Jump to content

Szkolenie kiriańskich wojskowych przez winkulijskich żołnierzy


Recommended Posts

Dzisiejszego popołudnia wojskowym samolotem Królewskich Sił Zbrojnych Związku Winkulijskiego przyleciał do Imperium Kiriańskiego dowódca stacjonującej tutaj na podstawie kiriańsko-winkulijskiej umowy wojskowej I Dywizji Piechoty "Wilk" - kpr. Mateusz Żmigrodzki. Po przywitaniu przez przedstawicieli Sił Zbrojnych Kirianii, Żmigrodzki udał się na spotkanie z żołnierzami, na którym ogłosił rozpoczęcie szkolenia kiriańskich żołnierzy, które ma zostać przeprowadzone przez winkulijskich instruktorów wojskowych. Kapral mówił: - Mimo względnie spokojnej sytuacji na naszym Kontynencie kraje nasze, Winkulia i Kiriania, są zobowiązane do dbania o swoje bezpieczeństwo. Niezmiernie się cieszę, że decyzją Marszałka Królewskich Sił Zbrojnych i attache wojskowego w Kirianii - Artura Kardacza - mam ten zaszczyt, ale i obowiązek, przyczyniać się do wypełniania zobowiązań Winkulii wypływających z Traktatu zawartego we wrześniu ubiegłego roku. Wierzę, że dzięki naszej współpracy zarówno Winkulia, jak i Kiriania będą bezpiecznymi państwami, przygotowanymi na każdą ewentualność.

Szkolenie ma potrwać kilkanaście dni. Podczas niego przeprowadzone będą kursy obsługi najnowocześniejszego uzbrojenia, ponadto przeprowadzane będą gry wojenne w celu doskonalenia umiejętności przywódczych kiriańskiej kadry oficerskiej.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share