Jump to content

III Plan Trzymiesięczny


Robert Drenin
 Share

Recommended Posts

Towarzysze!

Po miesiącach stagnacji w Czesnoradzie, przyszła najwyższa pora, aby powoli ponownie wracać do rozbudowy naszego kraju. W tym celu Rada Komisarzy Ludowych zadecydowała o ogłoszeniu i rozpoczęciu III Planu Trzymiesięcznego, mającego zapewnić rozwój miast i kraju w na najbliższe trzy miesiączne. Założenia III Trzymiesięczniówki są następujące: 

III Plan Trzymiesięczny:
++ Ogólne:
- Unormowanie Sieci Aptek "Krasna",
- Przeprowadzenie badań mających na celu określenie zasobów surowcowych Czesnoradu,
- Poprowadzenie autostrady A1 do Recina,
- Utworzenie sieci kolejowej do Recina, Muki i Centrogradu,
- Wysłanie Czesnoradczyka w przestrzeń kosmiczną,
- Rozbudowa Wojska Ludowego (zaprojektowanie nowych broni, produkcja sprzętu, rekrutacja i utworzenie większej liczby jednostek wojskowych),
- Opracowanie pierwszych żarówek i radioodbiorników w Czesnoradzie,
- Opracowanie nowych pojazdów cywilnych (co najmniej dwóch),
- Opracowanie pierwszej lokomotywy czesnoradzkiej do produkcji.
++ Nowańsk:
- Budowa przemysłu elektronicznego,
- Budowa Gmachu Komisarzy (II Siostra Molotina),
- Budowa oświetlenia drogowego,
- Budowa brakujących siedzib Instytucji Naukowych,
- Budowa drugiego Biura Infrastruktury Torowej, 
- Budowa sieci tramwajowej na terenie miasta.
++ Sarmow:
- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i kulturalnej (budowa kin, teatrów, oper, muzeów, galerii itd.),
- Przeniesienie Portu w Sarmowie i jego rozbudowa,
- Przeniesienie Państwowego Zakładu Gospodarki Rolnej im. Dimitrija Ścierkowa w Sarmowie i jego rozbudowa,
- Budowa Państwowego Biura Budowy w Sarmowie, budowa szkół, sklepów, Komisariatów Milicji, Remiz strażackich, Szpitali,
- Budowa nowych bloków mieszkalnych i sieci wodociągów oraz kanalizacji.
++ Recin:
- Dokończenie rozbudowy Recinu z wsi w Miasto (dokończenie narracji).
++ Centrograd:
- Budowa całej infrastruktury przemysłowej Aluminium i stali,
- Budowa nowych osiedli i usunięcie starej zabudowy,
- Budowa Państwowego Biura Budowy w Centrogradzie, dworca kolejowego, elektrowni i sieci wodociągów oraz kanalizacji.
++ Muka:
- Stworzenie Państwowego Zakładu Gospodarki Rolnej w Muce im. Chłopów.

  • Like 1

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Towarzysze!

Rada Komisarzy Ludowych ogłasza już oficjalne zakończenie III Planu Trzymiesięcznego. W przeciągu tych trzech miesięcy, udało nam się zrealizować praktycznie wszystkie założenia planu, dzięki czemu nasza piękna socjalistyczna ojczyzna mogła rozwinąć się, pomimo epidemii realiozy, czy też pewnych stagnacji. Miejmy nadzieję, że jednak mimo zakończenia planu, wciąż Republika Socjalistyczna Czesnoradu będzie wciąż się rozwijać. Co prawda pewnie przez najbliższe tygodnie wciąż są jeszcze przewidywane problemy, ale mamy nadzieję, że sytuacja zacznie dobiegać końca, a Czesnorad będzie mógł nadrobić pewne zaległości.

  • I love it! 1

Towarzysz Robert Drenin

Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share