Jump to content

Tarsycjusz Operar

Members
 • Posts

  22
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Tarsycjusz Operar last won the day on March 7

Tarsycjusz Operar had the most liked content!

About Tarsycjusz Operar

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

DANE UŻYTKOWNIKA

ID Paszportu

Data przyjazdu

Pełne dane

Podpis

Tarsycjusz Operar's Achievements

Apprentice

Apprentice (3/14)

 • Reacting Well
 • One Month Later
 • Conversation Starter
 • Week One Done
 • Dedicated

Recent Badges

12

Reputation

 1. Szanowny Towarzyszu Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu, Szanowny Towarzyszu Wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Republiki Socjalistycznej Czesnoradu, Szanowni Mieszkańcy Republiki Socjalistycznej Czesnoradu, Komitet Centralny Partii Robotniczej Magnifikatu przesyła najserdeczniejsze pozdrowienia oraz życzenia z okazji Święta Pracy - niegasnącego zapału, gorliwości w pracy ideologicznej i wiecznej braterskiej przyjaźni między Magnifikatem a Czesnoradem. Niech się święci Pierwszy Maja
 2. Szanowni Towarzysze, Komitet Centralny Partii Robotniczej Magnifikatu serdecznie Was pozdrawia w czasie I zjazdu Komunistycznej Partii Czesnoradu. W styczniu minęła pierwsza rocznica zawarcia naszej umowy międzypartyjnej o współpracy ideologicznej oraz o wsparciu w opracowywaniu ideologi molotinizmu. Rok obserwacji działań Komunistycznej Partii Czesnoradu i Republiki Socjalistycznej Czesnoradu doprowadziła Komitet Centralny Partii Robotniczej Magnifikatu do wniosków, które mogą posłużyć w ostatecznym opracowaniu przez Towarzyszy ideologi molotinizmu. Celem uporządkowania poszczególne postulaty zostały podzielone według trzech kategorii: 1) Polityka ogólna; 2) Państwo a lud; 3) Państwo w mikroświecie. Zostało opracowanych 11 postulatów na podstawie aktów prawnych Czesnoradu oraz publicznych wypowiedzi władz Czesnoradu o charakterze państwowym lub partyjnym. Z punktu widzenia obowiązującego programu Partii Robotniczej Magnifikatu niektóre punkty nie do końca do siebie pasują, co zostanie poniżej zaznaczone. Jest to oczywiście pierwszy projekt a ostateczną wersję ideologii molotinizmu doprecyzuje i opublikuje Komunistyczna Partia Czesnoradu. Wyniki są następujące: Polityka ogólna: 1. Minimalizacja biurokracji, 2. Pokój. Państwo a lud 3. Zapewnienie wolności słowa, wypowiedzi i poglądów, 4. Zagwarantowanie równości społecznej, 5. Zapewnienie bezpłatnej opieki zdrowotnej i edukacji, 6. Głoszenie socjalizmu i braterskiej współpracy tym, którzy zeszli z jego drogi, 7. Dążenie do zapewnienia pełnej równości, zapewnienie równości, sprawiedliwości i dobrobytu ludziom pracy, 8. Całkowite zniesienie własności prywatnej, 9. Całkowite wyzbycie religijności (porównaj z pkt 3), 10. Całkowite wyzbycie się demokracji kapitalistycznej (porównaj z pkt 3). Państwo w mikroświecie 11. Dążenie do zapewnienia pełnej suwerenności i samowystarczalności państwa, 12. Ochrona ludu przed zewnętrznymi ideologiami klasowej tyranii, które mogą wyzyskiwać i zakłócać wewnętrzny spokój obywateli (porównaj z pkt 3), 13. Dążenie do wprowadzenia międzymikronacyjnej rewolucji socjalistycznej (porównaj z pkt 2), 14. Pogłębianie międzymikronacyjnej współpracy naukowej, 15. Międzymikronacyjna współpraca bratnich partii i narodów. Moją propozycją, aby rozwiązać problemy niezgodności z poszczególny punktami jest zmiana brzmienia punktu 2 na "Pokój w ustroju komunistycznym", wtedy jest jasne, że aby był pokój, to musi być najpierw wprowadzony wszędzie komunizm drogą rewolucji. Zmiana brzmienia punktu 3 na "Zapewnienie wolności słowa, wypowiedzi i poglądów w budowaniu komunizmu i ateizmu" i wtedy inne problemy są rozwiązane. Aby jednak Towarzysze mogli żyć w zgodzie z prawem, polecam naniesienie poprawek do konstytucji zgodnie z programem Komunistycznej Partii Czesnoradu. Uwaga! To tylko wyniki naszych prac. Towarzysze postąpią zgodnie z własnymi pomysłami, bo molotinizm to w końcu ideologia Komunistycznej Partii Czesnoradu. Dziękuję.
 3. W pierwszej kolejności Magnifikat przekazał Czesnoradowi zaległe dostawy. Natychmiast popyt został zaspokojony, i to z nadwyżką.
 4. Prezydent Ludowej Republiki Magnifikatu Tarsycjusz Operar uścisnął serdecznie dłonie przedstawicielom Republiki Socjalistycznej Czesnoradu. Bardzo nam było miło Was odwiedzić Towarzysze! Ku chwale przyjaźni magnifikacko-czesnoradzkiej!
 5. Rozmowy trwały dość długo, ale nie wyczerpująco. Pobyt zaowocował uaktualnieniem umowy handlowej między Magnifikatem a Czesnoradem. Kwestię współpracy naukowej poruszymy przy najbliższej okazji.
 6. Prezydent Tarsycjusz Operar powróciwszy z defilady zasiadł i kontynuował picie z wody ze szklanki, która była już tylko w połowie pełna.
 7. Szanowni, dziękuję za uroczystą i okazałą defiladę - widok sprzętu wojskowego, dobór muzyki i organizację. Możemy powrócić do naszych rozmów.
 8. Z uwagą słuchając hymnu Magnifikatu, Międzynarodówki i hymnu Czesnoradu patrzył się w dal. Następnie pozdrowił uczestników defilady. Potem przeszedł na mównicę, gdzie rozpoczął przemowę: Towarzysze, Obywatele Czesnoradu, Dziękuję za zaproszenie i przyjęcie nas. Pozdrawiam Was w pierwszym dniu naszego pobytu w Republice Socjalistycznej Czesnoradu. Jesteśmy wdzięczni za solidarność Czesnoradu z Magnifikatem w obliczu nacierających imperialistycznych sił – czy to w formie jednoosobowej czy zbiorowej. Wszelka agresja, przemoc i wulgaryzmy są nam obce. Widząc niedawną manifestację pokojową w czasie naszej rozmowy mogę śmiało powiedzieć o rosnącym poparciu dla naszej sprawy. Dzisiaj mikroświatowi potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło! Niech to wezwanie szczególnie potrzebne w bieżących sprawach przyświeca nam w patriotycznym budownictwie socjalistycznym. Niech żyje przyjaźń między Ludową Republiką Magnifikatu a Republiką Socjalistyczną Czesnoradu! Niech żyje współpraca między Partią Robotniczą Magnifikatu a Komunistyczną Partią Czesnoradu!
 9. Mówię właśnie o tej umowie. Opóźnienia związane z napiętą sytuacja międzynarodową zostaną ustabilizowaniu przesłane do Czesnoradu z uzupełnieniem poprzednich dostaw. Myślę, że to dobry czas na przeprowadzenie defilady. Pójdźmy.