Jump to content
×
×
  • Create New...

Rozkazy Komisarza Ludowego Bezpieczeństwa Narodowego.


Robert Drenin
 Share

Recommended Posts

 
Rozkaz Komisarza Ludowego Bezpieczeństwa Narodowego
z dnia 09.08.2022r.
w sprawie przemieszczenia wojsk.


art. 1.
Zarządza się przemieszczenie 1 Pułku Brygady im. Czerwonego Sztandaru do Sarmowa.

art. 2.
Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Podpis Komisarza Ludowego Bezpieczeństwa Narodowego:
/-/ - Robert Drenin

 

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Związku Kolektywistycznych Republik Rad

Link to comment
Share on other sites

  • Robert Drenin changed the title to Rozkazy Komisarza Ludowego Bezpieczeństwa Narodowego.
 
Rozkaz Komisarza Ludowego Bezpieczeństwa Narodowego
z dnia 02.09.2022r.
w sprawie odwołania przemieszczenia wojsk.


art. 1.
1. Zarządza się powrót 1 Pułku Brygady im. Czerwonego Sztandaru do Nowańska.
2. Rozkaz Komisarza Ludowego Bezpieczeństwa Narodowego z dnia 09.08.2022r. w sprawie przemieszczenia wojsk uznaje się za nieważny.

art. 2.
Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podpis Komisarza Ludowego Bezpieczeństwa Narodowego:
/-/ - Robert Drenin

 

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Związku Kolektywistycznych Republik Rad

Link to comment
Share on other sites

 
Rozkaz Komisarza Ludowego Bezpieczeństwa Narodowego
z dnia 09.02.2023r.
w sprawie korpusu ekspedecyjnego w Brodrii.


art. 1.
1. Zarządza się wysłanie 2 Brygady Piechoty im. Pół Koła Zębatego i Młota do Brodryjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Rad w ramach korpusu ekspedecyjnego.
2. 2 Brygada Piechoty im. Pół Koła Zębatego i Młota ma obowiązek wykonywać rozkazy Sztabu Generalnego BFSRR i Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Brodrii na czas trwania działań wojennych.
3. Komisarz Ludowy Bezpieczeństwa Narodowego w każdej chwili ma prawo do wydania rozkazu o powrocie 2 Brygady Piechoty im. Pół Koła Zębatego i Młota do Republiki Socjalistycznej Czesnoradu.

art. 2.
Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podpis Komisarza Ludowego Bezpieczeństwa Narodowego:
/-/ - Robert Drenin

 

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Związku Kolektywistycznych Republik Rad

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
 
Rozkaz Komisarza Ludowego Bezpieczeństwa Narodowego
z dnia 09.06.2023r.
w sprawie korpusu ekspedecyjnego w Tropikanie.


art. 1.
1. Zarządza się wysłanie 1 Brygady Piechoty im. Czerwonego Sztandaru do Tropikańskiej Republiki Rad w ramach korpusu ekspedecyjnego.
2. 1 Brygada Piechoty im. Czerwonego Sztandaru ma obowiązek wykonywać rozkazy Sztabu Generalnego TRR i Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Tropikany na czas trwania działań wojennych.
3. Komisarz Ludowy Bezpieczeństwa Narodowego w każdej chwili ma prawo do wydania rozkazu o powrocie 1 Brygady Piechoty im. Czerwonego Sztandaru do Republiki Socjalistycznej Czesnoradu.

art. 2.
Rozkaz wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podpis Komisarza Ludowego Bezpieczeństwa Narodowego:
/-/ - Robert Drenin

 

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Związku Kolektywistycznych Republik Rad

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share