: 2709210001

 • NIO: 2709210001

  Cóż, regulamin Sejmu nie przewiduje wniosku formalnego o skrócenie głosowania... Zwykła większość jest jednak osiągnięta, dlatego tak, możemy skrócić głosowanie jeśli poparcie dla tego działania wyrazi jeszcze jeden poseł.

  SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
  Kaspar Venir Waksman-Dëter
  były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

  Muratyka1.png Kalkilista.png

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Cytat

  Piotr Romanow - 
  Kaspar Waksman-Dëter - ZA
  Albert Fryderyk de Espada - ZA
  Maximilian von Stirlitz - ZA
  Xavier ?sa -
  Heinrich von Wattzau -
  Michaił Pawłow - ZA
  Federant Patryk van Rockwell - ZA
  Grzegorz Szarak von Hohenburg - ZA
  Damiano á-la Triste -  ZA

   

  I też chcę skrócić głosowanie

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Opublikowano
 •   Zaimki: on/jego

 •   Zaimki: on/jego
 • NIO: 2709210001

 • NIO: 2709210001

  W takim razie skracamy głosowanie. Podsumujmy je - głos oddało 7 z 10 posłów:

  ZA było 7 posłów,
  nikt nie był PRZECIW,
  nikt się nie WSTRZYMAŁ.

  Niniejszym ogłaszam, że Sejm ustawę przyjął. Jednocześnie jako Wiceprezydent IV RM ją podpisuję.

  Przejdźmy do drugiego punktu porządku obrad, czyli debaty nad projektem ustawy zmieniającej zapisy Ustawy Sejmu Muratyckiego o symbolach narodowych:

  Cytat

  projekt Ustawa zmieniająca zapisy Ustawy Sejmu Muratyckiego o symbolach narodowych
  z dnia xx xx xxxx

  Art. 1. W ustawie Sejmu Muratyckiego w sprawie symboli narodowych zmienia się brzmienie:

  1. Art. 1. na: "Flagą IV Republiki Muratyki jest prostokąt o proporcjach 3:5 składający się z 2 pasów o kolorach (kolejno od góry) białym oraz czarnym z krzyżem skandynawskim o kolorze blado-czerwonym (#be192f). Wizerunek flagi zawiera załącznik 1 do niniejszej ustawy."
  2. Art. 2. na: "Godłem IV Republiki Muratyki jest wizerunek flagi z umieszczonym na jej środku słońcem muratyckim z niebieską obwiednią (#00b5d0), w które wpisane są symbole kangura azymuckiego, znaku kugarskiego oraz pawia koribijskiego, w tarczy o kształcie określonym w załączniku drugim. Wizerunek godła zawiera załącznik 2 do niniejszej ustawy."
  3. Art. 3. na: "Symbole IV Republiki Muratyki podlegają prawnej ochronie. Zakazane jest ich jawne profanowanie."

  Art. 2. Zmienia się załączniki na:

  1. Załącznik 1:
   4RMflagaMa?éa.png

  2. Załącznik 2:
   IVRepublikaGodło3.png

  Debata potrwa 24 godziny do dnia 18 lutego godz. 17:00. Chętnych proszę o zabranie głosu.

  Ja od siebie zgłaszam wniosek formalny o skrócenie debety i przejście do głosowania. Do tego potrzeba jednak poparcia dwóch innych posłów prócz mnie. Ktoś coś? XD

  SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
  Kaspar Venir Waksman-Dëter
  były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

  Muratyka1.png Kalkilista.png

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  • Waksman zablokował(a) ten temat
  Gość
  Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
   Udostępnij