Jump to content

Henryk Wespucci

Members
  • Posts

    3
  • Joined

  • Last visited

About Henryk Wespucci

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

DANE UŻYTKOWNIKA

ID Paszportu

Data przyjazdu

Pełne dane

Podpis

Henryk Wespucci's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

  • First Post
  • Conversation Starter

Recent Badges

2

Reputation

  1. 1. Pełna nazwa przewoźnika: Volkiańskie Koleje Proletariackie Spółka Złodziejska oddział Muratyka 2. Skrócona nazwa przewoźnika: VKP S.Z. Muratyka 3. Typ przewoźnika: [pasażerski/towarowy/manewrowy/utrzymaniowo-naprawczy]: uniwersalny z dominującą rolą przewozów pasażerskich i towarowych 4. Adres siedziby przewoźnika: Długa 12, 01-002 Zwierzogród Muratyka 5. Dyrektor Zarządzający Oddziałem w imieniu Prezesa Zarządu VKP S.Z. Henryk Wespucci Dyrektor Zarządzający Oddziałem jest osobą właściwą do reprezentowania interesów Volkiańskich Kolei Proletariackich S.Z. z siedzibą w Krasnodarsku oraz interesu spółek podległych na terenie państwa w którym znajduje się oddział. Upoważnienie z tego tytułu reguluje także zasady reprezentacji interesu Skarbu Państwa Volkianu. /Podpis/ /Pieczątka/
  2. Volkiańskie Koleje Proletariackie Spółka Złodziejska oddział Muratyka (dalej: Volkiańskie Koleje Proletariackie S.Z. Muratyka lub VKP D.Z. Muratyka) wnoszą o przyznanie działki przeznaczonej pod zabudowę biurową lub biurowo-usługową w miejscowości ZWIERZOGRÓD będącym miejscem siedziby VKP S.Z. Muratyka. Ponadto wnosi się o nadanie adresu wspomnianej działce. Uzasadnienie: Volkiańskie Koleje Proletariackie Spółka Złodziejska z siedzibą w Krasnodarsku (ul. Awangardy 3, 01-015 Krasnodarsk (Volkian)) wpisane do rejestru przedsiębiorstw prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krasnodarsk-Śródmieście - są wiodącym przewoźnikiem kolejowym na terenie Volkianu, mającym duże udziały w transporcie na terenie Związku Winkulijskiego. Decyzją właściciela spółki, otwarto pierwszy oddział zagraniczny - na Muratykę. Wobec powyższego VKP S.Z. Muratyka dla ułatwienia obsługi administracyjno-prawnej oraz bieżącego zarządzania spółką potrzebuje przestrzeni, gdzie mieścić się będzie siedziba oddziału spółki w Muratyce. Z poważaniem Henryk Wespucci Dyrektor Zarządzający Volkiańskich Kolei Proletariackich Spółka Złodziejska oddział Muratyka z siedzibą w Zwierzogrodzie
  3. Nasze chomiczki nie znalazły w bazie żadnego opisu tej instytucji, a szkoda...