Jump to content
×
×
  • Create New...

Sprawozdanie Premiera II Federacji Nordackiej z działań rządu


Recommended Posts

Szanowny Kongresie!

    I kadencja dobiega końca, a w związku z tym funkcjonowanie mojego gabinetu. Artykuł osiemnasty, ustęp trzeci Konstytucji Nordaty wymaga ode mnie sprawozdania z działań podjętych przez rząd, co też czynię.

    Pierwsza fala bialeńskich imigrantów uciekających z upadłej ojczyzny przez "stabilizacyjnymi" zakusami bliżej niezidentyfikowanej mikronacji przekroczyła granice II FN, co spotkało się ze zdecydowaną reakcją ze strony rządu. Razem z Ministrem Spraw Wewnętrznych, kolegą Henrykiem Ziemiańskim opracowaliśmy system tymczasowych obozów uchodźczych, w których zatrzymali się przyjezdni. Dzięki temu nie powtórzyliśmy scenariusza z Sarmacji z lata 2022, kiedy to państwo zostało sparaliżowane. Państwo, w znacznej mierze skonsolidowane na jednej wyspie. Strach by pomyśleć, jak taki scenariusz wpłynąłby na podzieloną na trzy części Nordatę.

   Kolega Leonid Repulijski piastujący funkcję Ministra Sprawiedliwości powołał do życia Pozasądowe Biuro Koncyliacyjne, które umożliwia dużo szybsze i efektywniejsze nie tylko ustalenie winnego, ale i uzyskanie kompromisu zadowalającego obie strony. Jest to ważne szczególnie w kontekście popularnych obecnie w wielu mikronacjach sądów zależnych od władzy wykonawczej - w przypadku zagarnięcia funkcji MS przez obóz nieprzychylny praworządności, zawsze pozostaje Biuro.

    Ja sam, jako Minister Spraw Zewnętrznych, zadbałem o budowę bloku proefeńskiego na naszym kontynencie. Początkowo, na samym początku urzędowania, poleciałem do Winkulii i podpisałem traktat o stosunkach dyplomatycznych oraz wspólną deklarację, wkrótce okazało się jednak, że Związek Winkulijski woli przyłączyć się do organizacji jawnie antagonizującej nasz kraj. Postanowiłem więc o ograniczeniu dyplomacji do państw Nordackiej Piątki (łącznie z FN): Hawilandu, Insulii, Eesti i Garmanii. W przypadku Hawilandu, Garmanii, a wkrótce także Eesti już niedługo stacjonować będą tam wojska II Federacji Nordackiej, natomiast stosunki dyplomatyczne na linii Achkiv-Gaudium doprowadziły do wniosku Cesarstwa o przystąpienie bezpośrednio do Nordaty.

    Wspomniany już kolega Ziemiański opublikował także listę obywateli II Federacji na podstawie danych zgromadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, co dało wgląd w strukturę obywatelską naszego państwa.

    Istnienie pierwszego rządu nie było na pewno idealne. Przez wiele czasu więcej mnie nie było niż było, a także inni członkowie mojego gabinetu w różnych okresach czasu musieli odpocząć od mikronacji. Wiele postulatów nie udało się zrealizować, ale wierzę, że uzyskam reelekcję na stanowisko Premiera Rady Ministrów II Federacji Nordackiej, ze względu na jasne plany i stały kurs, jakim podąża Koalicja Konserwatywna. Lepiej jest po mało realizować cele, niż ich nie mieć i głośno krzyczeć na resztę. Taką też filozofię przyjąłem i będę się jej trzymał.

Z wyrazami szacunku,

Bolesław Kirianóo von Hohenburg

Premier oraz Minister Spraw Zewnętrznych
II Federacji Nordackiej

MSW.png

  • Like 1
  • Dislike 1
  • I love it! 1

Bolesław Kirianóo von Hohenburg

I Premier II Federacji Nordackiej

1174.png100464293790614696.png

"Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

 

Link to comment
Share on other sites

 Share