Jump to content

Ewidencja Instytucji - wątek pomocniczy


Waksman
 Share

Recommended Posts

Instytucja wpisana do Ewidencji.

2 godziny temu, Ulefs napisał:

Proszę o dodanie następującej instytucji:

 

  1. Nazwa instytucji: Esperska Akademia Historyczno-Kulturowa (Freut Opacz- Espera Akademio Historia kaj Kultura)
  2. Typ instytucji (prywatna/państwowa/partia polityczna/inna (wskazać jaka): Państowa - należąca do Freutu Opacz.
  3. Właściciel/e instytucji: Ulefs Touvtau
  4. Lokalizacja siedziby: Opacz
  5. Czy ma posiadać prawo do publikacji? (własną kategorię w artykułach): TAK
  6. Logo

FO EAHK.png

 

Kaspar Waksman-Dëter
Freutreggër Czekoladowic, Mer Azymuckiej Góry
były: I Prezydent IV Republiki Muratyki, Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego
Muratyka1.png

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share