Jump to content
×
×
 • Create New...

Partia Ultranordacka


Recommended Posts

Partia Ultranordacka to pierwsze stronnictwo w II FN opowiadające się za unitaryzacją kraju i uczynieniem go światowym mocarstwem.

PU kieruje się w swoich działaniach ideologią ultranordatyzmu. Ultranordatyzm głosi potrzebę stworzenia silnego, transkontynentalnego państwa nordackiego, które powinno dążyć do stania się jedną z trzech największych potęg Pollinu, obok Edelweiss i Leocji. Aby to osiągnąć, zamierzamy zachęcać pokojowymi środkami do akcesji nowych terytoriów w skład II FN oraz uprzednio zunifikować nasze prowincje składowe tak mocno, jak tylko są gotowe się na to zgodzić. Niewykluczone, że będziemy kierować się polityką dwóch prędkości integracji - mielibyśmy silnie zunifikowane prowincje FN oraz luźniej powiązane z FN państwa stowarzyszone.
 

WOJSKO

 • utworzenie z armii krajów składowych II FN silnej armii centralnej - Zjednoczonych Sił,
 • przystąpienie II FN do Organizacji Bezpieczeństwa Państw Nordaty,
 • dowództwo Zjednoczonych Sił podległe Kongresowi.
   

DYPLOMACJA

 • unormowanie naszych stosunków ze Związkiem Winkulijskim - pokojowa i przyjazna współpraca bez nawoływania do integracji państwowej,
 • przyjacielskie relacje z Królestwem Hawilandu,
 • nawiązanie relacji dyplomatycznych z państwami naszego kontynentu, w tym z państwami post-brodryjskimi,
 • zachęcanie państw kontynentu do stowarzyszenia się lub dołączenia do II Federacji Nordackiej,
 • udział II FN w Westlandzkiej Wojnie Domowej - powinniśmy wesprzeć stronę amatorską.
   

SAMORZĄD

 • integracja istniejących prowincji tak ściśle, jak tylko są w stanie to zaakcpetować mieszkańcy tychże prowincji,
 • dwie prędkości integracji - kraje chętne do unifikacji działałyby w FN jako prowincje, a kraje dążące do autonomii jako państwa stowarzyszone,
 • docelowo unitarny ustrój terytorialny.
   

INFORMATYKA

Politycy nie są informatykami - nie są w stanie siłą woli albo ustawą zmaterializować klikalnego systemu gospodarczego. Postulaty innych partii odnośnie tego, jak będzie wyglądać nasza strona informatyczna, są puste, bo te partie nie mają na to większego wpływu - kto inny je wykonuje. Oczywiście powinniśmy wytyczać ogólny kierunek zmian i proponować swoje projekty, ale ich wykonalność nie zmieni się pod wpływem wydania dekretu.

Musimy dążyć do głębokiej i innowacyjnej cyfryzacji, aby nie pozostawać w tyle za innymi potęgami - Leocją, Lumerią, Sarmacją, Edelweiss... Dlatego postulujemy płacić administratorom naszego serwisu internetowego olbrzymie pensje, nadawać im ordery za realizację większych projektów i wytworzyć wokół nich powszechny szacunek oraz uznanie. To od programistów, informatyków i administratorów zależy sukces informatyczny tego kraju, więc zasługują na najlepsze traktowanie.
 

GOSPODARKA

 • stworzenie jednej waluty federalnej,
 • dematerializacja walut prowincjonalnych - nie byłyby dostępne w systemach informatycznych, ale stanowiłyby element narracji naszych prowincji,
 • zawiązywanie unii walutowych z chętnymi państwami Nordaty.
   

CENTRALA

Uważamy, że centrala powinna posiadać własne terytorium, aby urzeczywistnić swoje istnienie. Region centralny proponujemy umiejscowić w Uhrainie Kiriańskiej - tam będziemy kultywowali narodowość nordacką, zachowując przy tym dorobek Uhraińców. Kolejnym ważnym elementem naszego programu jest dążenie do wykształcenia narodowości nordackiej wśród naszych obywateli. Nie może to być jednak płytka i pusta narodowość - musi być bogata kulturowo, posiadać własny język, korzenie, tradycje, etc., które ustalimy w drodze stopniowej unifikacji II FN.

 

 • Wow 4

 podpis: Leonid Repulijski
Spiker Kongresu II FN, Przewodniczący FKW, Minister Sprawiedliwości
Klon należący do @Kamiljan de Harlin

Link to comment
Share on other sites

Zbliżają się wybory do Kongresu, więc ja mam pytanie - jak Partia Ultranordacka zamierza "zachęcać państwa kontynentu do stowarzyszania się lub dołączenia do II FN"? Czy ma to polegać na nacisku na obce władze? Jeśli tak, to kto ten nacisk będzie wywierał? Prezydent? Premier? Kongres?

Kaspar Venir Waksman-Dëter
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

Muratyka1.png Kalkilista.png

Link to comment
Share on other sites

23 godziny temu, Waksman napisał:

Zbliżają się wybory do Kongresu, więc ja mam pytanie - jak Partia Ultranordacka zamierza "zachęcać państwa kontynentu do stowarzyszania się lub dołączenia do II FN"? Czy ma to polegać na nacisku na obce władze? Jeśli tak, to kto ten nacisk będzie wywierał? Prezydent? Premier? Kongres?

Zrobimy tak wydajne, ciekawe, aktywne i angażujące państwo, że żaden nacisk nie będzie konieczny. Kluczem do sukcesu jest istnienie co najmniej trzech motorów napędowych aktywności kraju - wysoce przywiązanych do FN pasjonatów, którzy wychodzą sami z inicjatywami i pomysłami oraz sprawiają, że w państwie nie jest martwo. Aktywność powoduje aktywność, a bierność powoduje bierność. Nikomu się nie chce gadać do ściany - mikronacje to zabawa towarzyska i wymaga obecności innych graczy. Działalność stale aktywnych trzech osób zapewnia motywację innym obywatelom do wnoszenia swojego wkładu w rozwój narodu. Powinniśmy więc dążyć do utworzenia się jakiejś trzyosobowej grupy elit, która cieszyłaby się szczególnym prestiżem.

Kolejnym równie ważnym elementem są systemy informatyczne. Robota papierkowa, biurokracja i wszystko to, co jest żmudne, czasochłonne i nudne powinno zostać zautomatyzowane. Obywatelstwa powinny same być nadawane i odbierane przez system, a gospodarka opierać się o jakiś rzeczywisty, klikalny system, a nie prowadzenie tabelek w Excelu. Dlatego musimy sowicie wynagradzać informatyków w efenie.

Krótko mówiąc - biurokracji won, chwała elitom, automatyzacja nudawy. To jest trójka Partii Ultranordackiej i przepis na sukces.

 podpis: Leonid Repulijski
Spiker Kongresu II FN, Przewodniczący FKW, Minister Sprawiedliwości
Klon należący do @Kamiljan de Harlin

Link to comment
Share on other sites

Wiem, że nic tego nie broni, ale czy podczas trwania głosowania nie powinno zachować się ciszy wyborczej? Tak w ramach rywalizacji fair play 😉

Kaspar Venir Waksman-Dëter
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

Muratyka1.png Kalkilista.png

Link to comment
Share on other sites

No to jedziemy 😄

Kaspar Venir Waksman-Dëter
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego

Muratyka1.png Kalkilista.png

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

II KONWENCJA PROGRAMOWA PARTII ULTRANORDACKIEJ

Konwencja odbyła się w gmachu opery w Stołecznym Mieście Achkov. Scena została oświetlona nordackimi barwami narodowymi - czerwonym, białym i niebieskim światłem. Ściana przy scenie została przyozdobiona symbolami poprzednich projektów integracyjnych Nordaty - orłem Unii Trzech Narodów, orłem I Federacji Nordackiej, logiem Rady Państw Nordaty i flagą II Federacji Nordackiej.

Na miejscu zaczął rozbrzmiewać hymn II FN, do którego śpiewania stanęli na baczność zgromadzeni goście i politycy. Wraz z zakończeniem się melodii, na scenę wyszedł Leonid Repulijski.

- Witajcie, Nordatczycy! Witam Was na drugiej konwencji programowej Partii Ultranordackiej - przywitał się Leonid. - Za nami pełna aktywności I kadencja Kongresu II FN. Udało nam się uchwalić wiele kluczowych ustaw, które często były zgłaszane przeze mnie. Nie kryję się z tym, że wiele moich przepisów zostało wprost przepisanych z prawodastwa upadłej Republiki Bialeńskiej. Uważam jednak, że prawo bialeńskie jest bliskie perfekcji i stworzenie lepszego ustroju demokratycznego graniczyłoby z cudem. Zresztą, nie ma co wymyślać koła na nowo. W dziejach Pollinu mieliśmy już do czynienia z wieloma udanymi demokracjami, więc wystarczy znaleźć najlepszą dla nas ustawę dot. danego zagadnienia i dopasować ją do panujących w naszym kraju realiów. W ten sposób opracowałem np. Ordynację Wyborczą II Federacji Nordackiej. Ale mam na koncie również w 100% autorskie ustawy, jak np. Ustawa Specjalna o Komarchii Nordackiej. Utworzenie stołecznego okręgu było ciężkim, pierwszym krokiem do głębszej integracji nordackich etnosów. Jestem także dumny z wielu poprawek, które zgłaszałem do projektów innych posłów i które to poprawki były zawsze przez Kongresmenów akceptowane. Udało mi się także zachować cywilizowany poziom dyskusji w Kongresie jako Spiker oraz sprawnie kierować jego obradami.

Leonid zrobił krótką przerwę na zastanowienie się nad dalszymi słowami.

- Wiem, że obecny rząd nie jest idealny. Wielokrotnie proponowano Partii Ultranordackiej przejście do opozycji i odpuszczenie sobie z pracą nad poprawą funkcjonowania władz. Jednak szczerze mówiąc, nie widzę dla Ultranordatczyków innej opcji. Przechodząc do opozycji stracimy realną szansę na kształtowanie ustroju i kierunku rozwoju państwa. Nie będziemy w stanie realizować naszych idei budowy nordackiej hegemonii. Nawet jeśli Koalicja dla Federacji zwycięży nad Koalicją Konserwatywną, to tylko ta druga zgodziłaby się na realizację kluczowych postulatów Partii Ultranordackiej. To tyle w kwestii przedwyborczych koalicji - zakończył temat.

- Naszym długofalowym celem jest zbudowanie imperium, które będzie prężnie funkcjonować przez przynajmniej kilkanaście lat, a zostanie zapamiętane na kilkadziesiąt. II Federacja Nordacka musi rozszerzać swoje wpływy, integrować się z resztą Nordaty w każdym akceptowalnym przez drugą stronę stopniu... Nie możemy się obrażać na potencjalnego sojusznika, że nie chce współdzielić z nami forum, że nie chce przyjąć naszej waluty, czy cokolwiek innego. Integracja w każdym aspekcie jest pożądana, bo daje obustronne korzyści.
Trzeba stworzyć rzeczywistość, klimat i społeczność, która zainteresuje nowe pokolenie mikronautów, utrzyma obecnych przy działaniu pomimo realiozy, a może nawet wyleczy byłych mikronautów z tej choroby. Nasza aktywna scena polityczna to atut, którego nie możemy zmarnować. Nie możemy zabetonować kraju przez stare pokolenie, które działa według schematów, które były skuteczne 5 lat temu. Obywatele z najkrótszym stażem powinni móc się wykazać na stanowiskach rządowych. To oczywiste, że będą popełniali błędy, ale błędów nie popełnia tylko ten, który nie robi nic. Przydzielanie starych, doświadczonych osób do wszystkich zadań jest bardzo krótkowzroczne. Takie podejście doprowadza do sytuacji, gdzie realioza jednego starca powoduje paraliż całego kraju. Ktoś musi kiedyś zająć nasze miejsce, a żeby mógł to zrobić, to musi nabyć niezbędnej wiedzy.

Przemawiający podniósł z mównicy elegancką kartę i pokazał ją publiczności. Było na niej napisane "Postulaty programowe Partii Ultranordackiej na nową kadencję Kongresu".

- Po tym krótkim przemówieniu, przejdziemy do właściwej części konwencji - prezentacji programu.

100505667931997540.png

Postulaty programowe Partii Ultranordackiej
na nową kadencję Kongresu

 1. Przedwyborcza koalicja z konserwatystami.
  Koalicja Konserwatywna jako jedyna obiecała realizację i w głównej mierze zrealizowała nasze kluczowe postulaty sprzed pierwszych wyborów - utworzenie Komarchii Nordackiej, ustanowienie waluty federalnej w miejsce walut prowincjonalnych, normalizacja stosunków ze Zwiąkiem Winkulijskim, dwie prędkości integracji czy też interwencja w Westlandzkiej Wojnie Domowej. Dlatego nie podlega wątpliwości fakt, z czyich list wystartujemy do Kongresu.

   
 2. Kontynuacja prac nad ustrojem państwa.
  Złożyliśmy już kilka kluczowych projektów ustaw, które zostały uchwalone lub są w trakcie uchwalania, np. Ordynacja Wyborcza. Partia Ultranordacka będzie kontynuować składanie przemyślanych i sprawdzonych w praktyce projektów ustaw, które pozwolą nam przy jak najmniejszych nakładach biurokracji stworzyć jak najwydajnieszy ustrój demokratyczny.

   
 3. Reforma ustroju terytorialnego.
  Nie każdy chce się z każdym integrować w tym samym stopniu. Podczas budowania wspólnoty nordackiej oczywiste jest, że nie uzyskamy jednomyślnej zgody wszystkich partnerów, co do każdego aspektu działalności. Dlatego kluczowe w naszej ocenie jest przeprowadzenie reformy ustroju terytorialnego. Powinniśmy umożliwić różne stopnie integracji - od najluźniejszych powiązań w postaci niepodległych państw stowarzyszonych z Nordatą, przez autonomiczne wspólnoty, aż do zintegrowanych prowincji.

   
 4. Rozszerzenie Federacji
  Zdaniem Partii Ultranordackiej powinniśmy wznowić dyskusje akcesyjne z Królestwem Fenocji i pozwolić mu przystąpić do II FN bez konieczności zmiany forum. Posiadanie odrębnego forum dyskusyjnego nie jest w naszej opinii przeszkodą ku głębszej integracji.
  Powinniśmy kontynuować negocjacyjne sukcesy Koalicji Konserwatywnej w relacjach z Królestwem Hawilandu i Cesarstwem Insulii. Te dwa kraje po reformie ustroju terytorialnego II FN mogłyby przystąpić do federacji jako wspólnoty autonomiczne albo kraje stowarzyszone.

   
 5. Długowzroczna dyplomacja
  Kluczowe jest zbudowanie silnej pozycji efenu na arenie międzynarodowej. Powinniśmy przykuwać uwagę międzynarodowych obserwatorów oraz nawiązywać relacje z każdym chętnym do współpracy podmiotem. Niezbędne jest utworzenie w jak największej liczbie państw oficjalnych ambasad II Federacji Nordackiej, które to ambasady przekazywałyby całemu światu skrótowe wiadomości z Nordaty.
  Nie wykluczamy opcji przystąpienia do Paktu Bundżarskiego czy też Organizacji Bezpieczeństwa Nordaty. Jednakże podstawą naszej obronności powinno być silne, scentralizowane i własne wojsko.

   
 6. Promocja w mediach społecznościowych
  Powinniśmy aktywniej prowadzić nasze profile w social mediach poprzez zaangażowanie wszystkich obywateli w tworzenie treści. Administracja mediów społecznościowych kraju powinna wstawiać na sociale materiały proponowane przez szarych obywateli, a nie tylko przez siebie samych.

   
 7. Kwestia czerwonej zarazy
  II Federacja Nordacka powinna pełnić rolę obrońcy przed czerwoną zarazą, która ostatnimi czasy szerzy się po Nordacie i całym Pollinie. Nasz kraj powinien być utożsamiany ze sprzeciwem wobec systemów totalitarnych - antykomunizm powinien być jedną z cech opisujących II FN. Musimy podjąć wszelkie środki, aby zatrzymać lewacką rewolucję i stanąć w obronie demokratycznych wartości. Partia Ultranordacka będzie aktywnie zabiegała w nowym rządzie o nałożenie sankcji na Związek Kolektywistycznych Republik Zdrad oraz o izolację tego podmiotu na arenie międzynarodowej.

Uchwalono na Konwencji Programowej 16 listopada 2023 roku

 • Like 1
 • I love it! 1
 • Angry 2

 podpis: Leonid Repulijski
Spiker Kongresu II FN, Przewodniczący FKW, Minister Sprawiedliwości
Klon należący do @Kamiljan de Harlin

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share