Jump to content

Applications

 1. Wniosek o obywatelstwo

  Tu złożysz wniosek o obywatelstwo IV Republiki Muratyki.
  W celu złożenia wniosku ponownie należy anulować ten złożony wcześniej.

  Position: Dział Obywatelski

  Number of places: Unlimited

  Applicants: 30

  Updated

 2. Wniosek o rejestrację instytucji (wpis do Ewidencji)

  Tu złożysz wniosek o wpisanie twojej firmy do Ewidencji Instytucji.
  W celu złożenia wniosku ponownie należy anulować ten złożony wcześniej.

  Position: Companies Departament

  Number of places: Unlimited

  Applicants: 15

  Updated

 3. Wniosek o zmianę danych osobowych

  W tym miejscu możesz zawnioskować o zmianę swoich dotychczasowych danych. W pole "OPIS" należy wpisać uzasadnienie! Bez uzasadnienia wniosek jest automatycznie odrzucany!
  W celu złożenia wniosku ponownie należy anulować ten złożony wcześniej.

  Position: Dział Obywatelski

  Number of places: Unlimited

  Applicants: 9

  Updated

 4. Wniosek o przywrócenie obywatelstwa

  Jeśli byłeś już kiedyś obywatelem IV Republiki Muratyki - tu złożysz wniosek o przywrócenie obywatelstwa.
  W celu złożenia wniosku ponownie należy anulować ten złożony wcześniej.

  Position: Dział Obywatelski

  Number of places: Unlimited

  Applicants: 3

  Updated