Jump to content

Port im. Lenina


Recommended Posts

Gdzie renderuje cię te budynki, Towarzyszu?

Bolesław Kirianóo von Hohenburg

Wielki Imperator Kiriański, Król Abachazji i ktoś tam jeszcze

1174.png99792411588297136.png

"Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

 

Link to comment
Share on other sites

To nie przypadkiem ta gra co się buduje socjalistyczne państwo? 🤔

  • Like 1

Kaspar Waksman-Dëter
Freutreggër Czekoladowic, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

Aj nie pamiętam nazwy... Soviet jest na pewno, ale pełna nazwa wyleciała mi z głowy 😕

EDIT: O! Towarzysz Molotin już napisał 😄

Kaspar Waksman-Dëter
Freutreggër Czekoladowic, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

O godzinie 20:36 towary, które przybyły koleją z Nowańska, zostaną teraz wysłane drogą morską do Ludowej Republiki Magnifikatu zgodnie z Umową. Wysłane towary to:

  • 20 ton drewna dębowego,
  • 10 ton drewna sosnowego,
  • 30 ton paliwa jądrowego,
  • 130 litrów piwa trawowego,
  • 130 cydru jabłkowego.

unknown.png?width=1323&height=676

Wysłane Towary do Ludowej Republiki Magnifikatu.

  • Like 2

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

W godzinach wieczornych, do portu zacumował pierwszy statek z Brodryjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Rad, na którym zgodnie z decyzją Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Brodrii, znajdują się brakujące i niezbędne surowce do dalszego rozwoju kraju. Towary oczywiście zostaną koleją przetransportowane do Nowańska, gdzie o dalszych losach zadecyduje Rada Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu.

  • I love it! 1

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share