Jump to content

I Zjazd Komunistycznej Partii Czesnoradu.


Recommended Posts

Wszystko było dobrze, ale warto to spisać jako program partii i może też coś, co chcemy jeszcze osiągnąć.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Ale są przecież rzeczy ogólne do wyboru. Na pewno Towarzysz coś wymyśli, jak ja statut wymyśliłem, to Towarzyszowi się uda program zaproponować.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Ale jak to? Bo w sumie przydałoby się kończyć powoli I Zjazd Partii. Ale to przydałoby się, aby Towarzysz jednak w najbliższym czasie wystawił propozycje.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

To program partii można napisać podobnie, jak molotinizm, tylko jako punktu, które chcemy trwale realizować oraz może coś dodatkowego.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Ale to jednak i tak zatem można z tego wyciągnąć coś do programu partii. Albo przynajmniej założenia molotinizmu zapisać jako program partii.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Raczej tak. Najwyżej jak Towarzysz właśnie by napisał, to można ustalić, co potencjalnie można wyrzucić, a co można by do tego jeszcze dołożyć. Na tym w końcu debata polega.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

[Obrazek: image.png]

Szanowni Towarzysze,

Komitet Centralny Partii Robotniczej Magnifikatu serdecznie Was pozdrawia w czasie I zjazdu Komunistycznej Partii  Czesnoradu. W styczniu minęła pierwsza rocznica zawarcia naszej umowy międzypartyjnej o współpracy ideologicznej oraz o wsparciu w opracowywaniu ideologi molotinizmu. Rok obserwacji działań Komunistycznej Partii Czesnoradu i Republiki Socjalistycznej Czesnoradu doprowadziła Komitet Centralny Partii Robotniczej Magnifikatu do wniosków, które mogą posłużyć w ostatecznym opracowaniu przez Towarzyszy ideologi molotinizmu. Celem uporządkowania poszczególne postulaty zostały podzielone według trzech kategorii: 1) Polityka ogólna; 2) Państwo a lud; 3) Państwo w mikroświecie. Zostało opracowanych 11 postulatów na podstawie aktów prawnych Czesnoradu oraz publicznych wypowiedzi władz Czesnoradu o charakterze państwowym lub partyjnym. Z punktu widzenia obowiązującego programu Partii Robotniczej Magnifikatu niektóre punkty nie do końca do siebie pasują, co zostanie poniżej zaznaczone. Jest to oczywiście pierwszy projekt a ostateczną wersję ideologii molotinizmu doprecyzuje i opublikuje Komunistyczna Partia Czesnoradu. Wyniki są następujące:

 

Polityka ogólna:

1. Minimalizacja biurokracji,

2. Pokój.

Państwo a lud

3. Zapewnienie wolności słowa, wypowiedzi i poglądów,

4. Zagwarantowanie równości społecznej,
5. Zapewnienie bezpłatnej opieki zdrowotnej i edukacji,

6. Głoszenie socjalizmu i braterskiej współpracy tym, którzy zeszli z jego drogi,

7. Dążenie do zapewnienia pełnej równości,

zapewnienie równości, sprawiedliwości i dobrobytu ludziom pracy,

8. Całkowite zniesienie własności prywatnej,

9. Całkowite wyzbycie religijności (porównaj z pkt 3),

10. Całkowite wyzbycie się demokracji kapitalistycznej (porównaj z pkt 3).

 

Państwo w mikroświecie

11. Dążenie do zapewnienia pełnej suwerenności i samowystarczalności państwa,

12. Ochrona ludu przed zewnętrznymi ideologiami klasowej tyranii, które mogą wyzyskiwać i zakłócać wewnętrzny spokój obywateli (porównaj z pkt 3),

13. Dążenie do wprowadzenia międzymikronacyjnej rewolucji socjalistycznej (porównaj z pkt 2),

14. Pogłębianie międzymikronacyjnej współpracy naukowej,

15. Międzymikronacyjna współpraca bratnich partii i narodów.

 

Moją propozycją, aby rozwiązać problemy niezgodności z poszczególny punktami jest zmiana brzmienia punktu 2 na "Pokój w ustroju komunistycznym", wtedy jest jasne, że aby był pokój, to musi być najpierw wprowadzony wszędzie komunizm drogą rewolucji. Zmiana brzmienia punktu 3 na "Zapewnienie wolności słowa, wypowiedzi i poglądów w budowaniu komunizmu i ateizmu" i wtedy inne problemy są rozwiązane. Aby jednak Towarzysze mogli żyć w zgodzie z prawem, polecam naniesienie poprawek do konstytucji zgodnie z programem Komunistycznej Partii Czesnoradu.

Uwaga! To tylko wyniki naszych prac. Towarzysze postąpią zgodnie z własnymi pomysłami, bo molotinizm to w końcu ideologia Komunistycznej Partii Czesnoradu.

Dziękuję.

 

 

 

 

Edited by Tarsycjusz Operar
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jak dla mnie, to spora część założeń jest idealna, nawet można właśnie przyjąć ją też jako Program Partii. 

Choć faktycznie zaproponowałbym pewne modyfikacje. Przede wszystkim dla mnie możnaby zmienić właśnie pkt. 3 i dodać do niego to, co Towarzysz już w sumie zapronował, czyli "Zapewnienie wolności słowa, wypowiedzi i poglądów w budowaniu komunizmu i ateizmu" (aby faktycznie zgadzało się zgodnie z jedną pewną ustawą).

Jeśli chodzi o punkt 2, to raczej nie trzeba aż tak zmieniać, bo jednak chcemy współistnieć pokojowo z innymi narodami. Jednakże jak pojawiłaby się możliwość wsparcia rewolucji socjalistycznej lub jej inicjacja, bądź pojawia się konieczność obrony proletariatu, to wtedy można odnieść się do punktu 13, czyli faktycznie dążenia do tej międzymikronacyjnej rewolucji.

A tak to, to nawet fajnie skonstruowane założenia. Co do poprawek w konstytucji, to pewnie jakieś będą, ale to najpierw musiałyby się zebrać pewne. Ale teoretycznie, jest już jeden plan zmiany potencjalnej.

  • Like 1

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Ale oczywiście poprawiony. Bo jeśli poprawilibyśmy to, co zaproponowałem, to raczej I Zjazd Partii można kończyc. Chyba, że Towarzysz ma swoje propozycje i przemyślenia odnośnie potencjalnych zmian wobec propozycji Tow. Operara.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share