Jump to content

Recin - Miasto Nauki.


Robert Drenin
 Share

Recommended Posts

Recin jest obecnie jest niewielką wsią położoną na południu Czesnoradu. Warto tutaj już dodać, że jest to najbardziej położona na południe miejscowość. Jednakże niedługo ma się to zmienić...

image.png

Jego położenie jest idealne dla kosmodromu w Czesnoradzie. Dlatego też w pobliżu miasta powstał Kosmodrom Zavtra, z którego wystartowały już dwie rakiety. Jednakże niestety naukowcy pracujący w kosmodromie mają wielki problem z przemieszczeniem się w ten rejon, gdyż nigdy nie był rozbudowany, a najbliższym dużym miastem jest Sarmow. Dlatego też Rada Komisarzy Ludowych debatowała nad znaczeniem wsi, ponieważ tereny na których się znajduje nie jest bogata w żadne surowce naturalne.

Jednakże wtedy zrodził się pewien pomysł, który mógł odmienić znaczenie wsi na dobre, tworząc z niej jeden z największych ośrodków w Czesnoradzie, przy małej produkcji. Rada Komisarzy Ludowych zdecydowała, że Recin uzyska cechę jaką jeszcze żadne miasto na wyspie nigdy nie miało - Miasta Nauki.

Zadecydowano, że Recin będzie największym ośrodkiem naukowym na całej wyspie, bądź na świecie. W jego okolicy znajduje się już kosmodrom, a to dopiero początek. To właśnie w tamtym miejscu powstanie najwięcej laboratoriów naukowo-badawczych, powstanie szereg kompleksów naukowych. To właśnie w tej miejscowości została zaplanowana budowa Rewolucyjnego Akceleratora Cząstek, jak również zostały tam zaplanowane pierwsze eksperymentalne reaktory jądrowe oraz wiele więcej ośrodków naukowych. To właśnie w tym mieście będzie można rozwijać wiele pomysłów naukowych jak i tworzyć nowe wynalazki. Przy czym Rada Komisarzy Ludowych zaplanowała budowę również w taki sposób całego miasta, aby nie same osiedla, a całe miasto zostało wybudowane w sposób jak najbardziej symetryczny, zatem miasto połączy również cechę miasta utopijnego.

Dlatego też, aby zrealizować ninejsze założenia, do Recinu sprowadzane są już surowce z Nowańska, aby wykonać potężną rozbudowę wsi w miasto, zgodnie z założeniami.

image.png

Niech żyje Czesnorad!

  • Like 2

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Pierwszym krokiem do modernizacji i rozbudowy Recina jest usunięcie starej infrastruktury i zastąpienie jej nową. W tym celu zostały roztawione namioty oraz sprzęt polowy, w celu tymczasowego przesiedlenia miejscowej ludności na czas budowy pierwszego osiedla.

image.png

Przeprowadzka do nowego miejsca z rodzinnego domu może być trudna. Jednakże Rada Komisarzy Ludowych chcąc w jakiś sposób udogodnić życie mieszkańcom, zapewniła takie usługi jak opieka medyczna, czy dostęp do wody pitnej, jak i prądu elektrycznego. Została również wybudowana Tymczasowa Remiza Ludowej Straży Pożarnej oraz sklep. Ponadto aby obywatele mogli również zaspokoić potrzeby rekreacyjne, to zostało również wybudowane tymczasowe boisko:

image.png

Wszystko po to, aby czas spędzony tymczasowo w namiotach polowych mógł przebiec spokojnie. Jednakże mając również na uwadze cel rozbudowy, to zostały również postawione polowe magazyny, w celu przechowania sprowadzonych z Nowańska surowców pod budowę Recinu.

image.png

Kiedy już wszystko było postawione, a obywatele opuścili swoje domy, zostały one zniszczone, a pola usunięte:

image.png

Teraz należy jedynie sprowadzić surowce z Nowańska oraz sprzęt i zaplanować pierwszy zarys miasta. Niech Czesnorad rośnie w siłę, a ludziom żyli dostatniej! Niech żyje Czesnorad!

  • Like 1

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Po sprowadzeniu już części surowców z Nowańsku, powstały już pierwsze plany i rozpoczęto budowę. Można już zauważyć zarys centrum Recinu, który jest starannie budowany, aby odzwierciedlić wzór idealnego miasta:

image.png

Jak widać w sercu Recinu znajduje się wielkie rondo, a przy nim będą iść drogi w sposób heksagonalny. Osiedla najprawdopodobniej zostaną wybudowane po prawej i lewej stronie. Z kolei środkowa droga poprowadzi do Gmachu Nauki. Jak na razie, to przy rondzie znajdą się również parki. Z kolei o to, co byłoby na środku ronda, to są dwie koncepcje, albo będzie pomnik, albo również park.

image.png

Pozostaje tylko jeszcze rozpocząć budowę osiedla i mieszkańcy będą już mogli wrócić do swoich nowych domów. Ponadto jeszcze zostaną wybudowanę inne ośrodki i zgodnie z obietnicą powstaną jeszcze ośrodki naukowo-badawcze. Niech żyje Czesnorad!

  • Like 1

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

W Recinie wciąż trwają wielkie prace przebudowawcze. Odkąd tylko rozpoczęła się rozbudowa wsi, praktycznie nic nie pozostało po wcześniejszym wyglądzie miasta. Obecnie Recin zaczyna coraz w większym stopniu przypominać kolejne miasto w Republice Socjalistycznej Czesnoradu, a niżeli wieś.

image.png

Jak można zauważyć, wcześniejsze drogi gruntowe zostały utwardzone, po to aby następnie można było wyłożyć asfalt, tak jak to zrobiono już z niektórymi drogami. Dodatkowo zadecydowano, że w sercu Recina, na środku ronda, powstanie pomnik Towarzysza Molotina - Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych i głowę państwa Republiki Socjalistycznej Czesnoradu.

image.png

Dodatkowo Rada Komisarzy Ludowych zadecydowała jeszcze utworzyć tymczasowe przedszkole dla tamtejszych dzieci po to, aby mieszkańcy nie musieli być ograniczeni opieką nad swoimi dziećmi, stąd też obywatele, którzy chcą również przyczynić się do rozbudowy Recinu w czynie społecznym, a mieli ograniczenie spowodowane opieką nad swoim dzieckiem, mogą teraz spokojnie przekazać swoje pociechy na czas pracy do przedszkola.

image.png

Praca zatem dalej wre w Recinie, jeszcze musi powstać wiele rzeczy, jednakże już można zauważyć znaczne postępy w rozwoju tegoż miasta. Niech Czesnorad rośnie w siłę, a ludziom żyli dostatniej! Niech żyje Czesnorad!

image.png

  • Like 1

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Od pewnego czasu Recin zaczyna nabierać coraz bardziej charakteru miejskiego. Drogi już zostały w większości utwardzone i zaasfaltowane, a rondo zostało jeszcze udekorowane czerwonymi sztandarami:

image.png

Dodatkowo zaczęto pracę nad budową pierwszych osiedli w Recinie. Zatem mieszkańcy Recina będą mogli w końcu przenieść się z namiotów do swoich nowych mieszkań. Jednakże przez kolejny okres czasu mogą być niedogodności wynikające z dostaw wody i prądu, gdyż w Recinie jeszcze nie stoi żadna elektrownia, ani żadne ujęcie wody, więc wciąż będą to budynki tymczasowe i polowe.

image.png

Jednakże Rada Komisarzy Ludowych stara się jak może i zarówno elektrownia, jak i ujęcie wody, jak i wiele innych budynków oraz zakładów pracy zostanie wybudowane. Jednakże po wybudnowaniu bloków mieszkalnych i przeniesieniu tam obywateli, tymczasowe zakłady pracy również zostaną przeniesione bliżej miejsc zamieszkania. Dlatego też tymczasowy obóz zostanie zlikwidowany:

image.png

Pozostaje zatem dalej realizować plan, aby Recin mógł ruszyć z swoimi odkryciami, aby mógł przynosić Światu nowe odkrycia naukowe. Niech Czesnorad rośnie w siłę, a ludziom żyło się dostatniej! Niech żyje Czesnorad!

  • Like 1

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

image.png

Jeden z wielkich etapów już za nami! Mieszkańcy Recina po długim czasie mogli już wprowadzić się do nowo powstałych mieszkań. Jednakże niestety to jeszcze nie koniec polowych warunków, ponieważ nie ma jeszcze ukończonego systemu wodociągów i kanalizacji. Aczkolwiek instalacja elektryczna jest już wprowadzona, tyle że jest to produkcja z "polowej elektrowni", czyli nic innego jak po prostu z agregatów prądotwórczych.

image.png

Dodatkowo całe poprzednie obozowisko zostało już prawie usunięte i przeniesione tymczasowo do centrum Recina. Dzięki czemu rozbudowa miasta może teraz dalej postępować. Natomiast co do poprzedniego obozowiska, to przenoszone są jeszcze ostatnie towary do nowego magazynu polowego, gdyż ten został przeniesiony, związku z planowanymi pracami właśnie w miejscu obozowiska.

image.png

Jednakże kolejny wielki krok już za nami. Zostały jeszcze inne niezbędne rzeczy do budowy, takie jak chociażby elektrownia, cała instalacja kanalizacyjna i wodociągowa, budowa kompleksów naukowo-badawczych i wiele, wiele innych spraw. Aczkolwiek nie jest to żadnym problemem dla Rady Komisarzy Ludowych i władzy socjalistycznej w Czesnoradzie. Niech Czesnorad rośnie w siłę, a ludziom żyło się dostatniej! Niech żyje Czesnorad!

image.png

  • Like 1

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Po dłuższym odstępie czasu rewolucja w Recinie zrobiła wielki postęp, a samo Miasto już nabrało prawie charakteru miejskiego, jednakże fakt faktem jeszcze nie dokońca. Natomiast na początku warto wspomnieć, że stary obóz został już kompletnie rozebrany i przeniesiony bezpośrednio do centrum miasta i nic nie zostało już po starym obozie:

image.png

Z kolei samo miasto Recin już bardziej się ustabilizowało, jednakże wciąż funkcjonuje na tymczasowej elektrowni, a woda jest mieszkańcom dowożona. Natomiast została skontruowana tymczasowa instalacja kanalizacyjna, więc mieszkańcy mogą już być zadowoleni z tymczasowej kanalizacji:

image.png

Dodatkowo z decyzji Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych, utworzono w Recinie Tymczasowy Komisariat Milicji Obywatelskiej, aby mieszkańcy mogli czuć się bezpieczniej:

image.png

Udekorowano również rondo, które teraz bardziej oddaje charakter socjalistyczny naszego narodu:

image.png

Przy okazji zostały jeszcze rozwieszone plakaty z wizerunkiem Tow. Włodzimierza Molotina:

image.png

Natomiast na razie największą inicjatywą jest utworzenie utwardzonej drogi, a potem jej zaasfaltowanie (tyle, że to może nie być od razu z utwardzaniem drogi), do Sarmowa. Natomiast początkowo będzie ona zrobiona tylko do granicy miasta Recina, jednakże wraz z zaakceptowaniem planu przez Tow. Molotina, to rozpocznie się budowa autostrady łączącej Sarmow z Recinem, co będzie wielkim krokiem naprzód w rozwoju Recinu:

image.png

image.png

Recin zatem jest obecnie w stanie osiągania kolejnego wielkiego kroku, który umożliwi lepszy transport Recinu z Nowańskiem i Sarmowem. Jeszcze trochę, a Recin będzie mógł służyć na chwałę nauki i socjalizmu, tworząc największe projekty naukowe, które mogą okazać się później przełomowe. Niech Czesnorad rośnie w siłę, a ludziom żyło się dostatniej! Niech żyje Czesnorad!

  • Like 1

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Rozwój Recinu nie stanął w miejscu, a wręcz wciąż osiąga coraz większe kroki ku zakończeniu przejściowego etapu.

Między innymi odcinek drogi, który będzie łączył Sarmow z Recinem, w mieście Recin został już w większości utwardzony, co ułatwi wstępny transport między Recinem, a Nowańskiem i Sarmowem:

image.png

Dodatkowo został rozszerzony plan miasta, między innymi ze względu na potrzebę budowy elektrownii oraz ujęcia wody:

image.png

Warto też wspomnieć o pierwszych projektach elektrownii w Recinie oraz ujęcia wody. Z pewnością ich wybudowanie zakończy oficjalnie przejściową systuację tego miasta, a dalszy rozwój będzie podobny już do tego, jaki jest w Sarmowie, czy w Recinie:

image.png

Plac budowy pod elektrownię.

image.png

Plac budowy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody.

Z pewnością rozbudowa Recina z wioski, jaką był, w wstępny poziom miasta, chyli się już ku końcowi. Zostały już ostatnie prace, aby mieszkańcy mogli mieć wodę i prąd na stałe. Tylko wypatrywać momentu, aż Recin rozpocznie rewolucję w nauce w Czesnoradzie, a może też na Pollinie. Niech Czesnorad rośnie w siłę, a ludziom żyło się dostatniej! Niech żyje Czesnorad!

  • I love it! 1

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Przez ostatnie miesiące Recin mógł spokojnie się rozwijać. Do takiego stopnia, że już większość tymczasowych budynków została już zwinięta, z uwagi na planowane ich stałe wybudowanie.

image.png

Dlatego też, Recin oficjalnie może zyskać już miano miasta, a dalsze budowy już nie będą związane z jego modernizacją, a zwykłym centralnym planowaniem. Oczywiście pomimo, iż nie zostały jeszcze wybudowane tam żadne ośrodki naukowe, to mieszkańcy miasta mogą się już powoli cieszyć stałym prądem i instalacją wodociągowo-kanalizacyjną.

image.png

Aczkolwiek podwaliny pod Miasto Nauki jednak zostały postawione. Między innymi Recin jest już drugim miastem w Republice Socjalistycznej Czesnoradu, z Elektrownią Atomową, zawierającą opracowany przez Czesnoradzkich inżynierów, fizyków i chemików reaktor LRW.

image.png

Więć tak jak już zostało wspomniane, planowana modernizacja wsi została już osiągnięta, toteż wątek może być powoli zamykany. Jednakże jest jeszcze szansa, że tutaj zostanie opublikowany dalszy wygląd Recina, aż to przedstawienia planowanego budynku przez Radę Komisarzy Ludowych, który ma się stać ikoną tego miasta. Jednakże zostanie to opublikowane wtedy, gdy oficjalnie budynek zostanie już postawiony.

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share