Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

 1. Yesterday
 2. Choć de facto wcale nie musimy powoływać tymczasowych, bo jednak nasza Konstytucja mówi już konkretnie, kto powołuje i w jaki mniej więcej sposób. Natomiast chodzi o to, że po powołaniu tych Radnych i Przewodniczących, nie ma jeszcze uregulowanych kompetencji.
 3. Planujecie otwierać się kiedyś w innych częściach Hawilandu?
 4. W takim razie ustawa wchodzi z dniem 7.06.2023 o godzinie 21:30. (wszystkiego najlepszego z okazji v-urodzin XD)
 5. Przedłużam urlop od dzisiaj do 10 czerwca, w ramach urodzin, aktualnie jestem w stolicy.
 6. To będzie mógł towarzysz zjeść za niedługo. To ile płacę?
 7. Jeszcze władze trzeba powołać, chociaż tymczasowe.
 8. Last week
 9. Hökás Arena Hökás Arena to imponujący stadion w stolicy Królestwa Hawilandu, Hökás. Może pomieścić 55 000 widzów i jest miejscem, gdzie gra reprezentacja Hawilandu i FC Hökás, a także odbywają się koncerty. Stadion oferuje doskonałe warunki i imponującą architekturę, a jego wnętrze jest przestronne. Jest to serce piłki nożnej w kraju i często gości ważne spotkania. Ponadto, jest doskonałym miejscem na koncerty, dzięki doskonałej akustyce i nowoczesnemu zapleczu technicznemu. Hökás Arena to także miejsce z udogodnieniami dla fanów i dobrze skomunikowane z miastem.
 10. To teraz oficjalnie Związek Kolektywistycznych Republik Rad składa się już z konkretnie dwóch Republik. Teraz jeszcze szczegółowe kompetencje i rodział po między kompetencjami ZKRR, a KRR-ami, oraz ustalenie wielkości terytorialnej obydwóch Republik i jej formalne ustanowienie.
 11. Uchwalona zostaje Ludowa Konstytucja Związku Kolektywistycznych Republik Rad, jako drugi etap reform państwa. Kolejnym krokiem, trzecim, będzie Ustawa o Kolektywistycznych Republikach Rad.
 12. Zdrastwujtie Towarzyszu, chciałbym jednak po takim trochę sporym czasie coś zakupić i byłoby to... Wiem! Chciałbym kupić pralinki, 2 sztuki kanii, 1 kg kaszy manny, 3 bochenki chleba, 10 sztuk ziemniaków, 1 pudełko kurek, 5 sztuk jałbek i 1 kg grochu.
 13. Jeśli się zdarzyło to nie pamiętam tego 😞
 14. A będziemy mieć cytrynę, bo ciepło mamy. Ale czy jadł Towarzysz kiedyś kiełbasy?
 15. Zostaje złożone zamówienie przez Komisariat Bezpieczeństwa Narodowego pod numerem 003-a-23. Skład zamówienia to: Karabin Samopowtarzalny M2023 Przewidywany czas realizacji wyniesie maksymalnie 1 miesiąc i zostanie dostarczone drogą lądową.
 16. Drodzy Towarzysze! Rada Komisarzy Ludowych oznajmia oficjalnie, iż po długiej przerwie wywołanej okresem realiozy i stagnacji w Czesnoradzie, zostają wznowione z powrotem byłe działania Republiki Socjalistycznej Czesnoradu w Brodryjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republice Rad oraz w Tropikańskiej Republice Rad. Wojska ZKRR (wcześniej Czesnoradzkie) stacjonujące w tamtych obszarach nie zostają wycofane, a dalsze dostarczanie zaopatrzenia oraz prowadzone działania będą wciąż się odbywać. Niech żyje światowy proletariat!
 17. W takim wypadku zatem stało się. Republika Socjalistyczna Czesnoradu stała się Związkiem Kolektywistycznych Republik Rad. Na razie funkcjonuje co prawda na starej konstytucji jeszcze Czesnoradzkiej, ale za jakiś czas uchwalona zostanie Konstytucja, uwzględniająca federalizację ZKRR.
 18. Rada Komisarzy Ludowych ogłasza, że uchwalona zostaje ustawa zmieniającą obecną symbolikę państwową i nazwę. Od dnia dzisiejszego Republika Socjalistyczna Czesnoradu staje się Związkiem Kolektywistycznych Republik Rad (jednakże będąc państwem scentralizowanym z uwagi na prace nad nową konstytucją).
 19. W imieniu Armii Hawilandzkiej (jako zastępca dowódcy) zamawiam czołg MONT "TITAN-543S" oraz 2 czołgi MONT "IRONCLAD"
 1. Load more activity