Jump to content
×
×
 • Create New...

Kancelaria Kongresu


Recommended Posts

699081392_ForumLogo.png.689aa21d25719bb73ca7d6ac93b13ee5.png.962461161508f2a65dd29fd6ccf2d366.png

Kancelaria Kongresu

Biuro Spikera Kongresu @Leonid Repulijski
Biuro Vice Spikera Kongresu @Waksman

w tym miejscu można składać:

 • wnioski formalne o m.in. dodanie projektu ustawy lub określonego tematu do porządku obrad,
 • zażalenia co do działania Kongresu,
 • skargi na pracowników Kongresu,
 • prośby o udzielenie informacji dot. funkcjonowania Kongresu.
 • Like 1
 • I love it! 2

 podpis: Leonid Repulijski
Spiker Kongresu II FN, Przewodniczący FKW, Minister Sprawiedliwości
Klon należący do @Kamiljan de Harlin

Link to comment
Share on other sites

Guest Hieronim Bryz

Panie Ministrze Sprawiedliwości, Spikerze Kongresu FN @Leonid Repulijski i Szanowna sprzątaczko Spikera Kongresu FN @Waksman,

Złamali Panowie Konstytucję FN i sobie jeszcze biuro stawiacie i udajecie, że nic się nie stało? Jesteście śmiesznymi śmieciami do wyjebania w pizdu!

Link to comment
Share on other sites

Pani Henryka widząc jakiegoś awanturującego się kmiota szybko zawołała ochronę biura spikerskiego, która to szybko wyprowadziła jegomościa z włości - I nie wracaj mi tu więcej diable! - krzyknęła za Bryzem Henryka, poprawiając sobie ostentacyjnie okulary na nosie.

Kaspar Venir Waksman-Dëter
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

Muratyka1.png Kalkilista.png

Link to comment
Share on other sites

Niniejszym wnioskuję o dodanie do porządku obrad debaty nad kwestią obywatelstw i przedstawiam swój przykładowy projekt takiej ustawy:

Cytat

USTAWA KONGRESU II FEDERACJI NORDACKIEJ O OBYWATELSTWIE Z DNIA XXXX

Art. 1 Obywatelstwo nordackie zapewnia pełnię praw wyborczych i obywatelskich wymienionych w Konstytucji Federacji.

Art. 2 Obywatelstwo przyznaje Premier na wniosek zainteresowanego. Musi on:

 1. wykazywać aktywność przez trzy dni z rzędu
 2. złożyć oficjalny wniosek w wyznaczonym dziale
 3. nie posiadać złej opinii w Federacji, np. wzywając do obalenia legalnie wybranego rządu.

Art. 3 Przy odbieraniu obywatelstwa zainteresowany musi wypowiedzieć przysięgę obywatelską:

Ja, niżej podpisany, przyrzekam jako obywatel Federacji Nordackiej dbać o jej interes, strzec jej integralności terytorialnej i przestrzegać jej prawa.

Art. 4 Odebranie obywatelstwa występuje w dwóch przypadkach:

 1. nieaktywności obywatela - nie napisał posta na forum przez trzy miesiące z rzędu,
 2. niestosownego zachowania - wykazywania tendencji antynordackich, udokumentowane działanie na rzecz obcego państwa wykorzystując fakt obywatelstwa.

Art. 5 Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

 • Like 1

Bolesław Kirianóo von Hohenburg

I Premier II Federacji Nordackiej

1174.png100464293790614696.png

"Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Panie Spikerze,

z radością informuję, że wraz z nową kadencją Kongresu, przy stanowiskach Kongresmenów na Sali Plenarnej dokonano instalacji nowych maszynek do głosowania. Instrukcję i opis przycisków przesyłam poniżej.

nowemaszynki.png

Pozdrawiam,

/-/ Prezes Nordackiego Konsorcjum Informatycznego

DW: @Spiker @Członek Kongresu

Kaspar Venir Waksman-Dëter
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

Muratyka1.png Kalkilista.png

Link to comment
Share on other sites

9 minut temu, Albert Fryderyk de Espada napisał:

Tak może oftopic się zapytam ale jest to jedynie stwierdzenie faktu jak działają głosowania, jakaś nowa mechanika w panelu głosowań czy część narracji?

To po prostu nowy interfejs.

 • Like 1

Kaspar Venir Waksman-Dëter
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

Muratyka1.png Kalkilista.png

Link to comment
Share on other sites

2 minuty temu, Albert Fryderyk de Espada napisał:

A moda w ZS jak nie było tak nie ma.😆

Już jest.

Kaspar Venir Waksman-Dëter
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

Muratyka1.png Kalkilista.png

Link to comment
Share on other sites

Fajny interfejs. Czy klawiatura numeryczna po prawej stronie oznacza dodanie możliwości głosowania na więcej opcji niż Za/Przeciw/Wstrzymany? Przydałoby się to do głosowań, gdzie głosujemy nad obsadzeniem jakiegoś urzędu i mamy wielu kandydatów (wiele opcji do wyboru).

Edited by Leonid Repulijski

 podpis: Leonid Repulijski
Spiker Kongresu II FN, Przewodniczący FKW, Minister Sprawiedliwości
Klon należący do @Kamiljan de Harlin

Link to comment
Share on other sites

Wnioskuję o włączenie do porządku obrad procedowania niniejszego projektu ustawy.

USTAWA KONGRESU II FEDERACJI NORDACKIEJ DNIA XXXX O EWIDENCJI INSTYTUCJI

 Art. 1. Ewidencja Instytucji jest elementem systemów informatycznych II Federacji Nordackiej, w którym prowadzi się ewidencję wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie II Federacji Nordackiej.

Art. 2. Prawo dodawania przedsiębiorstw do Ewidencji Instytucji posiada Prezydent II Federacji Nordackiej, minister właściwy ds. wewnętrznych/gospodarki oraz pracownicy Nordackiego Konsorcjum Informatycznego.

Art. 3. Ewidencja Instytucji jest zarządzana przez Nordackie Konsorcjum Informatyczne.

Art. 4a. Każdy mieszkaniec II Federacji Nordackiej ma prawo do zarejestrowania instytucji, aby ta widniała w Ewidencji Instytucji.
Art. 4b. Szczególnym typem instytucji jaką można zarejestrować jest Skupina’, czyli grupa firm, których bezpośrednim właścicielem jest jeden mieszkaniec, obywatel, spółka lub zarząd.

Art. 5. Rejestracja instytucji odbywa się poprzez złożenie wniosku, w którym petent musi podać poniższe informacje:
1. Nazwa instytucji,
2. Właściciel instytucji,
3. Typ instytucji (instytucja prywatna, instytucja państwowa, gazeta, partia polityczna, Skupina’),
4. Adres siedziby
5. Logo instytucji.

Art. 6a. Rozpatrywaniem wniosków o rejestrację instytucji zajmuje się minister właściwy ds. wewnętrznych/gospodarki.
Art. 6b. W przypadku gdy taka osoba nie jest powołana rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Premier II Federacji Nordackiej.
Art. 6c. Premier II Federacji Nordackiej może również upoważnić inne osoby do rozpatrywania wniosków o rejestrację instytucji.

Art. 7. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Premier, minister właściwy ds. wewnętrznych/gospodarki lub inna osoba uprawniona mają prawo do założenia profilu instytucji w Ewidencji Instytucji.

Art. 8. Gdy właściciel danej instytucji nie będzie obecny na forum II Federacji Nordackiej lub w dziale instytucji nie zostanie napisany żaden post przez min. miesiąc Prezydent lub minister właściwy ds. wewnętrznych/gospodarki może wystąpić do Nordackiego Konsorcjum Informatycznego z wnioskiem o archiwizację instytucji lub przenieść instytucję bezpośrednio do archiwum. Wraz z instytucją do archiwum przenosi się również dział instytucji chyba, że była ona kluczowa. Stwierdzenie kluczowości instytucji wydaje Premier II Federacji Nordackiej lub Minister właściwy ds. wewnętrznych na podstawie wniosku.

Art. 9a. Poprzez archiwizację instytucji rozumie się przeniesienie profilu instytucji do kategorii „Archiwum” w bazie danych Ewidencji. Archiwum jest ogólnodostępną kategorią, do której wgląd ma każdy. Zabrania się całkowitego usuwania instytucji z Ewidencji oraz Archiwum.
Art. 9b. Instytucje będące w archiwum ponad 60 dni mogą zostać przejęte przez dowolnego obywatela, który złoży stosowny wniosek do władz lokalnych regionu na terenie którego znajduje się siedziba danej instytucji.

Art. 10. Właściciel zarchiwizowanej instytucji może zawnioskować do Nordackiego Konsorcjum Informatycznego o zmianę statusu instytucji na aktywną po swoim powrocie.

ROZDZIAŁ IV

Art. 11. Właściciel danej instytucji ma prawo do zmian niektórych danych w jej profilu. Tymi danymi są:
1. Opis instytucji,
2. Nazwa stanowiska właściciela instytucji.

Art. 12. W przypadku zmiany logo, nazwy lub siedziby instytucji należy zwrócić się z prośbą o dokonanie zmian do Nordackiego Konsorcjum Informatycznego w specjalnym wątku na forum.

Art. 13. Numer Ewidencyjny Instytucji, w skrócie NEI, jest numerem identyfikacyjnym każdej instytucji wpisanej do Ewidencji Instytucji.

Art. 14. Numer Ewidencyjny Instytucji składa się ze znaku identyfikacyjnego (litery) oraz 10 cyfr, gdzie dwie pierwsze oznaczają dzień wpisania do EI, kolejne dwie miesiąc wpisania do EI zaś kolejne dwie rok wpisania do EI. Pozostałe cyfry oznaczają liczbę, z kolei której instytucja została zarejestrowana.

Art. 15. Znakami identyfikacyjnymi w NEI są:
1. IPN – instytucja państwowa,
2. IPR – instytucja prywatna,
3. IPA – instytucja naukowa,
4. MJS – miejscowość,
5. PRT – partia polityczna,
6. SKP – Skupina’

Art. 16. W chwili uchwalenia ustawy moc traci ustawa Sejmu IV Republiki Muratyki o Ewidencji Instytucji z dnia 29 listopada 2021 roku z dalszymi zmianami.

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

Edited by Piotr Jankowski

image.png.c1a42a2791c001105e2315f333dc6455.png100464293790614696.png 1021.png 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share