Jump to content

Uraaaaa krucjataaaa


Recommended Posts

Cała Kiriania oglądała 2 dni temu orędzie Patriarchy Borysa, który powiedział, że należy przeprowadzić krucjatę przeciw Brodrii za uzurpowanie sobie "wyższego" tytułu carskiego pomimo nie posiadania w swoich granicach żadnego Kraju Kiryjskiego. Krucjatę...! W Amatorii zdziwienie było na pewno mniejsze, wszak oni to mieli ostatnią krucjatę parę lat temu, ale Kiriańczycy... jedynie opowieści ojców i dziadków mogły im zobrazować uczucia towarzyszące uczestnikom takich wypraw, mających obronić Jedyną Prawdziwą Wiarę i Wielki Kirym przed bluźniercami ze wschodu. Ale teraz prawdziwie nastała krucjata! Już od dwóch dni panuje wielkie poruszenie, wielu decyduje się uczestniczyć w Brodryjskiej Wojnie Domowej po stronie Walczącej Republiki Eesti. Przenajświętszy Kościół Kiryjski razem z rządem Kirianii zakomunikowali, iż opłacą podróż każdego, kto chce walczyć za Boga Ädrosa, Aaranoka, Fylypa i Erba, wielu więc się garnęło do portu w Kirianopolu, aby po parogodzinnym rejsie postawić swe stopy na bałtowenedyjskiej ziemi. Część być może straci życie za swoje przekonania... ale reszta powróci i będzie w Tradycji przenosić podania o Krucjacie Brodryjskiej. Cała Kiriania mówiła, wyśpiewywała, czy może nawet wykrzykiwała teraz dwa słowa: "URA KRUCJATA".

*klik*

Bolesław Kirianóo von Hohenburg

Wielki Imperator Kiriański, Król Abachazji i ktoś tam jeszcze

1174.png99792411588297136.png

"Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share