Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/25/2023 in all areas

  1. Najpierw obywatelstwo ogarnę, jeszcze regulamionowo dzień 😄
    1 point
  2. tutaj poprawiam dni: 1 stycznia - Nowy Rok 19 czerwca - Święto Niepodległości 20 czerwca - Dzień Proklamacji Niepodległości 21 czerwca - Dzień Flagi Państwowej 25 czerwca - Dzień Przyjaźni Kiriańsko-Hawilandzkiej 26 czerwca - Dzień Konstytucji 26 czerwca 21 listopada - Dzień Henryka I 5 grudnia - Dzień Kiriańczyka 24, 25, 26 grudnia - Boże Narodzenie (obchodzone pomimo braku oficjalnej religii państwowej) 30 grudnia - Dzień Gorba 31 grudnia - Sylwester
    1 point
  3. Zlikwidować wszystkie uleny łącznie z muratyckim 😛
    0 points