Jump to content
 • Witaj w Artykułach! W tej sekcji dodasz i przeczytasz artykuły publikowane przez użytkowników zarejestrowanych na forum. Jeśli chcesz dodać kategorię, np. swojej gazety - udaj się z prośbą do wątku Wniósk i Prośbów w dziale Państwowych Służb Informatycznych!

  10 articles in this category

  1. "BREAKING NEWS" #2

   Informacje z kraju i świata
   WIELKI TARG NIEWOLNIKÓW W SAMBANA CITY
   Dnia 22 października 2021 roku w Sambanie City na terenie Zjednoczonego Państwa Voxlandu i Westlandu odbył się tzw. "Wielki Targ Niewolników". Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez aktualnego Prezydenta ZPViW Joahima von Ribentropa, który "na sprzedaż" wystawił po 1000 kobiet, mężczyzn, dziewczynek oraz chłopców. Pierwszego zakupu dokonał aktualny obywatel IV Republiki Aleksander Novak. "Zakupił" on w imieniu Federacji Republistanu po 1000 kobiet oraz mężczyzn. Kolejnym kupującym był August de la Sparasan, który "kupił" 50 chłopców oraz 20 dziewczynek. "Dla mnie to skandal co się dzieje. Tak być nie powinno. Mamy XXI wiek, a nie XIX. Nie możemy pozwolić na takie nieludzkie praktyki na Nordacie." - mówił Prezydent IV RM Kaspar Waksman-Dëter. Kancelaria Prezydenta zapowiedziała, że ten złoży oficjalne pismo potępiające te działania w czasie trwania kolejnego Szczytu Integracji Nordaty w Zwierzogrodzie.
   TRWA I POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE SEJMU MURATYCKIEGO
   Za około 10 minut zakończy się pierwsze głosowanie na rozpoczętym przedwczoraj I Posiedzeniu Nadzwyczajnym Sejmu Muratyckiego, na którym Sejm ma uchwalić tzw. "Pakiet Stabilizujący", na który składają się 3 ustawy - ustawa o obywatelstwie IV Republiki (poddana głosowaniu), Kodeks Karny oraz ustawa o podziale administracyjnym kraju. Z ważniejszych zmian jakie nas czekają to to, że kraj będzie podzielony na Uleny. Co do ich ilości możemy tylko domniemywać, ale z informacji uzyskanych przez naszą redakcję wynika, że kraj zostanie podzielony na 3 Uleny - Muratycki, Koribijski oraz Azymucko-Westlandzki. Ten pierwszy obejmie ziemie dawnej Muratyckiej Republiki Kalkilistycznej, drugi tereny dawnej Koribijskiej Republiki Kalkilistycznej, a trzeci tereny dawnej Westlandzkiej Republiki Kalkilistycznej, czyli praktycznie całą Azymutię.
   WINKULISJKI OKRĘG AUTONOMICZNY W WESTLANDZIE
   Wczoraj po południu Król Winkulii Mateusz Żmigrodzki proklamował powstanie w Westlandzie Winkulijskiego Okręgu Autonomicznego na wschodnich krańcach państwa, dokładniej w stanie Taskas ze stolicą w mieście Górno. Jak czytamy w proklamacji, Okręg powstał ponieważ jego mieszkańcy chcą "stworzyć podstawy dla kultywowania naszych [winkulijskich] tradycji narodowych i dla osiągania wspólnego bezpieczeństwa i dobrobytu". Dzień później Sagan Autonomii Amatorskiej August de la Sparasan wydał oświadczenie w którym wyraził zaniepokojenie działaniami Winkulijskiego władcy. Ponadto, jego działania nie przypadły również do gustu samym obywatelom Związku Winkulijskiego. Artur Kardacz twierdzi, że była to zbyt ważna sprawa, aby król podjął decyzję w jej temacie samodzielnie i bez konsultacji z Narodem. Ostatecznie doszło do podpisania traktatu pomiędzy Saganatem Amatorskim a Winkulijskim Okręgiem Autonomicznym o wzajemnym uznaniu. Czas pokaże, co jeszcze na ten temat powiedzą ludzie. Do redakcji nie dotarły żadne informacje na temat opinii Kancelarii Prezydenta IV Republiki na ten temat.
   tvm1 2021

   0 comments
   177 views
  2. "BREAKING NEWS" #3


   Informacje z kraju i świata
   POWSTANIE GŁOSU LUDU WESTLANDZKIEGO
   Dnia 27 października 2021 roku swoje powstanie ogłosiła najnowsza partia na scenie politycznej Muratyki - Głos Ludu Westlandzkiego. Jej założycielem jest znany działacz westlandzki, były Prezydent Zjednoczonego Państwa Voxlandu i Westlandu Aleksander Novak. Jak dowiedziała się nasza redakcja, tak o partii mówi jej założyciel - "Drogą demokratyczną, dotrzemy do ludu i będziemy za pomocą prawa do głosu walczyć o nasze prawa". Na dniach przedstawione zostaną założenia oraz cele partii. Ma ona siedzibę w Nadchładzicach - mieście, które jest największym skupiskiem ludności westlandzkiej na terenie IV Republiki.
   POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE SEJMU MURATYCKIEGO NADAL TRWA
   Sejm Muratycki debatuje kolejny dzień. Wczoraj przyjęto Kodeks Karny, który oczekuje na podpisanie przez Prezydenta Kaspara Waksmana-Dëtera oraz wpisanie do Dziennika Ustaw. Teraz władza ustawodawcza debatuje nad projektem ustawy o podziale administracyjnym, która, jak się okazuje, nie wszystkim przypadła do gustu w oryginale. Swoją poprawkę złożył Albert Fryderyk de Espada, działacz koribijski i zwolennik federacji. W jego poprawce znalazły się zapisy o tzw. "Krajach Autonomicznych". Są to nic innego jak autonomiczne jednostki, w które może przekształcić się każdy Ulen za zgodą Prezydenta. Jak tłumaczy de Espada - "Ta poprawka jest naszą furtką na możliwe przyszłe poszerzenie naszego państwa lub ewentualne poszeżenie kompetencji władz lokalnych w podległych regionach gdy pozwoli na to okazja lub ilość obywateli ich zamieszkująca." - prawił w Sejmie poseł Albert Fryderyk de Espada. Poprawki do poprawki zaproponował Prezydent Kaspar Waksman-Dëter. Jej celem jest zabezpieczenie Muratyki przed powtórzeniem się sytuacji jaka miała miejsce w Federacji Nordackiej, gdy Prezydent Kamiljan Harlin bez konsultacji z obywatelami wprowadził do FN Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu. Debata nad projektem miała trwać do dzisiaj godziny 19:00, jednak została przedłużona do godziny 16:00 dnia jutrzejszego.
   NIEOFICJALNIE - IWAN PIETROW NOWYM CAREM BRODRII
   W Brodrii trwa elekcja carska, do której zgłosił się jeden kandydat - Iwan Pietrow. Pan Pietrow jest kilkukrotnym carem Brodrii, jednak pod jego przywództwem projekty zazwyczaj upadały. Z informacji uzyskanych przez naszą redakcję wynika, że obywatele Brodrii krytycznie odnoszą się do jego kandydatury. Niektórzy obawiają się upadku kolejnej reinkarnacji państwa. Poprzedni Car Brodrii - Piotr Pawłow wyemigrował do Republiki Bialeńskiej, w której aktywnie działa. Nie wiemy jednak czy zdecyduje się na powrót do Brodrii w której swoje rządy sprawował będzie Iwan Pietrow. Na tą chwilę głosy rozkładają się następująco - 3 głosy ZA, oraz jeden wstrzymujący się. Wstrzymał się, jak napisał - "z przyzwoitości" - Iwan Pietrow. Oficjalne wyniki elekcji poznamy po 1 listopada 2021 roku.

   0 comments
   159 views
  3. "BREAKING NEWS" #4


   Informacje z kraju i świata
   PROTESTY ANTY-KALKILISTYCZNE W EIHENBERGU
   Spokojny wieczór w Eihenbergu w jedną chwilę zamienił się w małe piekiełko, kiedy to mieszkańcy miasta na wieść o zamiarach Prezydenta (konkretnie o projekcie ustawy dekalkilizującej prawo) wyszli na ulice aby z jednej strony wesprzeć te działania, a z drugiej strony zaprotestować ich ograniczeniu tylko do zapisów ustawy. Zamieszkujący Eihenberg obywatele IV Republiki zabrali ze sobą flagi Związku Kalkilistycznych Republik Muratyckich oraz flagi Koribijskiej Republiki Kalkilistycznej z wyciętymi symbolami kalkilizmu - dwoma krzyżami. Niektórzy zabierali ze sobą nawet flagi dawnej Federacji Nordackiej. Na trasie przemarszu protestujący wchodzili do restauracji, sklepów oraz hoteli aby niszczyć portrety Kalkila Kramasza oraz, ku zdziwieniu, Patriica Waffla - pierwszego demokratycznie wybranego Prezydenta I Republiki Muratyki. Na miejscu pojawił się także polityk partii Zjednoczony Front Republiki - Albert Fryderyk de Espada, który starał się uspokoić tłum. "Bracia, siostry, rodacy, Czy widzicie to się do okoła nas dzieje? Rozejrzyjcie się, stoimy w miejscu tak ważnych i tragicznych wydarzeń, i zamiast uczyć się na naszych błędach stoicie tu pełni gniewu i nienawiści." - głosił de Espada na placu przed Pałacem Gubernatora. Oprócz de Espady na miejsce przyjechał również Rzecznik oddziału Kancelarii Prezydenta IV Republiki w Eihenbergu Kristoff Jøef Gross, który wraz z Espadą uspokajał tłum. Nie wiemy jeszcze jaka będzie reakcja samego Prezydenta, być może dowiemy się tego już wkrótce.
   ERIK OTTON VON HOHENBURG VS MATEUSZ ŻMIGRODZKI
   Realnie rozpoczęła się Sesja Nadzwyczajna Trybuny Ludowej w Związku Winkulijskim. Po jej zapowiedzi przez suwerena Mateusza Żmigrodzkiego wielu rozmyślało nad jej tematem przewodnim. Tym okazały się działania Erika Ottona von Hohenburga, a konkretniej jego firmy - Hohenburg&Partners Publishing Co. - która jest wydawcą gazety Voog Winkulierdeg, medium, które ostatnio skrytykowało postępowania Króla w związku z powstaniem Winkulisjkiego Okręgu Autonomicznego w Westlandzie. Król zaproponował uchwałę, która skazywałaby Erika na 8 miesięcy wygnania, a także upaństwowienie (i prawdopodobnie całkowite zlikwidowanie) jego spółki wraz z gazetą. Winkulijski władca nie przedstawił jednak żadnych dowodów, padły same ogólniki, na co zareagował Artur Kardacz von Hohenburg, który takowych zażądał. Teraz zostaje nam czekać na ich przedstawienie.
   SAGAN AMATORII WZYWA RODAKÓW DO KRAJU
   Sagan Saganatu Amatorskiego August de la Sparasan wygłosił wczoraj oświadczenie w którym wezwał naród amatorski zamieszkujący Azymutię do jak najszybszego powrotu do kraju. Obiecuje pełne pokrycie kosztów podróży przez rząd Saganatu, który zapewni również wyżywienie oraz pracę dla powracających. Pomimo odezwy mało który amator chce wracać do kraju. Patrząc na statystyki widzimy, że 98% amatorów jest zatrudnionych w Muratyce - pracują w swoich firmach (w większości) lub w zagranicznych korporacjach mających siedzibę w IV Republice. Pytani dlaczego odpowiadają - "Panie, a na cholerę mi tam wracać? Tu mam dom, tu mam pracę, tu zarabiam, tu mam rodzinę. Już raz mi Sparasan zapewnił voyage przez pół Nordaty, a teraz znowu chce nas tułać jak jakieś bezwartościowe szmaty. Nie dla nas to, nie chcemy wracać." - mówił naszej redaktorce anonimowy amator prowadzący warsztat samochodowy w Ampraczy. Z naszych ustaleń wynika, iż liczba amatorów, która skorzystała z możliwości powrotu to do tej pory 5 rodzin, czyli około 16 osób. Muratycki Instytut Statystyczny dalej będzie prowadził statystyki, które planuje w przyszłości upublicznić.

   0 comments
   210 views
  4. "BREAKING NEWS" #5


   Informacje z kraju i świata
   SUDERLAND STOWARZYSZA SIĘ Z BIALENIĄ
   Suderland to państwo, które zapewne większość z nas kojarzy lub zna. Kraj, który ostatnio przestał istnieć przez brak chęci do działania ówczesnych aktywnych obywateli. Ci pomimo sytuacji nie poddali się i, jak widzimy, w podziemiu próbowali reaktywować swoje państwo. Całość przyniosła pozytywny skutek, bo Suderland stowarzyszył się niedawno z Republiką Bialeńską, która udostępniła nań swoją infrastrukturę informatyczną. Obywatele suderlandcy przez 1 miesiąc od momentu ratyfikacji umowy mają również prawo do uzyskania bialeńskiego obywatelstwa. Do kraju wróciło kilku starych twarzy, takich jak Stanisław Dmowski czy Jarosław Wawrzyniak.
   AKCJA DETRONIZACJA
   Sesja Nadzwyczajna Trybuny Ludowej w Związku Winkulijskim przerodziła się w nie lada sytuację. Król Winkulii Mateusz Żmigrodzkie nie tylko chce wygnać Erika Ottona von Hohenburga, ale także wszystkich spiskujących przeciwko państwu winkulijskiemu. Przypomnijmy, że sprzeciw zaproponowanej przez suwerena uchwale opowiedzieli się Artur Kardacz von Hohenburg oraz Alfred Fabian von Tehen-Dżek. Ten pierwszy na Discordzie zapytany o sytuację odpowiedział: "Winkulijczycy sami o siebie zadbają detronizując tego tyrana" - Artur Kardacz von Hohenburg. Prezydent IV Republiki Kaspar Waksman-Dëter zapowiedział, że jest gotowy udzielić azylu politycznego dla obywateli chcących opuścić Związek Winkulijski przez napiętą sytuację w ich kraju.

   0 comments
   179 views
  5. "BREAKING NEWS" #7

   Informacje z kraju i świata
   SEJM MURATYCKI KONTYNUUJE OBRADY
   Wczoraj w późnych godzinach wieczornych Marszałek Wielki Sejmu Muratyckiego Albert Fryderyk de Espada otworzył II Posiedzenia Sejmu I kadencji, które zajmie się rozpatrzeniem dwóch projektów - jednej uchwały oraz jednej ustawy. Ważny jest fakt, że to posiedzenie odbywa się już w pełni na "nowych zasadach", bez przymusu rozpatrywania 3 projektów na jednym posiedzeniu, jak to było za czasów prawa kalkilistycznego. Uchwała o podziale administracyjnym zakłada podział kraju na 3 Uleny - Muratycki, Koribijski oraz Azymucki. Nie przewiduje on jednak samego podziału Ulenów na gminy, co najprawdopodobniej zostanie wprowadzone do projektu. – "Gdybyśmy zrobili to teraz moglibyśmy znacznie skrucić proces formowania podziału administracyjnego w Ulenach którego jednak dość mocno potrzebujemy." – mówi Marszałek Wielki Sejmu Albert Fryderyk de Espada. Prezydent Waksman-Dëter zwrócił się o przedłużenie debaty nad projektem do godziny 12 dnia dzisiejszego. Najprawdopodobniej zaproponuje on poprawki do uchwały uwzględniające podział na gminy.

   Kaspar Waksman-Dëter
   NOWY WŁADCA ZJEDNOCZONEGO PAŃSTWA VOXLANDU I WESTLANDU
   W sobotę nastąpiła koronacja Bazyliego Izaaka von Hohenburga na Cesarza Zjednoczonego Państwa Voxlandu i Westlandu. Odtąd będzie znany jako – Bazyli Izaak I. Koronacji dokonała Ola Marcja – Chojnacka. Na te ważne wydarzenie zjechali się przedstawiciele najwyższych władz państwowych z całego Pollinu oraz v-rodzina i bliscy znajomi nowego Cesarza. — "Dziękuje wam moi kochani! Dziękuje za to że przybyliście na moją koronacje i za to iż jesteście tu razem ze mną. Chce też oczywiście podziękować byłej Radzie Regencyjnej za to że właśnie mi zaproponowaliście objęcie tronu. Jestem strasznie wdzięczny! Obiecuje iż postaram się poprowadzić Cesarstwo do rozkwitu! Postaram się wprowadzić was a właściwie to NAS w "Złoty Wiek"!" – powiedział Cesarz w swojej mowie. Uczestnicy dostali medale koronacyjne, a v–rodzice władcy dodatkowo tytuły Arcyksiężnej oraz Arcyksięcia. Również zgromadzeni goście chętnie zabierali głos, by złożyć gratulacje oraz zapewnić o swoim wsparciu – "Jako Winkulijczyk, chciałbym powiedzieć, że pomimo różnych wydarzeń z przeszłości Zjednoczone Państwo jest dla nas partnerem bardzo ważnym. Jest ono naszym sąsiadem. Oprócz obywatele nasi i obywatele ZP mają wiele wspólnego, jeśli chodzi o wartości i spojrzenie na współczesny Mikroświat. Dlatego też liczę - a nawet wierzę - że dzisiejszy dzień jeszcze bardziej zbliży nasze narody. W dzisiejszych czasach jest to szczególnie ważne." – powiedział z swojej przemowie jeden z gości, Mateusz Żmigrodzki. Po części oficjalnej nastąpiła biesiada. Wszyscy bawili się na cześć Cesarza do białego rana. Było to z pewnością bardzo ważne wydarzenie. Wszyscy mają nadzieję, że Cesarz Bazyli Izaak I podoła nowemu wyzwaniu i ZPViW odrodzi się na nowo.
   Fatima Marcjan-Chojnacka
   DEPESZA JEGO KSIĄŻĘCEJ MOŚCI
   Książę Arkadiusz Maksymilian wysłał depesze z okazji rozpoczynających się w Palatynacie Leocji v-Światowych Mistrzostw Piłki Nożnej zwanych v–Mundialem. Depesza ta została złożona na ręce reprezentacji Królestwa Hasselandu oraz Starosarmacji – "[...]Jako wyraziciel Narodu przyjmijcie moi Drodzy słowa życzeń – wszelkiej pomyślności, wielu sił, energii, aby ten v-Mundial stał się wielkim świętem oraz wielką radością dla Was i dla całego Księstwa Sarmacji. Ze swojej strony obiecuję dobre słowo oraz żywy doping, który wraz ze wszystkimi Rodakami będziemy Wam okazywać." – brzmi fragment wiadomości. Jak przekazał nam Dwór Książęcy, Książę będzie chętnie śledził cały v-Mundial oraz kibicował wszystkim drużynom. Z tej okazji również będzie ogłoszony niebawem konkurs.
   Fatima Marcjan-Chojnacka

   0 comments
   174 views
  6. "BREAKING NEWS" #8

   Informacje z kraju i świata
   PRZYJĘTO USTAWĘ O EWIDENCJI INSTYTUCJI
   Dnia wczorajszego Sejm Muratycki przyjął ustawę autorstwa Prezydenta IV Republiki Muratyki o utworzeniu Ewidencji Instytucji. Ewidencja, jak sama nazwa wskazuje, jest listą prowadzoną przez Kancelarię Prezydenta IV Republiki na której widnieją instytucje państwowe, prywatne oraz naukowe, miejscowości i partie polityczne. Prezydent Kaspar Waksman-Dëter o projekcie mówi tak – Sama w sobie Ewidencja jest taką małą namiastką systemu gospodarczego, którego częścią w przyszłości ona [ewidencja] zostanie. Działanie rozpoczyna od razu, także nie będziemy zwlekać z wdrożeniem tego programu w życie. – Ewidencja jest dostępna pod adresem - KLIK
   Kaspar Waksman-Dëter
   WIZYTA NAMIESTNIKÓW LEOCJI W KSIĘSTWIE SARMACJI
   W dniach 27–28 listopada br. odbyła się wizyta Namiestników Palatynatu Leocji, Franklina Garamonda oraz Helwetyka Romańskiego. Była to ich pierwsza wizyta na terenie Księstwa Sarmacji. Była to również pierwsza wizyta głów innego państwa od bardzo dawna na terenie Sarmacji. Jego Książęca Mość odbył z nimi prywatną rozmowę dotyczącą współpracy między Sarmacją a Leocją oraz omówili aktualne wydarzenia na arenie mikronacyjnej. Również wypuszczono okazjonalne znaczki, wzajemnie podarowali się pamiątkowymi upominkami oraz zostały nadane odznaczenia z okazji wspomnianej wizyty. Książę także zorganizował bankiet na cześć Czcigodnych Namiestników oraz mogli oni spędzić z nim czas wolny w jego rezydencji w Koronowie. Na koniec zostali oni pożegnani na Placu Namiestnikowskim w Grodzisku, gdzie zostały wygłoszone przemówienia.
   Fatima Marcjan-Chojnacka
   NIECH ŻYJE CESARZ!
   Cesarstwo Insulii, państwo dawniej znane jako Zjednoczone Państwo Voxlandu i Westlandu, w ostatnią sobotę przekazało stery i sekstant władzy Bazylemu Izaakowi von Hohenburgowi. Nowy, i jednocześnie pierwszy Cesarz, od razu zabrał się do pracy: przedstawił nową Konstytucję i zaprowadził nowe porządki mające na celu okiełznać żywioł jakim są Voxland, Westland i Amatoria.
   Nie ustają szepty w kuluarach polityki v-świata, że wybór zaproszonych gości był nieprzypadkowy: część z nich to władcy innych państw, część to rodzina JCM, ale były przypakdi zaproszenia kogoś z danego państwa bez zapraszania władcy tegoż.
   Na mieście gadają, że to nie są przypadkowi ludzie; plotki głoszą o tajemniczej Grupie Bazyliberg, nazywanej też Grupą Trzymającą Władzę w Mikronacjach.
   Nie zapowiada się na to, aby władze Insulii miały potwierdzić lub zaprzeczyć tym plotkom...
   Ola Marcjan-Chojnacka
   PRZEŁOM W ROTRII?
   W Rotrii właśnie wybrano nowego Patriarchę. Został nim Janusz Zabieraj, przybierając teraz imię – Leon IV.
   Tym razem udało się tamtejszym kapłanom doprowadzić do wybrania nowego Patriarchy. Wcześniejsze prośby o abdykację przez Benedykta II lub próby wykorzystania jego dłuższych nieobecności kończyły się niepowodzeniem. Według przeprowadzonej ankiety (źródło: Fatima Marcjan-Chojnacka, ambasador Księstwa Sarmacji w Rotrii) największą szansę na wybranie miał Pius Maria kardynał de Medici oraz osoba poza Kolegium. Również w między czasie trwała gorąca dyskusja dotycząca przyszłości Rotrii. Jeśli wybrany nowy Patriarcha również jak poprzednicy będzie nieaktywny i nie doprowadzi do zmian, to niestety ale Państwo Kościelne Rotria zniknie z mikronacji. Ale jest spora nadzieja, że dzięki Jego Świątobliwości Leonowi IV, Rotria podniesie się i będzie silniejsza.
   Fatima Marcjan-Chojnacka
   SZUKAMY REDAKTORÓW I KORESPONDENTÓW!
   Jeśli interesujesz się dziennikarstwem, jesteś obyty w wydarzeniach bieżących w Sarmacji lub mikroświecie - Telewizja Muratycka jest dla ciebie! Szukamy chętnych osób do sporządzania tekstów o wydarzeniach z kraju lub zagranicy. Chętne osoby prosimy o kontakt z Kasparem Waksmanem-Dëterem przez Pocztę Muratycką lub Discorda (Dipper#7668). Oferujemy wynagrodzenie za swoją pracę oraz stabilny rozwój w młodym zespole! Zgłoś się już dziś!

   0 comments
   165 views
  7. "BREAKING NEWS" #9

   Informacje z kraju i świata
   MURATYKA ZAWIESZA STOSUNKI Z BIALENIĄ
   Stosunki na linii Zwierzogród-Wolnograd ostatnio nie były najlepsze. Inicjatywy muratykan były coraz to bardziej wyśmiewane i krytykowane przez obywateli bialeńskich. Idealnym przykładem może być powołanie Uniwersytetu Zwierzogrodzkiego, które spotkało się z huczną krytyką bialeńczyków, którzy stwierdzili, że aby zatrudnieni na uniwersytecie wykładowcy wykładali swoje przedmioty (czyli np. Język muratycki lub historię Muratyki) powinni posiadać wykształcenie w innej mikronacji. Z taką opinią nie zgodził się m. in. Prezydent Waksman oraz Rektor UZ Piotr Pawłow którzy stwierdzili, że żaden uniwersytet w Mikroświecie nie wykształci ich w jakimkolwiek stopniu do wykładaniu tak języka muratyckiego jak historii Muratyki. Bialeńskie wojowanie z Nordatą nie kończy się wcale na Muratyce. Kilka dni temu jeden z obywateli Republiki okrzyknął Związek Winkulijski krajem "yoyo" oraz "państwem nie poważnym". Problemy ze stosunkami muratycko-bialeńskimi rozpoczęły się po uzyskaniu przez byłego obywatela Bialenii oraz Brodrii - Piotra Pawłowa - obywatelstwa Muratyki. Strona brodryjska oraz bialeńska nie mogła pogodzić się ze stratą aktywnego obywatela dlatego przy każdej możliwej okazji bombardowała inicjatywy jego, a przy okazji innych obywateli. Na tą chwilę Prezydent nie skomentował szerzej całej sprawy. Zapowiedział tylko zawieszenie stosunków z Republiką Bialeńską.
    
   ALFRED FABIAN VON TEHEN-DŻEK NOWYM KRÓLEM WINKULII
   12 grudnia 2021 roku Alfred Fabian von Tehen-Dżek, na podstawie dekretu wydanego przez byłego już regenta, został nowym królem Związku Winkulijskiego - państwa położonego w południowej Nordacie. Koronację zaplanowano dopiero na początek stycznia 2022, jednak pomimo tego nowy suweren nie próżnuje w działaniach. 2 dni później wydał swój "program" w którym zapowiedział ustabilizowanie wewnętrzne kraju po długim okresie marazmu, tak w sensie prawnym jak i społecznym oraz aktywnościowym. Alfred opowiedział się także za odsunięciem Bialenii i Brodrii z integracji Nordaty oraz skupienie się na tzw. "małointegracji" środkowej części kontynentu - Muratyki, Insulii oraz Winkulii. Następstwem tej deklaracji ma być utworzenie przez Króla wspólnego systemu gospodarczego dla tych trzech państwa, który ma nosić nazwę "Podkomorzy". Nie znamy jeszcze nastrojów pozostałych państw Środkowej Nordaty odnośnie wdrożenia tego systemu w swoich krajach, jednak ta sprawa rozwiąże się zapewne w najbliższych tygodniach.
    
   WYBRANO NOWEGO KANCLERZA SARMACJI
   Sarmacja wybrała nowego Kanclerza. Przypomnijmy tylko, że poprzedni piastujący ten urząd Konrad von Chamier-Gliszczyński zrezygnował z funkcji po ostrej realiozie oraz coraz to głośniejszych narzekaniach sarmatów na jego nieaktywność. Nowy Kanclerz wybrany został 13 grudnia 2021 roku. Został nim Santiago Vilarte von Hippogriff, który w walce o stołek zmagał się z Federantem Rockwellem, Vanderlei Boubouliną-á-la-Triste oraz Natalią Åsa Waksman-Dëter. Już podczas debaty w Sejmie zapowiedział on ustabilizowanie budżetu Rady MInistrów poprzez stymulowanie aktywności przy użyciu aplikacji, które, jak sam stwierdził, będzie trzeba aktualizować, bo z czasem przynosić będą mniejsze dochody. Oprócz tego poinformował o chęciach nawiązania ścisłej współpracy z Dworem Książęcym, która na tą chwilę ma polegać na zasięganiu opinii oraz dostarczaniu do Księcia informacji zza granicy.

    
   SZUKAMY REDAKTORÓW I KORESPONDENTÓW!
   Jeśli interesujesz się dziennikarstwem, jesteś obyty w wydarzeniach bieżących w Sarmacji lub mikroświecie - Telewizja Muratycka jest dla ciebie! Szukamy chętnych osób do sporządzania tekstów o wydarzeniach z kraju lub zagranicy. Chętne osoby prosimy o kontakt z Kasparem Waksmanem-Dëterem przez Pocztę Konną lub Discorda (Dipper#7668). Oferujemy wynagrodzenie za swoją pracę oraz stabilny rozwój w młodym zespole! Zgłoś się już dziś!

   2 comments
   281 views
  8. Pasta o Felencji

   Wraz z Damiano a-la Triste podjęliśmy się trudu napisania i nagrania "Pasty o Felencji", czyli karykaturalnego przedstawienia całej otoczki, która powstała wokół tego kraju. W wyniku tego powstało to, co możecie usłyszeć państwo poniżej. Mile widziany feedback. Miłego słuchania!

   https://soundcloud.com/anonmusicsa/pasta-o-felencji

   2 comments
   266 views
  9. Rosyjska Ruletka - odcinek 1

   Zapraszamy do obejrzenia nowego teleturnieju który właśnie zagościł w ramówce TVM! Przed państwem - "Rosyjska Ruletka"!
    

   5 comments
   236 views
  10. Rosyjska Ruletka - odcinek 2

   Ja wiem, że wszyscy na to czekali, wszakże to najlepszy teleturniej nadawany aktualnie w muratyckiej telewizji 😂
   Zapraszam do obejrzenia drugiego odcinka "Rosyjskiej Ruletki"!
    

   0 comments
   131 views