• Kocham to! 3
Skocz do zawartości
×
×
 • Dodaj nową pozycję...
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

Netoperek - portal społecznościowy


Rekomendowane odpowiedzi

Avatar

Pragnę ogłosić nasze wsparcie dla protestujących Kugarów. Wbrew temu co piszą niektórzy politycy, kwestia autonomii to sprawa ważna dla wszystkich obywateli Muratyki. To dzięki różnorodności jesteśmy krajem pięknym i ciekawym. To właśnie warto przekuć w nasz wspólny sukces i dobrobyt. Dzięki społecznościom, które przez pokolenia kultywują swoje tradycje i obyczaje, możemy wszyscy poczuć się częścią historycznej, wielowiekowej wspólnoty.

 • Kocham to! 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Avatar

Obiecujemy, że gdy tylko dojdziemy do władzy, zwiększymy nakłady na służby, które stoją na straży porządku w naszym kraju. Zarówno policja, jak i straż miejska, ale również straż pożarna, otrzymają dodatkowe fundusze, które przeznaczone będą na stworzenie nowych etatów oraz zakup potrzebnego sprzętu. Zadbamy również o utworzenie patroli obywatelskich, które ze wsparciem państwa, będą realizować zadania związane z bezpieczeństwem na szczeblu lokalnym i samorządowym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

 

Avatar

Drodzy Bracia i Siostry Azymutczycy! Nasi bojownicy o wolności z Brygad Kkhaba, zbrojnej sekcji Frontu Wyzwolenia Azymutian, przeprowadzili atak na kolonizatorski ośrodek muratyckiej milicji gdzie odnieśliśmy zwycięstwo niszcząc znaczącą część sprzętu wykorzystywanego do kontroli rdzennych ziem Azymutczyków. Nastał wielki Dzień Chwały w walce o wolność i niezależność Azymutian. Z braterskim pozdrowieniem liczę na wsparcie i pomoc wszystkich Azymutian by zbojkotować muratyckie urzędy i władzę oraz nie podlegać im i nie egzekwować prawa kolonizatorskiej Muratyki oraz zachęcam do wstąpienia w szeregi Frontu Wyzwolenia Azymutian. Nasza egalitarna walka o wolność trwa przeciw hierarchicznym burżuazyjnym kolonizatorom ze Zwierzogrodu. Te przeludnione bogate świnie chcą całkowicie nas zalać, wyzyskać i zniszczyć! Eksploatują nasze zasoby naturalne, wycinają bujne azymuckie lasy, budują wadliwe atomowe elektrownie które trują naszą świętą ziemię i powietrze! Nie wsłuchujcie się w ich liberalną narrację o demokracji i państwie prawa! Taka wolność do fałsz. To oni nas skolonizowali i poddali protekcji! Teraz musimy odzyskać to co nasze! Dlatego w pełni akceptuję bezpośrednie kroki podjęte w celu odzyskania niepodległości. Apeluję o wszystkich ludzi Nordaty o wsparcie wyzwolenia Azymutian spod kolonizatorskiego jarzma i przysyłanie nam również materialnego wsparcia które nam niesamowicie pomoże. Za wolność naszą i waszą! 

Edytowane przez AleksanderNovak
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Avatar

Bardzo cieszą nas zapewnienia o respektowaniu praw do własnego języka, kultury czy religii ze strony różnorodnych stronnictw politycznych Muratyki. Jednakże w obliczu nacjonalistycznych zapędów Partii Koribii mamy nadzieję że władze Muratyki zreformują podział administracyjny tworząc Ulen Lusan-Fuhu który obejmowałby tereny dawnej południowo-zachodniej Kugarii, czyli Lusan oraz ziemie dawnego Tuyuhun, tak by zapobiec nadużyciom ze strony koribijskiej samorządniczej władzy oraz ustanowić trwały i sprawiedliwy samorząd w ramach demokracji muratyckiej i muratyckiego państwa. Kugarzy mają takie samo prawo do swojego samorządu jak Koribijczycy, dlatego będziemy dążyć do stworzenia kugarskiego Ulenu w ramach republiki

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Opublikowano
 •   Zaimki: on/jego

 •   Zaimki: on/jego
 • NIO: 2709210001

 • NIO: 2709210001
  Avatar

  Naszym głównym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo obywateli. W związku z gwałtownymi burzami, które przeszły w ciągu dzisiejszego dnia przez cały kraj podjąłem decyzję o zwiększeniu personelów ze stacji strażackich, poprzez przeniesienie strażaków z większych do mniejszych miejscowości.

  SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
  Kaspar Venir Waksman-Dëter
  były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

  Muratyka1.png Kalkilista.png

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Opublikowano
 •   Zaimki: on/jego

 •   Zaimki: on/jego
 • NIO: 2709210001

 • NIO: 2709210001
  Avatar

  Sytuacja Kugarów i Tuyuhunów w naszym ulenie jest zła. Rządząca w tym Ulenie Koriben Pertei przyjęła linię konieczności zasymilowania tych narodów, wymazująć ich język, kulturę i historię. To zachowanie jest niedopuszczalne, i zdecydowanie haniebne! To mniejszości narodowe powinny mieć pierwszeństwo na terenach, gdzie jest ich najwięcej. To także są obywatele IV Republiki Muratyki. Są to Muratykanie, Kugarzy i Tuyuhuni, i to my o ich kulturę, język i historię powinniśmy dbać. Zdecydowanie opowiadam się za wprowadzeniem przepisów regulujących te zmiany ustawą specjalną, żeby nadać tej sprawie najwyższy priorytet. Takie coś zabezpieczy Kugarów i Tuyuhunów przed ponownym powrotem opresyjnej polityki asymilacji.

  • Lubię to 1

  SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
  Kaspar Venir Waksman-Dëter
  były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

  Muratyka1.png Kalkilista.png

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Opublikowano
 •   Zaimki: on/jego

 •   Zaimki: on/jego
 • NIO: 2709210001

 • NIO: 2709210001
  Avatar

  Ze względu na patową sytuację na Azymutii, a także ze względu na podwyższone zagrożenie terrorystyczne, zdecydowałam się skierować większą ilość Milicjantów do komisariatów w każdym mieście Azymutii. Oprócz tego po naradzie z MSW podjęliśmy decyzję o zaostrzeniu kontroli na przejściu morskim między miastami Moracz i Nadchładzice, aby uniemożliwić terrorystom przedostanie się na kontynent. Mam szczerą nadzieję, że dzięki temu rozpoczniemy walkę z tym zagrożeniem. Przeżyliśmy Kramasza, przeżyliśmy Szaraka, przeżyliśmy Wojnę z Umelem, to przetrwamy i ten kryzys.

  SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
  Kaspar Venir Waksman-Dëter
  były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

  Muratyka1.png Kalkilista.png

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Avatar

  Sytuacja w Azymutii pokazuje, co dzieje się, gdy któraś z mniejszości czuję się zbyt pewnie. Dzisiaj na południowym wschodzie nęka nas Front Wyzwolenia Azymutian, pojutrze na północy pojawi się Front Wyzwolenia Kugarów, który nawiasem mówiąc czynił już spustoszenie na terenie sąsiedniej wspólnoty autonomicznej podczas Westlandzkiej Wojny Domowej, wszystko w ramach nacjonalizmu o który oskarża się nas, broniących praw pokojowej większości przed zbrojną mniejszością. Freuty są wybierane oddolnie, samorządnie, są więc doskonałą okazją dla podobno licznych Kugarów do wygrania w nich i wprowadzenia swoich zmian. Zmuszanie do czegoś prowincji przez urzędników ze Zwierzogrodu bez rozeznania w lokalnej sytuacji zawsze będzie złe.

   

  Bolesław Kirianóo von Hohenburg

  Spiker Kongresu Federacji Nordackiej

  1174.png100464293790614696.png

  "Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

   

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Avatar

  Wspieramy protesty w Hedei i prawa mniejszości narodowych jednakże nasza partia stanowczo sprzeciwia się jakiejkolwiek przemocy i aktom terroru jako środkom do osiągania celów politycznych. Uważamy, że dialog i pokojowe działania są jedynymi akceptowalnymi metodami walki o prawa i wolność, a polityka powinna opierać się na poszanowaniu dla każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia czy przynależności narodowej, ponieważ tylko i wyłącznie wtedy możemy budować lepszą przyszłość dla wszystkich!

  Nasza partia wesprze każdą inicjatywę, która w swojej idei będzie dążyć do sprawiedliwości i równości! ⚔️🏴‍☠️

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Avatar

  Po przeprowadzeniu audytu w szeregach miejskich policjantów miasto powoli powraca do normalności. Ubiegłej nocy mogliśmy być świadkami największego spadku przestępczości w Zwierzogrodzie, który wyniósł aż 33%! Nie byłoby to oczywiście możliwe bez wsparcia mieszkańców, którzy odpowiednio zareagowali na wprowadzenie przeze mnie godziny policyjnej. Dziękuję także wszystkim funkcjonariuszom, którzy mimo tak napiętej sytuacji zachowali zimną krew, jesteście niesamowici!

  Edytowane przez Damiano á-la-Triste
  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Avatar

  Każdy obywatel ma prawo publicznie wyrażać swoje poglądy, także poprzez organizację pokojowych zgromadzeń. My chcemy tego prawa chronić i właśnie dlatego, ale także po to, by zwykli obywatele mogli czuć się bezpiecznie, zamierzamy znacząco zwiększyć nakłady na Policję, Wojsko, oraz służby ratunkowe, a także utworzenie Inspektoratu do spraw Sytuacji Kryzysowych. Do kompetencji ISK należały by działania z zakresu obrony cywilnej jak i niwelowania skutków klęsk żywiołowych i znaczących awarii. Taka służba pomogłaby w zachowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego i stabilności w Muratyce i w efekcie pomogła w złagodzeniu skutków obecnego kryzysu, ale przede wszystkim stanowiła by gwarancję bezpieczeństwa na przyszłość.

  image.png.c1a42a2791c001105e2315f333dc6455.png100464293790614696.png 1021.png 

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Opublikowano
 •   Zaimki: on/jego

 •   Zaimki: on/jego
 • NIO: 2709210001

 • NIO: 2709210001
  Avatar

  Rząd IV Republiki Muratyki stanowczo potępia działania podejmowane przez nową zorganizowaną organizację terrorystyczną, która posługuje się nazwą "Front Wyzwolenia Azymutian". Azymutia była, jest i będzie należała do tego kraju. Od samego jej przejęcia w 2018 roku była ona rozwijana przez coraz to kolejne rządy Republiki. Prawda jest taka, że gdyby nie Muratyka, to Azymutia byłaby pustkowiem. A teraz jest tak, że i lokalsi, i przyjezdni, którzy tam rezydują cieszą się ze zmian. Vivat IV Republika! Vivat Azymutia!

  SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
  Kaspar Venir Waksman-Dëter
  były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

  Muratyka1.png Kalkilista.png

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Opublikowano
 •   Zaimki: on/jego

 •   Zaimki: on/jego
 • NIO: 2709210001

 • NIO: 2709210001
  Avatar

  Po nawałnicach, które niedawno nawiedziły Azymutię i północne części kraju, zebrało się wiele strat. Z tego względu udzieliłem wsparcia pieniężnego tym gminom i freutom w których zniszczenia są największe. Wszyscy poszkodowani mogą się też zgłaszać do Rządu o wypłatę odszkodowania na naprawy szkód.

  SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
  Kaspar Venir Waksman-Dëter
  były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

  Muratyka1.png Kalkilista.png

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Avatar

  Serdecznie dziękujemy Wam za każdy głos oddany na Radykalne Centrum w tych wyborach. Wasze głosy nie będą zmarnowane. Zrobimy wszystko, aby spełnić pokładane w nas nadzieje. Będziemy Waszym głosem w parlamencie i obiecujemy walkę o sprawy dla nas i dla Was najważniejsze.

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Avatar

  Nie znamy jeszcze oficjalnych wyników wyborów prezydenckich, jednak już teraz pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos. Dziękuję za Wasze zaufanie, to dla mnie wielka chwila i mam nadzieję dobry prognostyk na przyszłość. Nasze postulaty przypadły do gustu wielu milionom obywateli Muratyki, chciałbym ten wielki pokaz zaufania przekuć w coś na prawdę wielkiego. Już dziś obiecuję Wam, że nie spocznę i z jeszcze większym zaangażowaniem będę realizował postulaty, w które całym sercem wierzę.

   

  Jednocześnie chciałbym poinformować, że w drugiej turze wyborów nie popieram żadnego z kandydatów. 

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Avatar

  Mamy już wyniki wyborów parlamentarnych do sejmu IV Republiki. Nasz komitet zdobył 17%, co przekłada się na 98 mandatów. Jesteśmy oficjalnie trzecią siłą w kraju.
  Jeszcze niedawno mieliśmy parę procent i dusiliśmy się na granicy bytności. Jednak jak widać nowa strategia zaprezentowana przez pana prezesa Bartłomieja działa - prawicowy elektorat Muratykan, dotychczas błąkający się od partii do partii albo identyfikujący się jako niezdecydowani zaczyna napływać do nas. Skrzydło Republikańskie rośnie w siłę na arenie centralnej, pozwalając Skrzydłu Koribijskiemu na działanie lokalnie. Dzięki temu mamy szansę na dumne reprezentowanie tradycyjnych wartości jako jedyne takie ugrupowanie w IV Republice.
  Ze względu na wycofanie się naszego kandydata, Alberta Fryderyka de Espady, z wyborów prezydenckich oraz minionego czasu na zgłaszanie nowych nie bardzo nas tym razem interesowały wybory prezydenckie. Obecnie z tego co wiadomo potrzebna będzie druga tura. Komitet Centralny Koriben Pertei zbierze się już niedługo i wyrazi poparcie dla kandydata "mniejszego zła".
  Chcielibyśmy serdecznie pogratulować wszystkim ugrupowaniom, także tym, z którymi głęboko się nie zgadzamy. Pokazaliśmy, że pomimo koniecznego zawieszenia życia obywatelskiego na parę lat wciąż jesteśmy w stanie je wskrzesić, kiedy wszystko wróci do normy.
  Niech żyje Muratyka, niech żyje FN!

   

  Bolesław Kirianóo von Hohenburg

  Spiker Kongresu Federacji Nordackiej

  1174.png100464293790614696.png

  "Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

   

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Opublikowano
 •   Zaimki: on/jego

 •   Zaimki: on/jego
 • NIO: 2709210001

 • NIO: 2709210001
  Avatar

  W imieniu swojej i całej partii pragnę podziękować wszystkim ludziom, którzy oddali swój głos na Muratycką Demokrację. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za tak wysoką frekwencję podczas tegomiesięcznych wyborów. Liczę na to, że we wrześniu ta frekwencja będzie jeszcze wyższa! A teraz idziemy działać - działać o lepsze jutro. Widzimy się w Sejmie!

  SYoeTe3.png 100505667931999071.png 100505667931999074.png 
  Kaspar Venir Waksman-Dëter
  były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

  Muratyka1.png Kalkilista.png

  Odnośnik do komentarza
  Udostępnij na innych stronach

  Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

  Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

  Zarejestruj nowe konto

  Załóż nowe konto. To bardzo proste!

  Zarejestruj się

  Zaloguj się

  Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

  Zaloguj się
   Udostępnij