Jump to content

[Hökás] Cerkiew Kiryjska pw. Potęgi Bożej


Recommended Posts

Cerkiew jest przebudowanym na modłę kiryjską kościołem rotrokatolickim, zbudowanym w 1901 na polecenie Króla Hawilandu. Jedna z jego ścian jest odnowiona, bowiem została zniszczona przez przemarsz bojówek abachazkich w 1999. Obecnie jest najważniejszym ośrodkiem religijnym Hawilandu.

 

100183979914691131_t.png

 

99886723298755545.png

Król Hawilandu, Tadeusz I Wielki

1213.png

 

Link to comment
Share on other sites

Narracja jest kontynuowana z tego wątku

 

Bolesław Kirianóo von Hohenburg

Wielki Imperator Kiriański, Król Abachazji i ktoś tam jeszcze

1174.png99792411588297136.png

"Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

 

Link to comment
Share on other sites

Kiedy władze hawilandzkie i przedstawicielstwo kiryjskie znalazło się we wnętrzu Cerkwi rozpoczęła się msza podczas której oficjalnie włączono wiernych Jedynej Prawilnej Religii pod opiekę Bożą urzeczywistnianą przez Kościół z Patriarchatem Marsylii na czele.

-

large.1795345211_Borysproklamuje.jpg.86c

Patriarcha Borys przyłącza hawilandzkich kirystów do Kościoła.

W miano Jahwe, łhóokcódjułó jo miénk, Kirym hűség, jo ałłej Pollin csatolja havilandóoj Kścióołło-Kirymój pód nighczłëk Ptrhjaha na weki wek örökké. Slava Jahwe!

Zaraz też patriarszy tłumacz przetłumaczył dla hawilandzkich wiernych treść okrzyku:

- W imieniu Jahwe, władcy tak nas, wiernych wyznawców, jak i całego Pollinu przyłączam Hawilandckich wiernych pod swoją [oryginalnie "patriarsze", przp. tłum.] opiekę i ochronę na wieki wieków. Chwała Bogu [ewentualnie "Niech Bóg będzie wysławiany", przyp. tłum]!

Wszyscy wierni w kościele zaczęli powtarzać ostatnie zdanie przy akompaniamencie dzwonów, a Borys I wręczył Królowi Hawilandu @Tadeusz I Wielki dokument kościelny potwierdzający ustanowienie Kiryjskiego Kraju Hawiland jako najwyższej jednostki administracji kościelnej. Jego Królewska Mość miał pełną swobodę w wyborze świeckiego administratora tegoż Kraju Kiryjskiego, mógł też samemu nim zostać, jeśli uważał to za słuszne. Borys udostępnił mu swoje miejsce na podium, aby mógł ogłosić decyzję.

Bolesław Kirianóo von Hohenburg

Wielki Imperator Kiriański, Król Abachazji i ktoś tam jeszcze

1174.png99792411588297136.png

"Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

 

Link to comment
Share on other sites

Szanowni Państwo, od dnia dzisiejszego w Hawilandzie kiryzm będzie się tylko rozpowszechniał, a na administratora Kiryzmu po ustaleniach mianuje @Mieczysław Hałw. Z dniem dzisiejszym Hawilandzką religią państwową staje się Kiryzm! - powiedział w krótkim przemówieniu Król

W Cerkwi rozpoczęły się głośne oklaski

99886723298755545.png

Król Hawilandu, Tadeusz I Wielki

1213.png

 

Link to comment
Share on other sites

Oklaski trwały jeszcze chwilę. Nastąpiło oficjalne przeprowadzenie wiernych na nową wiarę poprzez pocałunek krzyża. Hawilandczycy ustawili się w długą kolejkę przed Patriarchą.

large.259478549_Hawilandczykcaujcykrzyki

***

Po doprowadzeniu do końca nabożeństwa i przebraniu się w zwykłe patriarsze szaty Borys I wyszedł z Bożej świątyni i zaczął przechadzać się ulicą, pozdrawiając przy okazji tłum ludzi kłębiący się wokół niego.

large.aaaaaa.png.de0cf75b7e5884fb8ff6d12

Stanął wśród tłumu na przygotowanym podwyższeniu i zaczął przemawiać donośnym głosem do zgromadzonego ludu Bożego.

- Slav'óm, bracia! Cieszę się, że mogłem przybyć do waszej ojczyzny, Hawilandu. Religia Kirymu mająca swoje początki na starożytnym półwyspie marsylijskim, tak okrutnie zaduszona przez działające w niektórych państwach nordackich XX-wieczne reżimy, w nowym tysiącleciu może wykwitnąć ponownie, jak kwiat na pustyni. Co więcej, Hawiland stał się jedną z pierwszych ostoi odrodzonej wiary kirymowej i wielka mu będzie chwała za to! Dnia dzisiejszego pokazaliście, że można stanąć ponad podziałem na rdzennych Hawilandczyków, Uhraińców czy Postańczyków, ponad podziałem na prosarmatów i antysarmatów i ramię w ramię przeszliście na Prawilną Wiarę. Składam modły, aby dzieło misyjne w Hawilandzie dalej trwało i zjednywało sobie lud. Dziękuję!

Po wygłoszeniu przemówienia Borys pojechał na prywatne spotkanie z Królem i Rządem Królewskim.

Bolesław Kirianóo von Hohenburg

Wielki Imperator Kiriański, Król Abachazji i ktoś tam jeszcze

1174.png99792411588297136.png

"Gdy gardzisz mszą i pierogiem: Idźże sobie z Panem Bogiem! A kto prośby nie posłucha: W imię Ojca, Syna, Ducha!"

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share