Jump to content

Benjamin Romanow

Marshall of UN Parliament
 • Posts

  102
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Benjamin Romanow last won the day on March 20

Benjamin Romanow had the most liked content!

About Benjamin Romanow

 • Birthday May 5

Recent Profile Visitors

799 profile views

DANE UŻYTKOWNIKA

ID Paszportu

Data przyjazdu

Pełne dane

Podpis

Benjamin Romanow's Achievements

Enthusiast

Enthusiast (6/14)

 • One Year In
 • Collaborator
 • Yobel Ten, który próbuje ale mu nie wychodzi 2021 Rare
 • Conversation Starter
 • One Month Later

Recent Badges

39

Reputation

 1. Otwieram obrady I posiedzenia. Składam rezygnację z pełnienia funkcji Marszałka Nordackiego Parlamentu Unijnego. Zarządzam wstrzymanie obrad Nordackiego Parlamentu Unijnego II kadencji do czasu wyboru jego Marszałka. Poseł Waksman był drugi w wyborach Marszałka, dlatego to on obejmie funkcję, chyba że w ciągu dwóch dni usłyszę sprzeciw na sali (tj. do 26 kwietnia 2023 r. godz. 20.00). Dlaczego? Bo czemu nie. Statut UN milczy na temat rezygnacji czy innych form utraty funkcji w czasie trwania kadencji.
 2. Zamykam głosowanie oraz stwierdzam, iż Parlament opowiedział się ZA wprowadzeniem unii walutowej większością dwóch głosów nad jednym przeciw oraz dwoma wstrzymującymi. Zarządzam przerwę w obradach do dnia 11 kwietnia włącznie, wesołych!
 3. Zamykam debatę. Przechodzimy do głosowania nad propozycją wprowadzenia unii walutowej w zakresie przedstawionym podczas debaty. Raczy nacisnąć przycisk kto z Posłów jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał: http://nordata.pl/poll/27
 4. Generalnie, to, moim zdaniem, fakultatywną unię walutową w charakterze dodatkowym powinniśmy ująć w traktacie o organizacji Unii Nordackiej, którego projekt jeszcze kończę. Przemawia za tym również fakt, że nie mamy unormowanych żadnych rozporządzeń, dyrektyw, czy egzamplarzy. Jednak to właśnie regulowałby TOUN. Wobec tego przedłużam debatę do, powiedzmy, 31 marca br. włącznie. Potem zdecyduję, czy przejdziemy do głosowania nad samym zamysłem wspólnej waluty, czy jednak nad aktem prawnym.
 5. 🔔 Informacja Porządek obrad został uzupełniony o nowy punkt 5. Dotychczasowy punkt 5. postanowiono przenieść na koniec porządku.
 6. Nie zamykałem, bo wiedziałem, że będą jeszcze chętni do zabrania głosu 🙃
 7. Tak się niemerytorycznie wtrącę (rozpiszę się pewnie jutro), że traktatprotokół do Statutu wyglądałby świetnie 😛
 8. Przechodzimy do punktu drugiego: Debata o ustanowieniu unii walutowej (tj. wprowadzeniu wspólnej waluty) w ramach Unii Nordackiej. Przedstawienie sytuacji: zostanie dokonane przez Posła @Waksmanw trakcie debaty. Otwieram debatę, której termin zakończenia wyznaczam na 26 marca 2023 r. godz. 20.00.
 9. Skracam głosowanie wobec oddania głosów przez wystarczającą większość posłów i niemożności zmiany rozstrzygnięcia po oddaniu głosów przez pozostałych. Za głosowało pięciu posłów (Waksman, von Hohenburg, Ziemiański, Drenin, von Ribertrop), jedna posłanka była przeciw (Mystere), jeden poseł wstrzymał się od głosu (Romanow). Stwierdzam, iż Parlament przyjął decyzję o mianowaniu Augusta de la Sparasana de Harlin. Podaję również do wiadomości, że decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia i uzyskała numer 1/2023. Opublikowana w dzienniku urzędowym zostanie, gdy tylko takowy unormujemy.
 10. 🔔 Informacja Porządek obrad został uzupełniony o punkty 2-4. Dotychczasowy punkt 2. postanowiono przenieść na koniec porządku.
 11. Głosowanie unieważniam. Kto z Posłów jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał raczy kliknąć przycisk: http://nordata.pl/poll/26
 12. Zamykam debatę. Przechodzimy do głosowania nad kandydaturą Augusta de la Sparasana de Harlin na sędziego Unijnego Trybunału Arbitrażowego. Raczy napisać kto z państwa Posłów jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Termin na oddanie głosu mija 22 marca 2023 r. @Waksman@Joahim von Ribertrop@Ulefs@Henryk Ziemiański@Robert Drenin@Bolesław Kirianóo von Hohenburg@Femme Mystere