Jump to content

Huta Stali im. Hutników


Recommended Posts

  • 3 months later...

Dzisiaj do Huty przybył niezapowiedzianie Towarzysz Robert Drenin, Podsekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czesnoradu oraz Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych. Reprezentował on bowiem Radę Komisarzy Ludowych, która chciała przyjżeć się ciężkiej, lecz niezmiernie ważnej pracy robotników oraz pogratulować im za ciężką pracę.

Początkowo Kierownik Huty nie wiedział, kto mógłby podjechać Czarnym NAZ-em, jednakże po tym, jak wyszedł z niego Tow. Drenin, to Kierownik szybko przywitał Towarzysza Drenina, a następnie oprowadził go po Hucie.

4.jpg

NAZ, którym przyjechał Towarzysz Drenin

Towarzysz Robert Drenin bardzo uważnie przyglądał się pracy robotników, którzy pracowali w Hucie. Towarzysz mógł dostrzec ciężko pracujących hutników, którzy produkowali z całych swych sił stal na potrzeby Republiki Socjalistycznej Czesnoradu, aby mogła dalej kwitnąć i się rozwijać.

puddling_large.jpg

Hutnicy przy pracy.

W pewnym momencie Towarzysz Drenin zdecydował się wziąć głos i wygłosił przemówienie do Hutników tam pracujących. Robotnicy mogli dzięki temu zrobić sobie dodatkową przerwę, na czas przemowy:

Cytat

 

Towarzysze! Obywatele! Hutnicy tutaj zgromadzeni!

W imieniu całej Rady Komisarzy Ludowych chciałbym pogratulować Waszej ciężkiej pracy na rzecz budowy lepszego jutra naszej pięknej socjalistycznej ojczyzny. Z pewnością Wasza praca jest doceniania na każdym etapie przemysłu, a bez Waszego wkładu w rozwój socjalizmu i komunizmu daleko byśmy nie zaszli. Bez Waszej pracy nie moglibyśmy realizować wielu projektów, jakimi obecnie Republika Socjalistyczna Czesnoradu może się poszczycić. Bez Waszej pracy nie powstałoby wielu mieszkań, nie byłoby Recina, ani nie moglibyśmy produkować niektórych sprzętów, użytecznych w innych gałęziach przemysłu, usług i rolnictwa.

Wiele osób z pewnością mówi sobie, lub mówiło, że nic nie znaczą, że są tylko trybikami w maszynie, że nie mają wpływu. Tyle, że właśnie macie ogromny wpływ na rozwój, każdy ma wpływ. W rzeczywistości odgrywacie wielką rolę. Jako jedyni znacie się najlepiej na tej pracy, znacie się najlepiej na produkcji stali i nikt nie mógłby Was tak łatwo zastąpić, gdyż posiadacie doświadczenie. Dzięki temu oraz Waszemu wkładu w pracę, jesteście w stanie produkować stal, materiał używany do wielu aspektów naszego rozwoju. Wystarczyłoby, aby nie było Hutników i większość rzeczy stoi. Tak jest ze wszystkim. Jak nie ma danej gałęzi przemysłu, usług lub rolnictwa, to bardzo potrafi to ograniczyć późniejsze projekty oraz rozwiązania. Przykładem są braki miedzi, które bardzo nas ograniczały, jednakże dziś to już zostało rozwiązane.

Zatem pamiętajcie Towarzysze! Pracujcie dla dobra socjalizmu, dla dobra naszego społeczeństwa, gdyż jak każdy odgrywacie ważną rolę! Nikt w społeczeństwie nie jest ważny, nie ma takich osób!

 

image.png

Przemawiający Towarzysz Drenin.

Po zakończonym przemówieniu, robotnicy mogli znów powrócić do swojej pracy, a Towarzysz Drenin następnie zwrócił się do wyjścia, pożegnał się z Hutnikami, po czym odjechał z powrotem do domu.

  • I love it! 1

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Dobry Wieczór,
prosiłbym o odpowiedź na poniższe pytania...

  1. Czy Huta realizuje zamówienia zagraniczne? (kwestia transportu po stronie zamawiającego)
  2. Jaką kwotę należy zapłacić za tonę stali lub gotowy wyrób w postaci szyn kolejowych?

Dziękuję.

  • Like 1

(—) Benjamin Romanow

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share