Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

 1. Past hour
 2. Today
 3. Rozporządzenie Głównodowodzącego Sztabów połączonych z dnia 05.02.2022 Zgodnie z powyższym dekretem armia Imperium zostanie podzielona na dwa autoramenty zaciągowe, tj. na autorament krajowy oraz autorament obczyźniany. Na skład autoramentu krajowego wchodzą oddziały złożone z służących w wojsku obywateli Kirianii. Oddziały te to: • Huzarzy Wielogrodzcy • Huzarzy Sekoccy • Kawaleria Konna • Łowaszcy Żelabrańscy • Forkietowcy • Piechota Krajowa • Lotnicy • Pancerni Krajowi • Marynarka Na skład autoramentu obczyźnianego wchodzą oddziały złożone z służących w wojsku obcokrajowców. Oddziały te to: • Kartaterzy • Strzelcy Konni • Piechota Obczyźniana • Pancerni Obczyźniani • Strzelcy Wyborowi Obczyźniani Werbowanie od teraz zależy od posiadanego obywatelstwa. W momencie posiadania obywatelstwa i kiriańskiego, i zagranicznego obywatel taki może wybrać swój autorament. Oddziały piechoty krajowej będą również podzielone na 6 gremii, tj. gremię kiriańską, gremię begnamską, gremię abachaską, gremię uhrainską, gremię kugarską i gremię rohańską. W każdej z nich będą służyć określone narodowości dla zachowania dobrej łączności w pułku.
 4. Drodzy Państwo! Przybywam z nowościami prasowymi z Bialenii z ostatniego tygodnia. Miłej lektury! To Był Tydzień Plus: https://gov.bialenia.org.pl/2023/02/05/to-byl-tydzien-5-lutego-2023/ Beduin: https://gov.bialenia.org.pl/2023/02/04/beduin-numer-1-2023/
 5. Imperatorat we współpracy ze Sztabami Połączonymi reprezentowanymi przez @Alastor Brodzicki mają zaszczyt zaprezentować państwu Plan Brodzickiego, odnośnie narracji wojskowej w Suwerennej. PLAN BRODZICKEIGO Umożliwić osobom trzecim z zagranicy możliwość służby wojskowej, nawet przy udziale w innej formacji wojskowej Mikroświata która przez Sztaby Połączone nie zostanie uznana za wrogą. Zastrzega się możliwość natychmiastowego odwołania żołnierza w przypadku nakrycia delikwenta na służeniu interesom państw obcych. Ustali się system awansów za określoną aktywność dotyczącą służby Suwerennej wraz z przynależnym mu żołdem. Udostępni się zakwaterowanie w Kirianii żołnierzom z państw trzecich. Umożliwi się żołnierzom albo narrację wojskową w Ojczyźnie naszej, albo na froncie w zaprzyjaźnionej z Wielonarodową Kirianiją Walczącej Republice Eesti, gdzie otrzymają bonusy za służbę czynną Przekierowuje się przebieg całego planu Głównodowodzącemu Wojsk Kirianii.
 6. Ale z ciebie piernik, dziękuję i do widzenia.
 7. Yesterday
 8. Jak najbardziej. Powiem nawet więcej! Mamy dosłownie też w planach żarówki, tylko jeszcze nie miałem kiedy tego ogłosić.
 9. W niniejszym wątku można zadawać wszelkie pytania do Czesnoradzkiego Instytutu Medycyny, które są związane z jego działalnością.
 10. W niniejszym wątku można zadawać wszelkie pytania do Instytutu Badań Organizmów Żywych, które są związane z jego działalnością.
 11. W niniejszym wątku można zadawać wszelkie pytania do Czesnoradzkiego Instytutu Kartografii, które są związane z jego działalnością.
 12. W niniejszym wątku można zadawać wszelkie pytania do Czesnoradzkiej Agencji Kosmicznej, które są związane z jego działalnością.
 13. W niniejszym wątku można zadawać wszelkie pytania do Instytutu Badań Chemii Organicznej i Nieorganicznej, które są związane z jego działalnością.
 14. W niniejszym wątku można zadawać wszelkie pytania do Instytutu Badań Fizyki, które są związane z jego działalnością.
 15. Działanie Kineskopu Magnetycznego Elektronowo-Promieniującego, które zostało wykorzystane w ninejszym typie monitorów. Monitor KMEP Po intensywnych pracach i badaniach, Instytut Badań Fizyki ogłasza opracowanie pierwszego rodzaju monitorów w Republice Socjalistycznej Czesnoradu, mianowicie Monitory KMEP, który to skrót wzięto od Kineskopu Magnetycznego Elektronowo-Promieniującego. Budowa samych monitorów może nie jest prosta, lecz działanie ich w skrócie można opisać w następujący sposób: W monitorze znajduje się katoda, która emituje wiązkę elektronów. Ta przechodzi przez cewkę ogniskującą, aby utworzyć wąską wiązkę, która jest wystrzeliwywana. Następnie wiązka jest odchylana przez cewki odchylające w dwóch kierunkach - pionowym i poziomym, po czym wiązka elektronów jest przyśpieszana przez anodę i pada na luminofor, powodując emisję światła. Warto zaznaczyć, że zastosowanie takiej konstrukcji wiąże się z możliwością odchylania cząstek nawet do 90 stopni, co umożliwia wytworzenie ekranów o dużej powierzchni. Z kolei wadą jest pobierana moc przez cewki, która rośnie wraz ze wzrostem odchylania wiązki, czyli zwiększaniem powierzchni ekranu. Jednakże monitory KMEP umożliwiają wyświetlanie obrazów ruchomych i nie koniecznie monochromatycznych, a nawet kolorowych. O ile w wersji monochromatycznej potrzebne jest tylko jedno działo elektronowe, to w wersji kolorowej potrzebne są trzy, niezależne od siebie, działa elektronowe, po jednym dla każdego z trzech podstawowych kolorów. Takie działanie umożliwia wytworzenie wszystkich możliwych kolorów, które skutkuje tworzeniem kolorowych obrazów. Z pewnością zastosowanie tych monitorów w Republice Socjalistycznej Czesnoradu umożliwi produkcję masową komputerów osobowych oraz przyczyni się do powstania pierwszych telewizorów w Czesnoradzie i ich masowej produkcji.
 16. Po miesiącach stagnacji, Instytut Badań Fizyki decyduje się z powrotem wrócić do Działa Elektromagnetycznego. Powodem jest między innymi możliwość budowy samego działa, ze względu na posiadanie już odpowiednich surowców, co może przyczynić się do rozwoju Wojska Ludowego. W tym celu, kolejnym krokiem będzie opracowanie projektu samego działa, po czym skonsutrowanie go i przetestowanie. W przypadku pozytywnych wyników, działa te z pewnością zostaną wykorzystane w Wojsku Ludowym Republiki Socjalistycznej Czesnoradu. Jednakże warto zaznaczyć, że negatywne wyniki nie przyczynią się do anulowania projektu, a ewentualnie do przesunięcia go w czasie, gdyż potencjalne niekorzystnie wyniki testu mogą być przyczyną obecnego poziomu technologicznego kraju, który jak najbardziej może być niewystarczający, lecz to wszystko jeszcze wyjdzie w badaniach. Potencjalny eksport tej broni zostanie jeszcze zadecydowany przez Radę Komisarzy Ludowych.
 17. Last week
 18. Ale jesteś kruchy! Liczyć Ci trudno!? Idę do domu po gotówkę i za parę godzin przyjdę tu zapłacić.
 19. [justify]To tutaj zakończymy zmagania pierwszego sezonu Mistrzowstw Kotliny w narciarstwie alpejskim - Talmeisterschaften 1922/1923. Przyznam szczerze, że jestem szczęśliwy i zdumiony, że zawody cieszyły się takim zainteresowaniem. W najbliższy poniedziałek poznamy mistrza narciarskiego i choć zdecydowanie największe szanse na zwycięstwo ma [mention]Albert Fryderyk de Espada[/mention], to reszta na pewno nie podda się bez walki. Nagrody przecież nie są małe, nawet za sam udział! Zakończymy zmagania sezonowe w świeżo postawionym Glänzbergu, mieście "ociekającym złotem", można by powiedzieć... Może baza hotelowa nie jest zbyt wielka, ba nie ma jej jeszcze wcale, ale najważniejsze jest to, że jest gdzie śmigać i szusować na całego. Dziewicze trasy, jak sama nazwa miasteczka wskazuje "błyszczą" od nieskazitelnego śniegu. W tym miejscu wstawiamy zrzuty ekranu z rezultatami! GLÄNZBERG Glänzberg data: 3-6. Lutego 1923 roku oryginalna trasa: Garmisch długość trasy: 960m
 20. Cicho pierniku. daje produkty i dwie paczki borowików. Nie wiem czy dobrze zliczyłem, ale wyszło 166,27 CZB
 21. Dobrze, to teraz najwyższy czas podsumować sobie styczeń. Pod względem liczby wypowiedzi na forum, zajęliśmy zawrotne 13 miejsce (licząc Unię Nordacką, to 14), ale już pod względem średniej liczby wypowiedzi na mieszkańca, to zajeliśmy 3 miejsce.
 1. Load more activity